18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Plan wystaw czasowych 2019

KOLONIZACJA WOŁOSKA I SZAŁAŚNICTWO ORAWSKIE

Wystawa czasowa realizowana w ramach mikroprojektu „Na orawskim szałasie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Partnerem wiodącym w projekcie jest Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

Planowane ekspozycja czasowa w skansenie dotyczyć będzie pasterstwa na Orawie. Składać się na nią będą eksponaty ze zbiorów M-OPE oraz opisy w formie tekstowo-graficznej przygotowane przez partnera wiodącego.

Planowana data: marzec 2019 r.


WYSTAWA WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI ORAWSKIEJ - KAROLINA i ANTONI ANTOLAKOWIE

Wystawa czasowa w ramach cyklu, który rokrocznie prezentuje współczesną twórczość orawskich artystów od czasów powojennych po dzień dzisiejszy. Zadaniem Muzeum będzie nie tylko zachowanie i upowszechnianie wiedzy o odległej przeszłości, lecz również o czasach współczesnych zjawiskach w regionie oraz procesach znajdujących odbicie w dzisiejszej twórczości artystycznej Orawian. W tym roku bedziemy chcieli zaprezentować postacie i twórczość Karoliny i Antoniego Antolaków z Orawki, którzy od wielu lat tworzą i ukazują w swoich pracach piękno Orawy.

Planowana data: kwiecień/maj 2019 r. 


PRZEBŁYSKI - WYSTAWA MALARSTWA

Bartłomiej Dyrcz jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Tokarni, muzykiem, regionalistą, kronikarzem, popularyzatorem historii i kultury Kliszczaków. Niedawno wraz z Grupą Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej zrealizował film dokumentalno-historyczny pt. W cieniu Cudaczej Góry, dotyczący historii Tokarni oraz historii dworu Targowskich herbu Tarnawa. Wydał także publikację - książkę Urywki życia. X. Jan Mach architekt duszy poświęconą duszpasterzowi z parafii w Tokarni, z której pochodzi przeniesiony do skansenu kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej. Patronat honorowy nad książką objęło m.in. nasze muzeum, co więcej - prezentowaliśmy także w naszych progach fotografie autorstwa innej niezwyłej postaci z Tokarni - Józefa Wrony. Tym razem zaś chcemy zaprezentować szerszej publiczności prace samego Bartłomieja Dyrcza, który dla nas jest przede wszystkim przyjacielem muzeum i człowiekiem oddanym kulturze.

Planowana data: lipiec 2019 r. (XVII Święto Borówki)


Z MIĘTĄ I DZIURAWCEM

Wystawa czasowa, na której zostaną zaprezentowane skrzynie ze zbiorów muzeum, które w dawnym orawskim domu były niezwykle ważnym elementem wyposażenia, w nich bowiem przechowywano rozmaite cenne rzeczy, same one zaś nierzadko stanowiło piękne przykłady sztuki ludowej i rzemiosła.

Celem projektu popularyzacja rzemiosła i sztuki ludowej z Orawy poprzez przybliżenie publiczności nie pokazywanych na codzień muzealiów ze zbiorów skansenu, co z kolei jest dobrym pretekstem do snucia opowieści nie tylko o dawnych zwyczajach w góralskich rodzinach, ale także o wyjątkowości tych popularnych niegdyś, a dziś już często zapomnianych elementach wyposażenia chałup.

Wystawa, na której będziemy chcieli ukazać bogactwo i różnorodność świata roślin leczniczych oraz opowiedzieć o zapomnianych tradycjach zielarskich ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania mięty i dziurawca w ziołolecznictwie, przepisach kulinarnych, ale także w ludowej kulturze religijnej i dewocji.

Planowana data: sierpień 2019 r.


WYSTAWA FOTOGRAFICZNA - MAŁA ARCHITEKTURA POLSKIEJ ORAWY

Wystawa, na której bedziemy chcieli zaprezentować odwiedzającym piękno tzw. małej architektury Orawy. Elementy te, choć często nie rzucają się w oczy lub stały się dla mieszkańców oczywistymi, w bardzo istotnym stopniu współtworzą krajobraz kulturowy naszego regionu i często zachwycają - czy to swoja prostotą, czy to subtelną estetyką.

Planowana data: październik 2019 r.


100 LAT TEMU W PARYŻU

Tytuł nawiązuje do delegacji z Orawy i Spisza, która wyjechała na Konferencję Pokojową do Paryża, aby prosić prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona o przyłączenie do Polski części ich rodzinnych ziem. W delegacji wzięli udział gazdowie Piotr Borowy z Rabczyc i Wojciech Halczyn ze spiskiego Lendaku oraz ks. Ferdynand Machay.

W 2019 r. przypada setna rocznica tamtych wydarzeń, stąd pomysł na wystawę, na której zostana zaprezentowane rozmaite fotografie, dokumenty oraz przedmioty związane z delegatami i ich działalnością na rzecz polskości Spisza i Orawy.

Planowana data: listopad 2019 r.