Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

KULTURA W REGIONIE

      Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej współpracuje z instytucjami w celu promowania i zachowania tradycji i kultury.

 w regionie. Należą do nich:

Babiogórski Park Narodowy

Euroregion Tatry 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej

Orawskie Centrum Kultury

Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce

Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne

Stanisław Wyrtel

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

Towarzystwo Słowaków w Polsce           
Małopolski Instytut Kultury

 

Działalność Muzeum - OPE wspierają następujące jednostki samorządu terytorialnego:

Urząd Gminy Bystra - Sidzina

Urząd Gminy w Jabłonce

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

Urząd Gminy w Spytkowicach

Powiat Nowotarski

Powiat Suski