Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

 

 

Okolica


Położona na południowych skłonach Beskidu Wysokiego Górna polska Orawa jest piękną i ciekawą krainą, której uroda została stosunkowo późno dostrzeżona. Obejmuje ona swoim zasięgiem część Kotliny Orawsko - Podhalańskiej oraz południowe stoki Beskidu Wysokiego tj. Pasma Babiogórskiego i część Działów Orawskich. Od południowego zachodu zamyka ją granica Państwa, na tym odcinku bowiem Orawa sąsiaduje ze Słowacją.

      W północnej jej części ciągnie się pasmo Karpat. Z łagodnego, niewysokiego ciągu gór wyróżnia się Babia Góra (1725 m.n.p.m), królowa Beskidu Wysokiego, rozległy masyw o spokojnych, harmonijnych kształtach. Ku południowi góry przechodzą w łagodne pogórze. Wzdłuż dolin ciągną się łańcuchami wsie orawskie wychodząc gdzie niegdzie w postaci samotniczych osiedli na wzgórzach. Część południową Górnej, polskiej Orawy zajmują tzw. Bory, tj. kompleks torfowisk zwanych tutaj "puściznami".
Będąc na Orawie, nie można pominąć najstarszego zabytku, jakim jest drewniany kościół w Orawce wybudowany przez księdza Jana Szczechowicza, z niepowtarzalną polichromią wnętrza. Przyjmuje się, że rozpoczęcie prac nastąpiło w 1651 roku, w 1656 roku wzniesiono dzwonnicę. Konsekracja nastąpiła jednak dopiero w 1715 r. W 1728 r. od wschodu do prezbiterium dobudowana została kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Ołtarz główny, z obrazem patrona kościoła i parafii św. Jana Chrzciciela na Puszczy, pochodzi z XVII w. Na uwagę zasługują również liczne na Orawie kamienne figury przydrożne.

 

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
34 - 484 Zubrzyca Górna
tel. 018- 28 527 09 e-mail:
biuro@orawa.eu 
Województwo Małopolskie