ETNOGRAFIA

Biernacka Maria; Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Kraków 1966,

Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983

Brzozowska Krajka Anna; Stare i nowe nuty na orawskich gęślikach; Warszawa 1989,

Brykowski Ryszard; Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce i na Słowacji; Wrocław 1986,

Bujak Adam, Kwiaty Zalipia; Kraków 1988,

Bystroń J.; Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; Warszawa 1976,

Chętnik Adam; Wieś, dwór i miasto; Warszawa1924,

Chróscicki Leon; Porcelana – znaki wytwórni europejskich; Warszawa 1992,

Chwaściński Bolesław; Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach; Warszawa 1988,

Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie; Warszawa 1971,

Czajkowski Jerzy;  Muzea skansenowskie w Polsce; Poznań1979,

Daszkiewicz A.; Sympozjum – Góry w kulturze polskiej; Kraków 1975,

Daszkiewicz  A.; Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego; Warszawa  1975,

Dąbrowska Grażyna; W kręgu polskich tańców ludowych; Warszawa 1979,

Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor regionu opoczyńskiego; Warszawa 1974,

Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor Ziemi Łęczyckiej; Warszawa 1981,

Doroszewski W.; Kwestionariusz do badania słownictwa ludowego; Wrocław 1958,

Damnicki Juliusz; Spichlerze polskie; Warszawa 1987,

Fedorowski Michał; Lud białoruski; Warszawa 1981,

Ficowski Jerzy; Cyganie polscy; Warszawa 1953,

Ficowski Jerzy; Antologia poezji ludowej, żydów polskich; Wrocław 1988,

Filar A., Leyko M.; Laury na śniegu; Warszawa 1974,

Frankowska Maria; Mitologia Azteków; Warszawa 1987,

Fryczkowa M.; Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw; Toruń 1961,

Gajek Józef; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,

Gąssowski Jerzy; Mitolog Celtów; Warszawa 1987,

Gieysztorn Aleksander; Mitologia Słowian; Warszawa 1982,

Gloger Zygmunt; Rok Polski; Warszawa b1983;

Gołębiowski Łukasz; Ubiory w Polsce; Warszawa 1983,

Gołębiowski T.; Lud polski, jego zwyczaje, zabobony; Lwów 1884,

Gotkiewicz Marian; Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy; Katowice 1939,

Rotkiewicz Marian; Poznajmy Górną Orawę; Kraków 1960,

Górski R.; Między dawnymi a nowymi czasy; Wrocław 1970,

Górski R.; Co wieś to inna pieśń; Warszawa 1975,

Grabowski Józef; Sztuka ludowa w Europie; Warszawa,

Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle; Warszawa 1968,

Guriewicz Aron; Problemy średniowiecznej kultury ludowej; Warszawa 1987,

Gusiew W.; Estetyka folkloru; Wrocław, Kraków 1974,

Hennel Roman; Tatrami urzeczeni; Warszawa 1979,

Hennel Roman, Kpiarze pod Giewontem; Warszawa 1987,

Janicka – Krzywda Urszula; Atrybut, Patron, Symbol; Kraków 1988,

Jasiewicz Zbigniew:  Kultura i życie społeczne Azji Środkowej; Poznań 1983,

Jaworska – Mioduchowska Z.; Pieśń Podhala – antologia; Kraków 1971,

Kapełuś H.; Dzieje folklorystyki polskiej; Kraków, Warszawa 1970,

Kisielewska A.; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,

Klimaszewski Mieczysław; Rzeźba Tatr Polskich; Warszawa 1988,

Kolberg Oskar; Pieśni ludu polskiego; Wrocław, Poznań 1974,

Kolberg Oskar; Przysłowia; Warszawa 1977,

Komorowska T., Gaśparikowa V; Zbójnicki dar; Warszawa 1976,

Konopka J.; Pieśń ludu krakowskiego; Wrocław 1974,

Kotula Franciszek; Znak przeszłości; Warszawa 1976,

Kotula Franciszek, U źródeł; Rzeszów 1983,

Kotula Franciszek; Pojedynek z diabłem; Rzeszów 1988,

Kowalska – Lewicka Anna; Pożywienie ludności wiejskiej; Kraków, Rzeszów 1973,

Krawczyk Violetta; Współczesna wiedza o folklorze; Warszawa 1986,

Krzyba Jerzy; Budownictwo ludowe Kaszub; Gdańsk 1987,

Krzysik Franciszek; Nauka o drewnie; Warszawa 1978,

Krzysztofowicz S.; O sztuce ludowej w Polsce; Warszawa 1972,

Krzyżanowski Julian; W świecie bajki ludowej; Warszaw 1974,

Krzyżanowski Julian; Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszaw 1982;

Kutrzeba – Wojnarowa Anna; Kultura ludowa i jej badacze, Warszawa 1977,

Leszczyki Stanisław; Region Podhala, Kraków 1938,

Łabuda Gerard; Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy w średniowieczu; Wrocław 1987,

Machala W.; Podtatrze – jesień, zima 1975; Zakopane 1976,

Machay – Mikowa Józefa; Skubarki; Kraków 1937,

Magnuszewski Józef; Tropami folkloru i literatury; Warszawa 1983,

Malinowski Andrzej; Antropologia; Poznań, Warszawa 1985,

Malinowski Bronisław; Mit, magia, religia; Warszawa 1990,

Malinowski Longin; Powieść ludu na Śląsku; Kraków 1953,

Matlakowski Władysław; Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu; Warszawa 1901,

Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Warszawa 1892,

Moszyński Kazimierz; Kultura Ludowa Słowian; Warszawa 1967,

Ochmański Jerzy; Zbójnictwo góralskie; Warszawa 1950,

Olędzki Stanisław; Polskie instrumenty ludowe; Kraków 1978,

Pełka Leonard; Polska demonologia ludowa; Warszawa 1987,

Pinkwart Maciej; Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1988,

Pokropek Marian; Budownictwo ludowe w Polsce; Warszawa 1976,

Pokropek Marian; Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce; Warszawa 1980,

Pluciński Jan; Wesele spiskie; Kraków 1987,

Pospiech Jerzy; Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku; Opole 1987,

Pospiech Jerzy; Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w.; Warszawa 1977,

Przemyska Anna; Czarownica z Babiej Góry; Kraków 1986,

Rafacz J.; Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego; Warszawa 1935,

Reychman J.; Peleryna, ciupaga i znaki tajemne,

Seweryn Tadeusz; Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1971,

Seweryn Tadeusz; Ludowa kultura materialna, Kraków 1954,

Staszak Zofia; Słownik etnologiczny, Warszawa, Poznań 1987,

Swatoń Józef; Pieśni Spisza i Orawy; Kraków 1939,

Szyler Stefan; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Warszawa 1917,

Telakowska Wanda; W kręgu chłopskiej kultury; Warszawa 1970,

Tłoczek Ignacy; Polskie budownictwo drewniane; Wrocław 1980,

Vondruskova Alena; Tradycje twórczości ludowej, Praga 1988,

Zawistowicz – Adamska K.; Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976,

Zigęza J.; Pieśni ludowe Polskiego Śląska; Kraków 1938,

Żywirska M.; Puszcza Biała, jej dzieje i kultura; Warszawa 1973