Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane "Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach projektu pod nazwą: "Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. - postępowanie II