18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rada Muzeum

Kategoria:

Uchwałą nr 589/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. powołano następujący skład Rady Muzeum przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej na lata 2020-2024:

prof. dr hab. Jan Święch – przedstawiciel Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, etnolog, kustosz dyplomowany, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Przewodniczący Rady Muzeum,

Robert Bylica – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

dr Marek Grabski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, etnolog, kustosz dyplomowany, członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
Monika Gubała – przedstawiciel organizatora, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoolskiego,

Grażyna Karlak – przedstawiciel Gminy Jabłonka, radna Gminy Jabłonka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej,

Robert Kowalski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, historyk i muzeolog, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, kierownik Delegatury Wojwódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu,

Jan Piczura – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

Franciszek Sojka – przedstawiciel Powiatu Nowotarskiego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej,

Julian Stopka - przedstawiciel Rady Muzeum,

Józef Szperlak – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, ekonomista, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jabłonce,

dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Trajdos – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, historyk sztuki, członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya.

Deklaracja dostępności - aplikacja

Kategoria:

Deklaracja dostępności - aplikacja - przewodnik po muzeum

Dostępność cyfrowa

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej - przewodnik po muzeum

W naszej instytucji wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która, chce odwiedzić naszą placówkę. Poniżej zamieszczamy informacje, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu zaplanowanie wizyty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: niektóre materiały graficzne nie posiadają opisów alternatywnych, niektóre elementy mogą być jeszcze niedostępne dla czytników ekranu, zamieszczona w aplikacji mapa jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności. Nieustannie pracujemy nad poprawieniem dostępności strony i naszej instytucji starając się póki co zapewnić rozwiązania alternatywne. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, oraz możliwość powiększania znaków i odwrócenia kontrastu. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności dla osób Głuchych. Aplikacja posiada możliwość wyboru opcji zwiedzania muzeum w wersji głosowej, a także z audiodeskrypcją w języku polskim i słowackim oraz w Polskim Języku Migowym. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek JaniszewskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182852709 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jak dojechać?

Najłatwiej dotrzeć do nas własnym samochodem.
Przy skansenie, ok. 50 m od wejścia znajduje się parking na ok. 15 samochodów, do wejścia prowadzi ubita ścieżka.

Możliwe jest też dotarcie do nas środkami transportu zbiorowego (bus), drogą wojewódzką 957, przy której znajduje się skansen, kursują busy z Nowego Targu (38 km) i Jabłonki (12 km). Przystanek dla wysiadających przy skansenie znajduje się ok. 100 m za główną bramą do muzeum, trzeba zatem wrócić brukowanym chodnikiem i przejść na drugą stronę drogi, lecz na tym odcinku brak przejścia dla pieszych. Przystanek dla wracających ze skansenu znajduje się ok. 50 m na lewo od wyjścia, po tej samej stronie drogi, dotarcie do niego jest możliwe poboczem.

Warunki poruszania się po skansenie:

Droga od bramy do kasy to 50 m po utwardzonej ziemi. Budynek, w którym znajduje się kasa to zabytkowa Czarna Karczma, wchodzi się do niego po dwóch schodkach, idąc na wprost, po przemierzeniu sieni, wejdziemy do pomieszczenia, gdzie można zakupić bilety, pamiątki i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jest to także miejsce spotkania z przewodnikiem. W budynku położonym za Czarną Karczmą, oddalonym o ok. 30 m znajduje się toaleta, wiedzie do niej kamienista ścieżka oraz pięć schodów w dół i dwoje drzwi o szerokości poniżej 90 cm.

Po terenie muzeum na wolnym powietrzu poruszamy się w większości ścieżkami wysypanymi utwardzonym tłuczniem, ziemią, kamieniami, a także po trawie. Poruszanie się w takim terenie może być utrudnione, szczególnie zimą.

W przeważającej ilości wejścia do zabytkowych obiektów wiodą po dwóch/trzech schodkach, w budynkach są wysokie progi, a wewnątrz podłoże stanowi ubita glina (klepisko) oraz drewniane podłogi, drzwi w większości wypadków są szerokości powyżej 90 cm. W niektórych budynkach możliwe jest zastosowanie przenośnych szyn podjazdowych, którymi dysponuje skansen.

Na terenie muzeum znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona w przeciwległej do kasy części skansenu (ok. 350 m), w sąsiedztwie placu zabaw, miejsca ogniskowego i budynków, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednorazowy wjazd na teren muzeum samochodem/busem, w celu ułatwienia dotarcia osobom/grupom ze specjalnymi potrzebami np. na zajęcia edukacyjne, uroczystość, wystawę itp. Zwiedzanie skansenu poprzez poruszanie się ww. środkami transportu po skansenie jest niemożliwe Zezwolenie na wjazd wyraża każdorazowo obsługa muzeum.

W razie potrzeby muzeum dysponuje wózkiem inwalidzkim, który można pożyczyć na czas wizyty - fakt ten należy zgłosić w kasie muzeum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren muzeum można wprowadzać psa przewodnika. W razie potrzeby udostępniamy przy budynku kasy miskę z wodą dla czworonoga.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Inne przdatne informacje:

Z kim się kontaktować?

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Janiszewski 

telefon: 182852709 wew. 24 oraz 607 593 212 (tylko kontakt sms dla osób Głuchych lub słabo słyszących w godzinach 8.00-14.00)

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W sprawie rezerwacji zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych:
tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ceny:

Osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekunom przysługuje bilet ulgowy (kasa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego status). Koszt biletu ulgowego to 12 zł.

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia dla zwiedzających

  • maj-wrzesień:

poniedziałek-piątek 9.00-15.00

sobota i niedziela 11.00-17.00 

  • październik-kwiecień:

codziennie 9.00-15.00

Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie spacerowej, bez przewodnika i zwiedzania wnętrz.

 

Zasady zwiedzania

Kategoria:

Godziny otwarcia dla zwiedzających:


lipiec-sierpień

codziennie 9.00-17.00


wrzesień-kwiecień

codziennie 9.00-15.00


maj-czerwiec

poniedziałek-piątek 9.00-15.00

sobota i niedziela 11.00-17.00


Powyższe godziny dotyczą otwarcia terenu dla zwiedzających, ostatnie wejście na teren muzeum możliwe jest na 1,5 h przed zamknięciem.


Organizacja ruchu turystycznego:


Wizytę w muzeum rozpoczynamy zgłoszenia w kasie, poza poniedziałkiem, kiedy wystarczy zgłoszenie wejścia, konieczny jest zakup biletu - zgodnie z cennikiem.

Przy planowaniu wizyty zachęcamy do zapoznania się z regulaminem zwiedzania i stosowanie się do jego zapisów.


W obecnym kształcie ekspozycję stałą można zwiedzać przy użyciu darmowej aplikacji na urządzenia mobilne i/lub z pomocą folderu możliwego do zakupu w kasie, wnętrza obiektów można oglądać przez okna oraz z zewnątrz bądź sieni - przez drewniane kraty.

Istnieje też możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem w jednym z dwóch wariantów:

  1. Spacer z przewodnikiem obejmujący przejście po terenie Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego oraz zwiedzanie obiektów wyłącznie na zewnątrz, bez wejścia do wnętrz - koszt 50 zł od grupy do 30 os., czas zwiedzania - do 1,5 h;
  2. Spacer z przewodnikiem plus zwiedzanie wnętrz obiektów to bardziej rozbudowane opcja, która obejmuje zwiedzanie ekspozycji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz - koszt to 100 zł od grupy do 30 os. czas zwiedzania - ok. 2 h.

Liczebność grupy w obu wariantach to maksymalnie 30 osób. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za przewodnika za usługę przewodnicką.

Aby skorzystać z usługi przewodnickiej konieczne jest dokonanie rezerwacja minimum 3 dni przed planowaną wizytą.


Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie samodzielnego spaceru po parku etnograficznymy, bez przewodnika i wejścia do wnętrz.


Muzeum jest nieczynne 10 dni w roku:


Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny,  Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP (15.08), Wszystkich Świętych (1.11), Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12), o innych dniach, jeżeli takie następują, informujemy na naszej stronie.