HISTORIA

Adamczewski Jan; Mała Encyklopedia Krakowa; Kraków 1996,

Atanazy Roman; Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej t. I- II; Wrocław 1991,

Arnold Stanisław; Dzieje świata – chronologiczny przegląd; Warszawa 1990,

Balcerek Wiesław; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – słowackich; Wrocław 1985,

Baranowie K. T.;  Z przeszłości miasta Nowego Targu; Kraków 1948,

Baranowski B.; Życie codzienne małego miasteczka XVII i XVIII w.; Warszawa 1975,

Bartkiewicz Magdalena; Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979,

Batowski Henryk;  Rozpad Austro – Węgier  1914 – 1918; Kraków 1982,

Berghausen Janusz; Podhale podczas okupacji; Warszawa 1977,

Biernat Czesław; Problemy archiwistyki współczesnej; Warszawa 1977,

Błaszczyk Włodzimierz; Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; Poznań 1986,

Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983,

Bogucka Maria; Dawna Polska, narodziny, rozkwit; Warszawa 1987,

Bogucka Maria; Dzieje kultury; Wrocław 1987,

Bogucka Maria; Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej; Wrocław 1986,

Borkowski Jan; Chłopi polscy w dobie kapitalizmu; Warszawa 1981,

Brogowski Leszek; Sztuka i człowiek; Warszawa 1990,

Bujak Adam; Niedaleko od Krakowa; Kraków 1983,

Bujak Adam; Wojtyła; Wrocław 1997,

Bujak Franciszek; Galicja tom I – II; Warszawa 1908,

Ceram C. W.; Pierwszy Amerykanin; Warszawa 1977,

Chrzanowski Ignacy; Historia literatury Niepodległej Polski t. I, II, III; Warszawa 1994,

Chrzanowski Tadeusz; Sztuka Ziemi Krakowskiej; Kraków 1983,

Cieślak Tadeusz; Historia Finlandii; Wrocław 1983,

Cimek Henryk; Legalne chłopskie partie w II Rzeczypospolitej; Białystok 1988,

Czapliński Władysław; Życie codzienne magnaterii w XVIII w.; Warszawa 1982,

Czernik S.; Z życia pańszczyźnianego w XVII w.; Warszawa 1955,

Dembińska M.; Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X – XV w.; Wrocław 1973,

Dilon E. J.; Konferencja Pokojowa w Paryżu; Warszawa 1921,

Diveky Adrian; Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu; Warszawa 1918,

Dobrowolski Tadeusz; Sztuka Krakowa; Kraków,

Dutkowska Renata; Zakopane 400 – lat dziejów; Kraków 1991,

Dzięgiel Leszek; Norwegia; Warszawa 1978,

Eliade Mircera; Historia wierzeń i idei religijnych; Warszawa 1988;

Estreicher Karol; Historia sztuki w zarysie; Warszawa 1981,

Filar Alfons; Bohaterowie zielonych granic, Warszawa 1979,

Filip Jan; Pradzieje Czechosłowacji; Poznań 1951,

Garlicki Andrzej; Z dziejów II Rzeczypospolitej; Warszawa 1986,

Górka J.; Wojciech Błaszczyński – proboszcz w Sidzinie; Tarnów 1914,

Groniewski K.; Uwłaszczenie chłopów w Polsce; Warszawa 1976,

Groniewski K.; Historia Polski 1795 – 1914; Warszawa 1977,

Hendelsman M.; Średniowiecze polskie i powszechne; Warszawa 1966,

Hansel Witold; Historia kultury materialnej Polski t. III, IV, V, VI; Wrocław 1978,

Herbst Stanisław; Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia; Warszawa 1978,

Holik Stefan; Uroczystości koronacyjne, Kraków 1986,

Huizinga J.; Jesień średniowiecza, Warszawa 1974,

Jabłoński K.; Belweder; Warszawa 1993,

Jasienica Paweł; Myśl o dawnej Polsce, Warszawa 1997,

Jost Henryk; Zakopane czasu okupacji; Warszawa 1989,

Kaławiajska Maria; Ostra Brama w Wilnie; Warszawa 1990,

Kersten Adam; Dzieje Szwecji; Wrocław 1973,

Kersten Adam; Historia powszechna XVII, Warszawa 1987,

Kieniewicz Stefan; Powstanie Styczniowe; Warszawa 1983,

Kiersznowski Ryszard; Życie codzienne na Śląsku; Warszawa 1977,

Kolbuszowski Jacek; Kresy: Warszawa 1996,

Komaniecki Andrzej; Dziejopis Żywiecki; Żywiec 1987,

Kosmanowie Bogumiła, Marceli; Sylwetki Wielkopolan; Poznań 1988,

Kostrzewski Józef; Kultura prapolska; Poznań 1949,

Kowalska – Glikman Stefania; Drobnomieszczaństwo XIX i XX w; Warszawa 1984,

Machaj Ferdynand; Moja droga do Polski; Warszawa 1923,

Kuchowicz Z.; Obyczaje staropolskie; Łódź 1975,

Kwiatkowski Marek; Kolekcja Porczyńskich,

Kordyński Juliusz; Młodzieńcze lata Karola Wojtyły; Kraków 1990,

Leskiewiczowa Janina;  Ziemiaństwo polskie 1920 – 1945; Warszawa 1988,

Liszka Józef: Przydrożni świadkowie historii; Bukowina 1963,

Łeptowski T.; Słownik historii Polski; Warszawa 1973,

Machay Ferdynand; Gazda Piotr Borowy; Kraków 1938,

Machay Ferdynand; Nasi gazdowie w Paryżu; Kraków 1919,

Machejek Władysław; Rano przeszedł huragan; Warszawa 1973,

Maciszewski Jarema; Szlachta polska i jej państwo; Warszawa 1986,

Magidowicz J.; Historia poznania Europy; Warszawa 1974,

Majdecki Longin; Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych; Warszawa 1993,

Manteuffel T.; Historia powszechna Średniowiecza; Warszawa 1975,

Manteuffel T.; Kultura Europy średniowiecznej; Warszawa 1994,

Martinelli Maurizio; Zamki nad Laorą;

Mazurowa Zofia; Wspomnienie o Jędrzeju; Warszawa 1982,

Miśkiewicz Zenon; Wstęp do badań historycznych; Warszawa 1985,

Mossakowska Wanda;  Kraków na starej fotografii; Kraków 1984,

Nicieja Stanisław; Cmentarz obrońców Lwowa; Wrocław 1990,

Ostrowski Wacław; Zespoły zabytków a urbanistyka; Warszawa 1980,

Ochmański Jerzy; Historia Litwy; Wrocław 1990,

Ochmański W.; Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do XVII w.; Wrocław, Warszawa 1965,

Pieńkowska Hanna; Kościół w Orawce; Kraków,

Piskozub Andrzej; Wisła – monografia rzeki; Warszawa 1988,

Podwieska Z.; Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich, Wrocław 1977,

Rogaliński Ryszard; Zamki i twierdze w Polsce; Warszawa 1990,

Różański Stanisław; Osadnictwo a środowisko Polski; Warszawa 1979,

Rudkowski Tadeusz; Wieś i miasteczko u progu zagłady; Warszawa 1991,

Rutkowski J.; Historia gospodarcza Polski; Poznań 1950,

Rutkowski J.; Zarys gospodarczy dziejów Polski; Poznań 1923,

Rybakom Borys; Pierwsze wieki historii Rusi; Warszawa 1983,

Rymaszewski Bohdan; O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984,

Rymut Kazimierz; Nazwiska Polaków; Wrocław 1991,

Skupień – Florek Andrzej; O Tatry wy moje; Biały Dunajec 1990,

Smolarek Mieczysław; Dawna Polska w opisach cudzoziemców; Warszawa 1958,

Sołta Jan; Zarys dziejów Serbołużyczan; Wrocław 1984,

Staszewska Maria; Polski fajans; Wrocław 1978,

Studziński Tadeusz; Pięć mostów i inne akcje; Kraków 1992,

Sygański Jan; Z życia domowego szlachty Mandeckiej; Lwów 1919,

Szablowski Jerzy; Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu; Warszawa 1994,

Szczotka Stanisław; Z dziejów chłopów polskich; Warszawa 1951,

Szczypka Józef; Jan Paweł II – rodowód; Warszawa 1990,

Śląski Kazimierz; Tysiąclecie polsko – skandynawskich stosunków kulturalnych; Wrocław 1977,

Świechowski Z.; Sztuka Pomorza Zachodniego; Warszawa 1973,

Tazbir Janusz; Szlachta i teologowie; Warszawa 1987,

Topolski Jerzy; Zarys dziejów Polski; Warszawa 1986;

Waldorf Jarzy; Za bramą wielkiej ciszy; Warszawa 1990,

Wapiński Roman; Polska i małe ojczyzny Polaków; Warszawa 1995,

Widajewicz J.; Początki Polski; Wrocław, Warszawa 1948,

Winniczuk Lidia; Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu; Warszawa 1988,

Wnuk Kazimierz; Górale za wielką wodą; Warszawa 1985,

Wyrczumski Jerzy; Historia Polski do 1505; Warszawa 1985,

Zdebski Janusz; Cmentarz zasłużonych w Zakopanem; Warszawa 1983,

Zdebski Janusz; Stary cmentarz;

Zientara Benedykt; Dzieje gospodarcze Polski do r. 1930; Warszawa 1973,

Żurawska Teresa; Polskie powozy; Warszawa 1982,