Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

LEKCJE MUZEALNE

REZERWACJA TELEFONICZNA:(0-18) 28 527 09 wew. 23

                                         

REZERWACJA ON LINE

Zajęcia edukacyjne z regionalizmu.
      Od 2001
roku obok tradycyjnego zwiedzania Muzeum prowadzi Zajęcia Edukacyjne z Regionalizmu, które  nazwaliśmy Muzealnymi ścieżkami Edukacyjnymi. Są to zajęcia z następujących tematów:

1.    "Mistrz i uczeń" czyli malarstwo na szkle  - 27 zł/osobę

2.    "Jak to ze lnem było" - 14 zł/osobę

3.    "Od ziarna do chleba" - 16 zł/osobę

4.    "Orawskie zabawki szmaciane" - 14 zł/osobę

5.    "Ozdoby z bibuły" - 12 zł/osobę,

6.    "Orawski opłatek" - 12 zł/osobę,

7.    "Lekcje w orawskiej szkole" - 12 zł/osobę,

  8. "Ścieżkami przemysłu chłopskiego" - 12 zł/osobę,
  9. Bon kultury 2017
1. Malarstwo na szkle zostało wybrane ze względu na jego ważną rolę w kulturze ludowej regionu. Chałupa orawska, jej izba biała, to przede wszystkim "listwa", którą zawsze wieńczył rząd obrazów na szkle malowanych. Zajęcia "Mistrz i uczeń" odbywają się w Czarnej Karczmie i prowadzone są przez artystę - malarza Stanisława Wyrtla. Tematem tych zajęć jest poznanie historii malarstwa na szkle, jego tradycji, a także praktyczne poznanie tajników samej techniki malowania. Biorąc aktywny udział w tych zajęciach uczestnik pod kierunkiem artysty samodzielnie maluje obraz na szkle, zachowując tradycyjne reguły powstania takiego obrazu. Czas trwania zajęć 2 godz. Materiały i narzędzia zapewnia organizator. Uczestnik zabiera namalowany przez siebie obraz wielkości 18x24 cm oprawiony w drewnianą  ramę.

Cena: 27,-zł od 1 osoby

                                                                                                                                 

 

2. O wyborze tematu "Len" zadecydowała jego istotna rola w gospodarce dawnej Orawy. Len uprawiano tu ze względu na jego szerokie zastosowanie - wyrabiano z niego płótno, robiono powrozy i wytłaczano tak bardzo potrzebny w gospodarstwie domowym olej. W każdej orawskiej chałupie znajdowały się narzędzia służące do obróbki lnu, natomiast warsztaty tkackie posiadali jedynie bogaci gospodarze - zwani knopami. Etapy obróbki lnu oraz produkcję płótna i oleju lnianego można na proponowanych warsztatach oglądać, ale przybywa się tu głównie  po to, aby len rafać, czesać, miądlić i ze słomy lnianej uzyskać gotową nić.  Zajęcia trwają  około 2 godz. Surowce i narzędzia  zapewnia organizator.

Cena: 14,-zł  od 1 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3. Dawna Orawa, to także "czarny chleb" i "moskol" wypiekany przez każdą gospodynię. Stąd temat "Od ziarna do chleba". W trakcie zajęć uczestnicy młócą cepami, czyszczą ziarno na przatakach, mielą je na żarnach, następnie zarabiają ciasto i przygotowują posiłek z "czarnej" i " białej" mąki w formie "moskoli" lub tradycyjnej kluski. Potrafią więc samodzielnie przyrządzić najprostszy posiłek. Zajęcia  odbywają się pod nadzorem instruktorów ubranych w odzienie, w jakie na co dzień ubierali się nasi przodkowie. Zajęcia trwają  około 2 godz. Surowce i narzędzia zapewnia organizator. 

Cena: 16,-zł  od 1 osoby                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                            

4. "Orawskie zabawki szmaciane" to powrót do dzieciństwa naszych prababć. Podczas zajęć  dzieci zapoznają się z dawnymi rodzajami zabawek a także samodzielnie wykonują z gałganków zabawki przytulanki. Wykonane pod okiem instruktorki lalki dzieci zabierają na własność. Zajęcia te dają dzieciom dużo radości i satysfakcji z własnych umiejętności. Zajęcia trwają  około 2 godz. Materiały i narzędzia zapewnia organizator.
                                                                                                                                                                                               

 Cena: 14,-zł  od 1 osoby                                                                                                                             

                                                                                            

5. "Ozdoby z bibuły"- zajęcia te zorganizowano nawiązując do tradycyjnego sposobu dekorowania pomieszczeń papierowymi kwiatami. Wnętrza chałup orawskich przyozdabiano pająkami i kwiatami z bibuły. Na komodzie lub na stole w "świetnicy" ustawiano domowy ołtarzyk, na którym obok figurek świętych stały "pióra" lub "bukrety" z bibuły. Obrazy wiszące na ścianach również dekorowane były takimi ozdobami.  Zajęcia trwają  2 godz. Materiały i narzędzia zapewnia organizator.  Wykonane przez uczestników ozdoby kwiatowe przechodzą  na ich  własność.    

 

Cena: 12,-zł  od 1 osoby

 BON KULTURYbon

„Orawskie skrzynie na skarby” (6-16 lat)

Poznajcie orawskie skrzynie na skarby, które same w sobie są skarbem! Malowane skrzynie – najpiękniejsze, kolorowe meble w orawskich chałupach, piękne i funkcjonalne, dzieła sztuki ludowej, a jednocześnie schowki i sejfy, czasem z tajnymi skrytkami. Uczestnicy naszych zajęć poznają tradycyjne zdobnictwo ludowe, przenosząc się w inny, kolorowy świat, jednocześnie spróbują własnych sił w tworzeniu ornamentów wykorzystując rozmaite wzory, ale przede wszystkim własną wyobraźnię

 W programie:

Uczestnicy rozpoczynają zajęcia od obejrzenia chałupy średniozamożnego chłopa Franciszka Kotta, gdzie zgromadzone są drewniane skrzynie z ornamentami orawskimi; słuchają opowieści o skrzyniach w chałupach orawskich oraz oglądają jak i z czego były zrobione; oglądają i dotykają różnych skrzyń, poznają ich budowę i zdobienia; wspólnie zastanawiamy się: jakie skarby mogły być trzymane w takiej skrzyni? Następnie udajemy się do izby warsztatowej, gdzie uczestnicy próbują namalować wybrany ornament ołówkiem, potem markerami na miniaturowej skrzyneczce; pomagają sobie wzornikami i szkicami, które udostępnia prowadzący; na zakończenie uczestnicy układają swoje pracę i wybierają najpiękniejsze, każdy też może opowiedzieć, co dziś można trzymać w takiej skrzyneczce. Swoje skrzyneczki na skarby uczestnicy  zabierają jako pamiątkę z pobytu w muzeum.

Zajęcia adresowane do: osób w wieku od 6-16 lat, rodzin z dziećmi

Liczba uczestników: od 10-20 osób

Czas trwania: 1,5 godz.

Kalendarz zajęć: od marca do października), codziennie w godz. 9.00-15.00

Koszt: 6,25 zł od osoby

Miejsce: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Stanisław Wyrtel, tel. 18 285 27 09 wew. 23, e-mail: s.wyrtel@orawa.eu

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Udział  w Zajęciach Edukacyjnych z Regionalizmu należy zgłaszać telefonicznie nr tel. (0-18) 285 27 09 wew. 23  lub osobiście w godz. 9.00-14.00  z podaniem nazwy szkoły, klasy, ilości osób, nazwiska opiekuna grupy oraz  numeru  telefonu.

2. Umówiony termin należy potwierdzać na dwa dni przed przyjazdem na zajęcia.

3. Zajęcia Edukacyjne z Regionalizmu prowadzimy z grupami liczącymi od 10 do 20 osób.

4. Zajęcia odbywają  się w godz. 9.00-15.00 w dniach od poniedziałku do piątku lub innym ustalonym terminie.

5. Grupy na zajęcia edukacyjne powinny przybyć min 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

                                                                                                                                       

                                                                                                        

       Powodów wprowadzenia Muzealnych Ścieżek Edukacyjnych było kilka:

  • ożywienie działalności Muzeum,

  • promowanie tradycyjnej wytwórczości,

  • wskazanie na Skansen jako na miejsce spotkań z tradycją i kulturą oraz tworzącymi ją ludami,

  • wyjście naprzeciw programowi regionalizmu realizowanemu w szkołach,

  • zagospodarowanie nowego sektora zgodne z intencją jego twórców,

  • wzbudzenie zainteresowania tradycyjnym rzemiosłem ludzi młodych, tak aby wychować następców, którzy będą kultywować tradycję

  • zachowanie tożsamości i znajomość własnej wartości w związku z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, 

  • zwiększenie dochodów własnych Muzeum.

 

Zajęcia o lnie i chlebie odbywają się w obiektach znajdujących się w nowym sektorze skansenu. Te dawne orawskie chałupy i zagrody, bez elektryczności, bez wygód i wynalazków współczesności, wyposażone w sprzęty, które niegdyś były w powszechnym użyciu ożywają śmiechem, śpiewem i pracą a czasem tańcem przebywających w nich młodych i starszych jednakowo zafascynowanych przeszłością.