WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: doc. dr hab. Tadeusz M. Trajdos

Zawartość Rocznika Orawskiego I (m. in.):

Ryszard Kantor: Potencjał kulturowy współczesnej wsi orawskiej,

Jadwiga Pilchowa: Tradycyjne i współczesne oblicze wsi Chyżne,

Jerzy M. Roszkowski: Problem świadomości narodowej mieszkańców Górnej Orawy do 1914 r., Dwa sprawozdania  polskiej administracji Spisza i Orawy z 1919 r.

Emil Kowalczyk: Tematyka orawska w literaturze polskiej,

Emil Kowalczyk, Robert Kowalczyk: Orawskie nazewnictwo pasterskie,

Stanisław Wałach: Nazwy ról i nazwiska z przydomkami wsi Zubrzyca Górna, Nazewnictwo ludowe na Kamionku w Zubrzycy Górnej,

Tadeusz M. Trajdos: Jurysdykcja kościelna w Chyżnem przed erekcją parafii, Majątek Moniaków  w Zubrzycy Górnej w r. 1741, Wizytatorzy o figurach kamiennych w Orawce i Lipnicy Wielkiej.

Cena: 9 zł


Rocznik Orawski II

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: doc. dr hab. Tadeusz M. Trajdos

Zawartość Rocznika Orawskiego II (m. in.):

Tadeusz M. Trajdos:  Luteranie w Jabłonce, Szkice do portretu: dawni plebanie Orawy,

Jerzy M. Roszkowski: Rola Adoriana Diveky`ego w polskiej akcji "budzicielskiej" na Górnych Węgrzech       1910-1920, Akt nobilitacyjny cesarza Leopolda I dla Moniaków

Antoni Wontorczyk: Dynamika wartości edukacyjnych w tradycyjnych rodzinach orawskich,

Ryszard Kantor: Zabawki dzieci na Orawie - na podstawie wstępnych badań w latach 1995 - 1996,

Jerzy Kiersztyn: Poetycki świat Orawy i jego ograniczenia,

Marian Kornecki: W Podwilku przed blisko półwieczem,

Marek Skawiński: Podział administracyjny Orawy słowackiej, Protokół delimitacyjny z dnia 30 listopada 1938 r.

 

                                                        

Cena: 27 zł


Rocznik Orawski III

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: doc. dr hab. Tadeusz M. Trajdos

Zawartość Rocznika Orawskiego III (m. in.):

Henryk Rucinski: Orawskie Parafie Trzciana i Czimhowa w epoce reformacji i rekatolicyzacji,

Jerzy M. Roszkowski: Z dziejów orawskiej rodziny Dziurczaków, Akt bezpodstawnej aneksji czy "sprawiedliwości dziejowej". Podłoże polskich korektur granicznych ze Słowacją w 1938 r.,

Marek  Skawiński: Metamorfozy Andreja Kavuljaka,

Tadeusz M. Trajdos:  Figury kamienne w Podszklu,

Marian Kornecki: Przyczynek do dziejów  inwentaryzacji dawnego budownictwa Górnej Orawy.

 

Cena 25 zł


Rocznik Orawski IV

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: dr Jerzy M. Roszkowski

 

Zawartość Rocznika Orawskiego IV (m. in.):

Jerzy Nalepa: " Zarębki i zarębnicy" a procesy osadnicze w Beskidach Zachodnich i na Podtatrzu,

Jerzy M. Roszkowski: Ekspozytura starostwa spisko - orawskiego w Jabłonce - geneza i funkcjonowanie,

Krzysztof Nowak: Polacy z Zaolzia w "akcji spisko - orawsko - czadeckiej w okresie międzywojennym,

Marek Skawiński: Zróżnicowanie ruchu i struktur ludności a podstawowe czynności podziału słowackiej Orawy,

Włodzimierz Cichocki: Orawskie bociany,

Urszula Janicka - Krzywda: Strój ludowy na polskiej Orawie w świetle kolekcji fotograficznej z Muzeum Etnograficznego w Krakowie,

Tadeusz M. Trajdos: Majątek Bukowińskich i Wilczków we wsiach Bukowina i Podszkle.

Cena  27 zł.


Rocznik Orawski V

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: dr Jerzy M. Roszkowski

Zawartość Rocznika Orawskiego V (m. in.):

Jerzy Nalepa: " Zarębki i zarębnicy" a procesy osadnicze w Beskidach Zachodnich i na Podtatrzu,

Tadeusz M. Trajdos: Podsarnie i Harkabuz w okresie kolonizacji dorzecza Czarnej Orawy,

Jerzy M. Roszkowski: Legia Spisko - Orawska oraz inne formacje polskie i ich działania na Górnej Orawie,

Marek Skawiński: Słowacka reforma administracyjna na  Orawie,

Włodzimierz Cichocki: Torfowiska Kotliny Orawsko - Nowotarskiej i ich przyroda,

Marcin Kowalczyk: Współczesna twórczość ludowa na polskiej Orawie,

Andrzej Madeja: Książka pod dachami Orawy,

Henryk Ruciński: Dokumenty odnoszące się do Jabłonki na Orawie z lat 1669, 1756, 1758,

Robert Kowalski: Kształtowanie się powojennej granicy polsko - czechosłowackiej na odcinku orawskim w świetle dokumentów z kolekcji prof. Walerego Goetla

Cena 25 zł


Rocznik Orawski IV-VII

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: dr Jerzy M. Roszkowski

Zawartość Rocznika Orawskiego VI - VII (m. in.):

Józef Kąś: " Kulturotwórcza rola Orawskiego Parku Etnograficznego w dziejach regionu",

Tadeusz M. Trajdos: Zubrzyca Górna w XVII w.,

Bronisław Chowaniec - Lejczyk: " Wojny XVII w. i ich wpływ na sytuację demograficzno - gospodarczą Orawy",

Jerzy M. Roszkowski: Działalność publicystyczna Orawiaków na łamach Gazety Podhalańskiej",

Robert Kowalski, Stefan Hurkot - góral z głodówki Orawskiej. Zapomniany bojownik polskiej sprawy.,

Jadwiga Pilch: "Realizacja idei skansenowskiej w Zubrzycy Górnej",

Bożena Lewandowska: "Folklor muzyczny Orawy i terenów sąsiednich"

Urszula Janicka Krzywda: " Folklor słowny Górnej Orawy"

Marek Skawiński: Orawa - zarys fizycznogeograficzny,

Cena 28 zł


Rocznik Orawski V

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Zawartość "Cmentarzy Orawy" (m. in.):

Marcin Kowalczyk, Maciej Rutkowski: "Dzieje Orawy Polskiej"

Marcin Kowalczyk: "Orawskie cmentarze - historia i współczesność"

Maciej Rutkowski: "Język orawskich inspiracji nagrobnych"

Maciej Rutkowski: "Wydarzenia historyczne a język epitafiów"

Maciej Rutkowski: "Materiał używany do budowy nagrobków"

 

 

 

 

 

Cena 22 zł


Materiały źródłowe do dziejów rodziny Moniaków (XVI - XX w.)

Wydawca: Muzeum- OPE

Praca zbiorowa,

Redaktor: dr Jerzy M. Roszkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 20 zł


Sacrum w zwyczajach związanych z przyrodą

Wydawnictwo: Muzeum- OPE

Opracowanie redakcyjne: ks. Maciej Ostrowski, ks. Jan Klimeki, Jacek Giądła.
 

Zawartość wydawnictwa:

ks. Maciej Ostrowski: Przyroda w liturgii i pobożności ludowej,

Manda Svirac: Zwyczaje Chorwatów w Wielkim Tygodniu - od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy, związane z przyrodą,

Kàroly Balàzs: Góral zżyty z przyrodą

Tanas Vražinovski: Winorośl w Biblii i macedońskiej tradycji,

Urszula Janicka - Krzywda: Rośliny w dorocznej obrzędowości w Karpatach Zachodnich,

Ludmila Tarcalovà:

Přirodni artefakty spojené s cirkievnimi obřady, vŷročnimi a Rodinami zvyky a obyčeji,

Marcin Kowalczyk:  Muzyka Orawska - jej związek z przyrodą i religijnością ludową,

Jiři Langer: Prirodný fenomén oravských cintorinov,

Józef Omylak: Motywy religijne w krajobrazie Babiej Góry,

ks. Stefan Misiniec: Kard. Karol Wojtyła w Zubrzycy Górnej,

ks. Stanisław Wojcieszak: Mądrość i tajemnice gór.

Cena: 15 zł


Rocznik babiogórski

Wydawnica: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Opracowanie redakcyjne:

Urszula Janicka - Krzywda,

Franciszek Fitak,

Janusz Kociołek,

Emil Kowalczyk,

Stanisław Smyrak

Zdjęcia: 

Dorota Piwko

 

Cena: 15 zł.


Beskid Żywiecki - Przewodnik

Wydawca: Oficyna Wydawnicza " Rewasz"
Opracowanie redakcyjne:
Stanisław Figiel,
Urszula Janicka - Krzywda,
Piotr Krzywda,
Wojciech W. Wiśniewski.
Zdjęcia:
Piotr Krzywda
 


Cena: 38 zł.


Kalendarz 2004, zawiera informacje o tym co się dawniej jadło i piło, z czego się pod Babią Górą jedzenie robiło oraz przepisy kulinarne.

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą  w Zawoi
Redakcja i opracowanie:
Janusz Kociołek
Zdjęcia:
Janusz Kociołek

 

 

 

 

Cena: 13 zł.


Kalendarz 2005, zawiera informację o twórcach ludowych i nieprofesjonalnych, o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze z miejscowości leżących pod Babią Górą.

 

Redakcja i opracowanie:
Janusz Kociołek
Zdjęcia:
Janusz Kociołek

 

 

 

Cena: 15 zł


Kalendarz 2008

Cmentarze

mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich

 

Redakcja i opracowanie:
Janusz Kociołek
Zdjęcia:
Janusz Kociołek

 

 

 

Cena: 17 zł

 

 


=