logologo UE
mapka

Stowarzyszenie PROGRESSUS SLOVAKIA  
zajmujące się trwałym rozwojem regionów,
razem ze swoimi partnerami:
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
oraz turystycznym towarzystwem - Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra
realizują projekt z Programu miedzygranicznej współpracy
Polska - Słowacka Republika 2007-2013,
nr projektu nr WTSL.02.03.00-82-238/10  
o nazwie „CZY ZNASZ SWÓJ REGION?“

więcej...


 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu współpracy transgranicznej
Polska - Republika Słowacka 2007-2013