SZTUKA

Abramowicz Andrzej; Dzieje zainteresowań starożytnych w Polsce: Wrocław 1987,

Albertowa Zofia: O sztuce Japonii: Warszawa 1983,

Ałpatow Michał: Historia sztuki, t I – IV, Warszawa 1986,

Banach Andrzej; Granice sztuki; Kraków 1988,

Bernard Maria: Sztuka grecka V w.p.n.e.: Warszawa 1991,

Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I - II: Warszawa 1974,

Bochniak Adam: Historia sztuki nowożytnej t. I; Warszawa 1983,

Boranowski Bohdan: Łódź – dzieje miasta; Łódź 1980,

Bujak Adam; Nekropolie królów i książąt polskich, Warszawa 1988,

Charytonow Edward; Zarys historii architektury; Warszawa 1963,

Chrzaniwski Tadeusz; Wędrówki po Sarmacji europejskiej; Kraków 1988,

Ciechanowicz Jerzy; Rzym – ludzie i budowle; Warszawa 1989,

Couchoud Jean Paul; Sztuka francuska: Warszawa 1981,

Dobrowolski Tadeusz; Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich; Kraków 1974,

Dockstader J. F.; Sztuka Ameryki;  Warszawa 1977,

Fryś Ewa, Prokopem Marian; Sztuka ludowa; Warszawa 1988,

Grabowski J.; Polska sztuka ludowa; Warszawa 1990,

Hartwig Edward; Kazimierz Dolny; Warszawa 1991,

Hausbrandt Andrzej: Teatr w społeczeństwie; Warszawa 1983,

Hauser A; Społeczna historia sztuki i literatury; Warszawa 1974,

Hansel Władysław; Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna; Warszawa 1956,

Hopliński Jan; Farby i spoiwa malarskie; Wrocław 1990,

Frankowska T; Sztuka II poł. XIX wieku, Warszawa 1973,

Huml Irena; Współczesna tkanina polska; Warszawa 1989,

Jabłońska Teresa; Katalog malarstwa na szkle; Zakopane 1997,

Jackowski Aleksander.; Sztuka Ludu Polskiego; Warszawa 1967,

Jackowski Aleksander; Sztuka zwana naiwną; Warszawa 1995,

Jahimowicz Andrzej; Sztuka Indonezji; warszawa 1974,

Jost Henryk; Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, Warszawa 1974,

Kaczorowski Bartłomiej; Dzieje Polski – o sztuce w Polsce; Warszawa 1991,

Karpowicz Mariusz; Barok w Polsce; Warszawa 1988,

Kłębowski Janusz; Polska sztuka gotycka; Warszawa 1983,

Kłębowski Janusz; Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987,

Knoblach Mieczysław; Polska biżuteria; Wrocław 1980,

Kosiński Czesław; Rysunek zawodowy w meblarstwie; Warszawa 1977,

Kosmowska – Ceramowicz Barbara; Tajemnice bursztynu; Warszawa 1987,

Kot Stanisław; Polska złotego wieku a Europa; Warszawa 1987,

Kozakiewicz Stefan, Helena; Renesans w Polsce; Warszawa 1976,

Kozakiewicz Helena; Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984,

Krassowski Witold; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich; Warszawa 1989,

Kroh Antoni; Współczesna rzeźba ludowa; Wrocław 1979,

Kuciński Leon; Zegary; Warszawa 1987,

Lepkowski Józef; O zabytkach Kruszwicy, Gniezna , Krakowa,

Lorenz Stanisław; Klasycyzm w Polsce; Warszawa 1984,

Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Kraków 1892,

Moles Abraham; Kicz, czyli sztuka szczęścia; Warszawa 1978,

Nedo Paweł; Sztuka ludowa Łużyczan; Wrocław 1973,

Nicole A; Dzieje teatru; Warszawa 1974,

Niedziela Zdzisław; Słowacja znana i nieznana, literatura- szkice; Kraków 1995,

Olszewski Andrzej; Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980; Warszawa 1988,

Orlof Ewa; Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938 – 39, Kraków 1980,

Niemirowski Aleksander; Etruskowie; Łódź 1990,

Okołowicz Stefan; Przeciw Nicości;  Kraków 1986,

Pawłowski Paweł; Budownictwo ogólne; Warszawa 1983,

Pietkiewicz – Dereniowa Maria; Artystyczna Ceramika Europejska w Zbiorach Polskich; Warszawa 1991,

Pieniążek Józef; Podhale w obrazach; Lwów 1937,

Piskało Antoni; Sto najsłynniejszych budowli; Warszawa 1988,

Pisutova Irena; Malowane sny – słowackie malarstwo ludowe na szkle,

Piwocki Ksawery; Dzieje sztuki w zarysie t. II i III; Warszawa 1989,

Polański Janusz; Moje hobby – drewno; Warszawa 1988,

Puchalski Tadeusz; Broń śrutowa i technika strzelania; Warszawa 1986,

Radajewski Adam; Żywa sztuka współczesności; Wrocław 1982,

Rączka Jan Władysław; Architektura drewniana; Kraków 1990,

Reinfuss Roman; Garncarstwo ludowe; Warszawa 1975,

Reinfuss Roman; Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław 1977,

Reinfuss Roman; Ludowe  kowalstwo artystyczne w Polsce; Wrocław 1983,

Reinfuss Roman; Ludowa rzeźba kamienna w Polsce; Wrocław 1989,

Reiss J.; Skrzypce, ich budowa i technika; Warszaw, Kraków 1924,

Radzikowski Stanisław; Styl zakopiański; Kraków 1901,

Ryszkiewicz Andrzej; Współczesna sztuka polska; Warszawa,

Rzepińska Maria; Siedem wieków malarstwa europejskiego; Wrocław 1988,

Samek Jan; Polskie złotnictwo; Wrocław 1988,

Schelling Joseph; Filozofia sztuki; Warszawa 1983,

Składankowa Maria; Bohaterowie, Bogowie i demony dawnego Iranu; Warszawa 1984,

Staszak Kazimierz; Rysunek zawodowy; Warszawa 1977,

Swaczyna Irena; Meble – naprawa i odnawianie; Warszawa 1995,

Szafer Przemysław; Współczesna architektura polska; Warszawa 1988,

Szelest Dmitrij; Lwowska galeria obrazów – malarstwo polskie; Warszawa 1990,

Szuman Stefan; O sztuce i wychowaniu; Warszawa 1990,

Szydłowski Tadeusz; Zabytki sztuki w Polsce; Warszawa 1917,

Tates Frances A.; Sztuka pamięci; Warszawa 1977,

Tondos Barbara; Zapomniana  sztuka góralska;

Torcznova Eva; Złotnictwo w Słowacji;

Trojan Alina; Sztuka Czarnej Afryki; Warszawa 1973,

Trzeciak Przemysław; 1000 tajemnic architektury; Warszawa 1988,

Vasari Saorgio; Żywoty najsławniejszych malarzy; Kraków 1980,

Voellnagel Andrzej; Kaprysy koloru w fotografii, Warszawa 1984,

Walicki M.; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XVIII wieku; Warszawa 1971,

Wiercińska Janina; Sztuka i książka; Warszawa 1986,

Zatour Stanisław; Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim; Warszawa 1981,

Zin Wiktor; Opowieści o polskich kapliczkach; Kraków 1995,

Zis Henryk; Historia Afryki wschodniej; Wrocław 1986,

Żygulski Zdzisław; Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.