dert  

    Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

AKTUALNOŚCI

PODŁAŹNIK

Konkurs Bożonarodzeniowy 2015

Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Orawy do wzięcia udziału w konkursie bożonarodzeniowym pt. „PODŁAŹNIK”

Organizatorem  konkursu jest Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Podłaźnik to wierzchołek iglastego drzewa jodły lub świerka ozdobionego jabłkami, orzechami, kolorową bibułą i światami czyli kółkami z opłatków. Wieszano go  w Wigilię Bożego Narodzenia pod sufitem, szczytem na dół. Podłaźnik był nie tylko symbolem Świąt Bożego Narodzenia i rajskiego drzewa, ale też chronił od chorób i nieszczęść, zapewniał dostatek, miłość i zgodę. Dziś podłaźnik zastąpiono choinką  kolorowo przybraną, najczęściej sztucznymi ozdobami.

Celem konkursu jest kultywowanie dawnych zwyczajów ozdabiania izb na okres bożonarodzeniowy wierzchołkiem jodły lub świerka wiszącym u sufitu, udekorowanym ozdobami ręcznie wykonanymi podczas Adwentu.

Założenia organizacyjne:

1.    Zadaniem konkursowym jest  przygotowanie  bożonarodzeniowego podłaźnika.

2.    Każda szkoła podstawowa i gimnazjum z miejscowości orawskich wykonuje po jednym podłaźniku. Można go wykonać z gałązek i przyozdobić tradycyjnie wykonanymi ozdobami.

3.    Każda praca powinna być opatrzona metryczką (szkoła, adres, wykonawcy – imiona uczniów).

4.    Podłaźnik należy dostarczyć do Muzeum – Orawskiego Parku  Etnograficznego w Zubrzycy Górnej do dnia 18.12.2015 r. do godziny 13.00.

5.    Oceny dokona jury powołane przez organizatora. Jury przyzna I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

6.    Wszystkie prace stają się własnością organizatora i po ocenie przez jury będą zdobić   wnętrza obiektów muzealnych w okresie bożonarodzeniowym.

7.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach.

8.    Kontakt w sprawie konkursu: p. Zofia Warciak, tel. 18 28 527 09, e-mail: zosia@orawa.eu.

Wyniki konkursu
Protokół konkursu

11-12.09.2015 r. Jubileusz 60-lecia Muzeum i Konferencja Orawskie Farbiarstwo i Płóciennictwo


Uroczyste obchody 60. rocznicy otwarcia Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

 

    W piątek 10 września w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej obchodziło swój jubileusz 60 lat istnienia. Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją multimedialną obrazującą w pigułce dzieje jednostki od jej powstania do czasów dzisiejszych. Następnie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji profesorów Jana Święcha i Ryszarda Kantora z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dra hab. Jerzego Roszkowskiego z Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy jubileuszowej pt. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny na przestrzeni lat oraz wspólne zwiedzanie ekspozycji. Wystawa ta, zorganizowana w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce i obrazująca jego historię będzie otwarta dla zwiedzających do końca września. 
    Następnie koncertem Antoniego Pilcha z Dworu na Wysokiej rozpoczęła się uroczysta gala jubileuszowa. Część tą uświetnił swoją obecnością przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda, który wręczył odznaczenia: Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski prof. Ryszardowi Kantorowi oraz nagrody Polonia Minor pani Jadwidze Pilch, Muzeum – Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu w Zubrzycy Górnej, prof. Józefowi Kąsiowi, oraz prof. Tadeuszowi Mikołajowi Trajdosowi.
    Po uroczystym przekazaniu odznaczeń oraz laudacjach na scenie wystąpiły orawskie zespoły regionalne: OrawiacyRombań, po nich zaś głos zabrali goście – przedstawiciele muzeów, skansenów oraz lokalnych władz i instytucji, którzy chcieli złożyć życzenia oraz przekazać listy gratulacyjne na ręce pani dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn.Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu De Press.    
    Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej pragnie podziękować przedstawicielom Województwa Małopolskiego za wsparcie, w szczególności zaś Panu Leszkowi Zegzdzie oraz Pani Monice Wiejaczce za zaszczycenie Skansenu swoją obecnością i przekazanie odznaczeń. Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy w tym, tak ważnym dla naszego Muzeum dniu, byli z nami i nie szczędzili nam ciepłych słów.

Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo

W sobotę 11 września w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się konferencja „Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo” zorganizowana przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, które obchodziło swój jubileusz 60 lat istnienia. Konferencja była podzielona na dwie części, a każda z nich na kilka mniejszych bloków tematycznych. Spotkanie rozpoczęło się od wspomnień Piotra Krzywdy – męża śp. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy – zasłużonej dla Orawy etnografa, folklorystki, a przede wszystkim wielkiej przyjaciółki Skansenu. Następnie dyrektor Skansenu – Dominika Wachałowicz-Kiersztyn odczytała kilka słów poświęconych związkom nieodżałowanej badaczki z Orawą przekazanych przez Jadwigę Pilch. Samą konferencję zainaugurował wykład prof. Jana Święcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakłady przemysłu wiejskiego. Problemy dokumentacji muzealnej, który wraz z prezentacjami dra Krzysztofa Miraja z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (Uprawa lnu na Górnej Orawie) oraz Katarzyny Fujak i dra Tomasza Pasierbka z Babiogórskiego Parku Narodowego (Pędzlem natury – o kolorach w przyrodzie) były doskonałym wprowadzeniem w tematykę spotkania. Kolejny blok tworzyły wykłady dra Karola Balázsa z Budapesztu (O płóciennictwie na Górnej Orawie), Evy Kurjakovej z Bobrova (Rodiny plátenníkov na Bielej Orave), Marcina Kowalczyka z Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (Orawskie złoto – płóciennictwo i farbiarstwo na polskiej Orawie  oraz mgr. Michala Čajki, PhD. z Oravskégo múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (Architektúra plátenníkov na slovenskej Orave). Wystąpienia te w przystępny sposób przybliżyły słuchaczom tematykę orawskiego farbiarstwa i płóciennictwa w ujęciu historycznym, lecz w różnych kontekstach. Następnie swoje referaty przedstawili: Magdalena Fołta z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (Orawskie suknie (tłoceliny) w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego z Zubrzycy Górnej), PhDr. Erika Kulášová (Modrotlačové formy  v zbierkach Oravského muzea), PhDr. Elena Beňušová (Ľudová modrotlač na Orave a jej špecifiká vo výzdobe textílií zo zbierkového fondu Oravského muzea) - obie z Oravskégo múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne) oraz Miroslav Hajdučik z Námestova (Ocalić od zapomnienia. Historia mojej kolekcji). Część ta skupiła się wokół tego, co dziś pozostało z czasem zapomnianej, lecz wspaniałej i ciekawej historii orawskiego farbiarstwa i płóciennictwa. W prezentacjach dominowały rozmaite przedmioty, narzędzia i tkaniny, które udało się uratować dla potomności i są dziś namacalnym dowodem tego fascynującego orawskiego zjawiska. Co więcej, gdy dziś przyglądamy się im en détail okazuje się, że same w sobie są wspaniałymi wytworami sztuki ludzkich rąk i wyobraźni. Ostatni blok tworzyły wystąpienie Mateja Rabady z Parnicy (Projekt „Modrotlač Matej Rabada") oraz Dominiki Wachałowicz-Kiersztyn z Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (Płóciennictwo i farbiarstwo w ramach koncepcji „Ścieżkami przemysłów chłopskich na Orawie” w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej). Tu mogliśmy posłuchać o istniejących i planowanych kontynuantach tradycji i ich adaptacji do XXI-wiecznej rzeczywistości. Matej Rabada przedstawił swój projekt stworzenia i działania współczesnej mini-manufaktury, w której tworzy farbowane płótno wg starych metod i które, wobec niesłabnącej mody na etnodesign i trendów związanych ze zwrotem ku tradycji, cieszy się dużą popularnością. Natomiast Dyrektor Skansenu przedstawiła plany Muzeum dotyczące zachowania i popularyzacji omawianej tematyki m. in. poprzez wprowadzenie zagadnienia farbiarstwa w wachlarz zajęć edukacyjnych proponowanych przez jednostkę. Zwieńczeniem dnia było otwarcie wystawy Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo Marcina Kowalczyka, która w syntetyczny i spójny sposób ukazuje to, co przechowuje pamięć i historia. W trakcie wernisażu Matej Rabada poprowadził pokazowe warsztaty farbowania tkaniny tradycyjnymi metodami. Każdy z zainteresowanych mógł spróbować swoich sił w konfrontacji z tkaniną, barwnikiem i klockiem drukarskim. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej pragnie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za obecność i zaangażowanie, szczególnie serdeczne podziękowania składamy zaś wszystkim prelegentom, którzy uświetnili konferencję oraz partnerom: Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce, Oravskému Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Muzeum Etnograficznemu  im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Tatrzańskiemu im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Galeria zdjęć


11-12.09.2015 r. Obchody 60-lecia Muzeum-Orawskiego Parku EtnograficznegoJUBILEUSZ i KONFERENCJA w MUZEUM – ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ

11 – 12 września 2015 r.

Miejsce:

MUZEUM – ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ

ORAWSKIE CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

 

Jubileusz 60 lat istnienia Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego to okazja do wspólnego świętowania dla wszystkich sympatyków i osób związanych przez lata z naszym Muzeum. W trakcie spotkania 11.09 w Jabłonce planujemy m. in. prelekcje, przekazanie odznaczeń dla osób najbardziej zasłużonych w pracy dla naszego Muzeum, spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych, występy zespołów regionalnych a także otwarcie wystawy poświęconej historii naszego Skansenu. Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert zespołu De Press.

Na drugi dzień, tj. 12.09 w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zaplanowana jest konferencja pod tytulem: „Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo”.

Tkactwo wiejskie oraz płóciennictwo w XVIII, XIX i w pierwszej połowie XX w. odgrywało bardzo ważną rolę w historii Orawy, podobnie jak farbiarnie, w których farbowano i drukowano słynne orawskie farbanice oraz płótno. Głównym celem konferencji będzie przypomnienie oraz zwrócenie uwagi na bogatą, choć zapomnianą już tradycję związaną z orawskim płóciennictwem, tkactwem i   farbiarstwem. Referaty i odczyty wygłoszone będą przez specjalistów (z Polski, Węgier i Słowacji) z dziedziny etnografii, językoznawstwa, historii sztuki i historii. W trakcie konferencji zaplanowano również otwarcie wystawy obrazującej omawiany temat oraz pokazowe warsztaty drukowania i farbowania tkanin, które będzie prowadził Matej Rabada z Parnicy na Słowacji. Opowie on również o prowadzonej przez siebie działalności i aktywności twórczej związanej z modrodrukiem.

Szczegóły na plakatach, oraz na www.facebook.com/OrawaSkansen.

Serdecznie zapraszamy!


Jubileusz                 Konferencja
pobierz program pobierz program


26.07.2015 r. XXIII Gminne Dożynki w Zubrzycy Górnej

Miło nam poinformować, że Zubrzyca Górna będzie gospodarzem tegorocznych XXIII Dożynek Gminy Jabłonka. Święto plonów odbędzie się 30 sierpnia br. na terenie naszego Skansenu. Gorąco zapraszamy!

Poniżej program:

09:00 Zbiórka delegacji dożynkowych przed Urzędem Gminy w Jabłonce.
- Konkurs w kategorii powozów dożynkowych.
10:30 Zbiórka delegacji dożynkowych na placu kościelnym w Zubrzycy Górnej.
11:00 Msza Święta dożynkowa w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej.

Amfiteatr - Muzeum - Orawski Park Etnograficzny:

13:00 Występ Orkiestry Dętej z Zubrzycy Górnej.
13:30 Uroczyste rozpoczęcie.
14:00 Występ zespołu folklorystycznego Skalniok z Zubrzycy Górnej.
14:30 Prezentacja wieńców dożynkowych.
16:00 Muzyki: Hajduki, Babiogórzanie, Iskierecki.
17:15 Ogłoszenie wyników.
17:30 Kapela „Orawska muzyka”.
18:00 Koncert: Hanka Rybka z zespołem.
19:00 Zabawa taneczna.


 

XIII Święto Borówki w Zubrzycy Górnej już za nami!      

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić niedzielne popołudnie w naszym Skansenie. Cieszymy się bardzo, że znalazło się tylu miłośników autentycznego folkloru i innych atrakcji, które przygotowaliśmy dla naszych Gości. Pragniemy również podziękować wszystkim organizatorom, partnerom medialnym i sponsorom, a także zespołom i twórcom ludowym, którzy swoją obecnością uświetnili XIII Święto Borówki i inaugurację VII Festiwalu Muzyki Kameralnej. Zapraszamy już za rok!

Galeria zdjęć


26.07.2015 r.

XIII Święto Borówki – Muzem – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

         Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza wszystkich zainteresowanych kulturą ludową i dobrą zabawą na XIII Święto Borówki, które odbędzie się 26 VII. Na terenie Skansenu, w tzw. Nowym Sektorze na odwiedzających czekać będą rozliczne atrakcje. Organizatorzy jak zwykle zadbali, by w programie znalazły się rozrywki zarówno dla starszych, jak i młodszych. W tym roku na dzieci czekać będą różne zabawy i konkursy oraz spektakl „Jak to smok zrobił jeden niefortunny skok” tearu T. O. z Krakowa. Starsi będą mogli wziąć udział w inauguracji VII Festiwalu Muzyki Kameralnej, obejrzeć wspaniałą wystawę ikon Małgorzaty Stańdo, która wtajemniczy zainteresowanych w tajniki sztuki i opowie nieco o skomplikowanym procesie który zamienia kawałek deski w święty wizerunek. Dla wszystkich zaś na scenie będą występować zespoły regionalne z najwyższej półki –„Małolipnicanie”, „Mladý Heligón” ze Słowacji, „Orawianie”, „Skalniok” oraz zespół ARVA. Przy swoich stoiskach wyroby będą prezentować ludowi artyści, będzie też można przyjrzeć się, jak wyglądały dawne zajęcia gospodarskie, wyrób tradycyjnych serków oraz spróbować wyrobów przygotowanych przez Stowarzyszenie Gospodyń z Podwilka, przedstawicieli kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”, oraz firmę „Ignacy Polański”. Do swojego stoiska oraz na wystawę „W babiogórskich kniejach” zapraszać będzie Babiogórski Park Narodowy.

W tym roku patronat medialny nad imprezą objeli: Radio Kraków, podhale24.pl, GoralInfo.pl, TV Podhale, Tygodnik Podhalański oraz TV TP.

Święto Borówki

powiększ26.07.2015 r. Zasmakuj w Małopolsce

Zasmakuj w małopolsce

więcej ..


29.06.2015 Strzał w 10 - tkę
Strzał

Regulamin akcji strzał w 10-tkę - pobierz
15.06.2015 Nabór na stanowisko Dozorcy w Muzeum - OPE

Dyrektor Muzeum - Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko dozorcy.


1. Ogłoszenie o naborze - pobierz
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
3. Projekt zakresu czynnosci - pobierz              


25.03.2015 Nabór na stanowisko Przewodnika w Muzeum - OPE

Dyrektor Muzeum - Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko przewodnika muzealnego.
1. Ogłoszenie o naborze - pobierz
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
3. Projekt zakresu czynnosci - pobierz              


29.05.2015  "Jak żyły figury w sercach i umysłach Orawian"

Kapliczki i figury przydrożne są od wieków skarbami orawskich wsi, dziełami artystycznymi spełniającymi ważną rolę w życiu lokalnej społeczności.  Zdecydowaną większość kaplic i kapliczek fundowali właściciele majątków, poszczególne rodziny, grupy zawodowe i społeczne, a często także powstawały z inicjatywy mieszkańców całych osad, wsi. Budowano je tam, skąd było daleko do kościoła, wznoszono w miejscach, gdzie obawiano się działania złych mocy, stawiano na granicach ludzkich sadyb, przy drogach i traktach. Setki kapliczek, a w nich setki figurek, świątków są znakiem obecności chrześcijaństwa, wyrazem ludzkiej pobożności, formą modlitwy. Wiele z nich, będących nierzadko przykładem wielkiego kunsztu kamieniarskiej roboty przetrwało próbę czasu i po dziś dzień zdobią Orawę i przecinające ją drogi.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny zaprasza wszystkich zainteresowanych pięknem i historią tych małych, starych, ale wciąż pięknych elementów naszego krajobrazu na wykład profesora Tadeusza M. Trajdosa pt. „Jak żyły figury w sercach i umysłach Orawian” oraz wernisaż wystawy poświęconej tym właśnie figurom.

Zapraszamy wszystkich do naszego skansenu, do kościoła pw. Matki Bożej Śnieżnej 29 maja 2015 r. na godz. 16.00.17.05.2015 Wiosna na Orawie
Serdecznie zapraszamy na inagurację sezonu w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej dnia 17.05.2015 (niedziela)2.04.2015  Tradycyjne święcenie pokarmów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i miłych gości na tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę (5 kwietnia 2015 r.) do kościółka p.w. Matki Bożej Śnieżnej z Tokarni. (Nowy sektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej).

W programie:

-12.00 - opowieść o zwyczajach Wielkiego Tygodnia na Orawie,

-12.30 - święcenie pokarmów


25.03.2015 Nabór na stanowisko asystanta muzealnego

Dyrektor Muzeum - Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko asystanta muzealnego.
1. Ogłoszenie o naborze - pobierz
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
3. Projekt zakresu czynnosci - pobierz              05.03.2015 „Sła Śmiertecka z miasta…”
                       

Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza konkurs ,,Sła śmiertecka z miasta…’’-  na słomianą kukłę ubraną w  kobiece szaty umocowaną na drągu i trzymającą w ręku kose. Śmiertecka jest symbolem wierzeń ludowych i przemijania zimy. Nawiązuje do dawnego zwyczaju chodzenia po wsi ze słomianą kukłą w czwartą niedzielę postu. Dziewczęta i dzieci szły z kukłą w orszaku od domu do domu obwieszczając nadchodzącą wiosnę i zabierając zło z domu oraz żegnając zimę i choroby. Kiedy się obeszło wszystkie domy kukłę niesiono nad rzekę i wrzucano do wody. Następnie  szybko wracano do domu nie oglądając się za siebie żeby mieć szczęście  przez cały rok.

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej Orawy.

Konkurs przeznaczony jest dla  szkół Gminy Jabłonka w    poszczególnych kategoriach wiekowych ;

      Klasy I-III SP

      Klasy IV-VI SP

      GIMNAZJUM i SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Jedna szkoła lub placówka wychowawcza może dostarczyć tylko jedną Śmierteckę. Kukła kolorystyką stroju lub poszczególnymi jego elementami może nawiązywać do strojów orawskich minionych epok.

W konkursie biorą udział tylko prace zbiorowe wykonane przez  maksymalnie jedną klasę.


ZASADY KONKURSU

1.Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszej Śmiertecki. Prace konkursowe powinny  być przygotowane w formie kukły o wysokości do 1 metra  (sama kukła).

2.Praca zbiorowa winna zostać  podpisana, z podaniem liczby osób wykonujących ją,  tel. kontaktowego oraz nazwą placówki jaką reprezentuje:

-  Liczba osób wykonujących kukłę - Śmiertecke

-  Klasa

-  Szkoła

- Tel. kontaktowy

3. Ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do dn.20.03.2015r(piątek)  do godz. 14.00 do Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

4. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

NAGRODY

1.  Autorzy nagrodzonych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Wręczenie nagród odbędzie się  w trakcie imprezy ,,Wiosna na Orawie’’ o czym uczestnicy zostaną poinformowani. Wszystkie prace konkursowe będą w tym czasie wyeksponowane i wszyscy zainteresowani będą mogli je obejrzeć. Kukły konkursowe będzie można zabrać do domu po rozdaniu nagród.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte              w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;  umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
3. Dodatkowych informacji udziela Zofia Warciak tel.182852709 w.21 .


Protokół konkursu

09.02.2015 Karnawał na Oawie - "OSTATKI
Ostatki na Orawie

powiększ...02.02.2015 - Nowa edycja Bonu Kultury
Logo

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej po raz kolejny zaprasza na zajęcia w ramach programu Województwa Małopolskiego Bon Kultury 2015. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą i skorzystania z 75 % zniżki. Oferta ważna do wyczerpania środków więc jak to mówią Kto pierwszy ten lepszy.


Oferta 1

Spódnice kwiaciate, gunie włochate… to propozycja dla dzieci od 5 – 8 lat. Zajęcia mają charakter warsztatowy podczas, których dzieci poznają orawski strój. Poprzez zabawę uczą się o poszczególnych częściach stroju, poznają tradycyjne materiały, z jakich wykonywano ubrania. Podczas zajęć uczestnicy wyklejają z przygotowanych szablonów strój na kartonie i taką pamiątkę zabierają do domu.


Czas trwania zajęć: 1,5 h
Cena od uczestnika: 5 zł


Oferta 2

Modelowanie pamięci - Zajęcia rozpoczynają się od zwiedzania ekspozycji czarnej i białej izby Dworu Moniaków – treści przekazywane podczas zwiedzanie dostosowane są do wieku uczestników a także  różnego stopnia ewentualnych niepełnosprawności uczestników. Podczas zwiedzania poznają dawne sprzęty gospodarstwa domowego wybierając jeden, który samodzielnie wykonają podczas warsztatowej części zajęć. Osoby słabo widzące bądź niewidome będą miały przygotowane kopie eksponatów, które mogą dotykać by zapamiętać kształt i fakturę rzeczy. Następnie uczestnicy udają się z prowadzącym do sali warsztatowej, gdzie z masy modelarskiej wykonują zapamiętany przez siebie eksponat. Wykonana rzecz stanowić będzie jednocześnie pamiątkę z zajęć i pobytu w Muzeum.


Czas trwania zajęć: 1,5 h

Cena od uczestnika: 5 zł

 

Chętnych prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu i tematu zajęć. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Rezerwacja zajęć : 18 28 527 09 wew. 234 stycznia 2015 r.odbyła się w Zubrzyckim skansenie kolejna edycja Wieczoru kolęd „ Krakowiacy i Górale”.

Warto podkreślić, że ideą naszych spotkań jest wspólne, utrzymane w duchu polskiej i orawskiej tradycji, kolędowanie. Ten zwyczaj, jak wiele innych, w dzisiejszych czasach niestety już zanika. Dawniej na ziemiach polskich kolędowano z wielką ochotą i radością od Wigilii do 2 lutego, tj. do Święta Ofiarowania Pańskiego (Święta Matki Bożej Gromnicznej) czcząc w ten sposób Narodzenie Pańskie.

Na ziemi orawskiej kolędy intonowała gaździna po skończonej wieczerzy wigilijnej. Potem śpiewano kolędy na pasterce, podczas Mszy Świętych w dni świąteczne, wspólnie gromadząc się w domach, składając sobie życzenia. Od Świętego Szczepana po Trzech Króli kolędowali również winsujący kolędnicy chodzący po domach z gwiazdą lub z kozą (turoniem), diabłem, Herodem, dziadem i dziadówką.

By zadość uczynić naszej tradycji, już po raz ósmy zorganizowaliśmy w zubrzyckim skansenie kolędowanie.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Państwo Leksyccy pierwsze Wieczory kolęd urządzali w swoim rodzinnym domu w Krakowie, a pierwsze muzealne kolędowanie, dzięki inicjatywie Pana Krzysztofa Leksyckiego i Pani Emilii Rutkowskiej – ówczesnej dyrektor skansenu, Związkowi Podhalan – Oddziałowi Orawskiemu i Orawskiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu oraz Orawskiej Szkole Muzycznej, odbyło się w 2006 roku w Białej Karczmie.

W minioną niedzielę miłośnicy wspólnego kolędowania, jak co roku, dopisali. Nasi goście tłumnie zjechali się m.in.: z Krakowa, Myślenic, Spytkowic, Czarnego Dunajca  i z różnych zakątków Orawy, by razem, w świątecznie przystrojonych wnętrzach XVIII -wiecznej Czarnej Karczmy, odśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Zgromadzonych powitali współorganizatorzy wydarzenia: Pani Emilia Rutkowska – Prezes Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce, Pan Julian Stopka – Wice Prezes Oddziału Orawskiego Związku Podhalan w Jabłonce, Pan Krzysztof Leksycki – Dyrektor Orawskiej Szkoły Muzycznej i Dominika Wachałowicz – Kiersztyn – Dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Przy tej okazji przybyłym gościom złożone zostały wspólne, noworoczne życzenia po polsku i po orawsku. Nieco później, w trakcie jednej z  przerw, łamano się również opłatkiem przyniesionym przez Panią Prezes Związku Podhalan Oddziału Orawskiego.

Nad artystyczną stroną przedsięwzięcia czuwali twórcy i pomysłodawcy Wieczoru kolęd: Pan Krzysztof Leksycki i Pani Ilona Nieciąg.

O muzyczną oprawę Wieczoru kolęd zadbali: Pan Krzysztof Leksycki (skrzypce), Pani Ilona Nieciąg (skrzypce), Pan Jakub Misiniec  (elektryczne pianino), Pan Bartłomiej Rutkowski (akordeon), Pan Rafał Pająk (gitara) oraz Chór Arabeska pod dyrekcją Pani Agnieszki Zalewy.

Wspaniałym urozmaiceniem i miłą niespodzianką dla przybyłych była prezentacja uroczych kolęd i pastorałek przez uzdolnionych solistów chóru „Arabeska”.

Warto tutaj nadmienić, że podczas naszego niedzielnego spotkania, promowana była niedawno wydana płyta chóru „Arabeska” pod tytułem „Radość Narodzenia”, na której obok tradycyjnych kolęd młodzi artyści znakomicie odśpiewali pastorałki autorstwa Wandy Chotomskiej i Anny Wareckiej w muzycznym opracowaniu Teresy Niewiadomskiej , Jana Wierzbicy i Andrzeja Seroczyńskiego.

W trakcie przerw zorganizowanych dla wytchnienia grających muzyków i strudzonych gardeł śpiewaków, można było napić się wspaniałej ziołowej herbaty orawskiej, posmakować muzealnego bigosu i ucieszyć podniebienie smakiem wyśmienitych, domowych ciast przygotowanych przez członków Orawskiego Oddziału Związku Podhalan.

W miłej rodzinnej atmosferze upłynął nam kolejny Wieczór kolęd i po przeszło czterech godzinach wspólnego kolędowania żegnaliśmy się z naszymi gośćmi ciepło i serdecznie mając nadzieję na kolejne spotkanie w tak miłym gronie w roku przyszłym.


Galeria zdjęć

Archiwum