18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ETNOGRAFIA

Kategoria:
 1. Biernacka Maria; Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Kraków 1966,
 2. Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983
 3. Brzozowska Krajka Anna; Stare i nowe nuty na orawskich gęślikach; Warszawa 1989,
 4. Brykowski Ryszard; Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce i na Słowacji; Wrocław 1986,
 5. Bujak Adam, Kwiaty Zalipia; Kraków 1988,
 6. Bystroń J.; Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; Warszawa 1976,
 7. Chętnik Adam; Wieś, dwór i miasto; Warszawa1924,
 8. Chróscicki Leon; Porcelana – znaki wytwórni europejskich; Warszawa 1992,
 9. Chwaściński Bolesław; Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach; Warszawa 1988,
 10. Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie; Warszawa 1971,
 11. Czajkowski Jerzy;  Muzea skansenowskie w Polsce; Poznań1979,
 12. Daszkiewicz A.; Sympozjum – Góry w kulturze polskiej; Kraków 1975,
 13. Daszkiewicz  A.; Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego; Warszawa  1975,
 14. Dąbrowska Grażyna; W kręgu polskich tańców ludowych; Warszawa 1979,
 15. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor regionu opoczyńskiego; Warszawa 1974,
 16. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor Ziemi Łęczyckiej; Warszawa 1981,
 17. Doroszewski W.; Kwestionariusz do badania słownictwa ludowego; Wrocław 1958,
 18. Damnicki Juliusz; Spichlerze polskie; Warszawa 1987,
 19. Fedorowski Michał; Lud białoruski; Warszawa 1981,
 20. Ficowski Jerzy; Cyganie polscy; Warszawa 1953,
 21. Ficowski Jerzy; Antologia poezji ludowej, żydów polskich; Wrocław 1988,
 22. Filar A., Leyko M.; Laury na śniegu; Warszawa 1974,
 23. Frankowska Maria; Mitologia Azteków; Warszawa 1987,
 24. Fryczkowa M.; Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw; Toruń 1961,
 25. Gajek Józef; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,
 26. Gąssowski Jerzy; Mitolog Celtów; Warszawa 1987,
 27. Gieysztorn Aleksander; Mitologia Słowian; Warszawa 1982,
 28. Gloger Zygmunt; Rok Polski; Warszawa b1983;
 29. Gołębiowski Łukasz; Ubiory w Polsce; Warszawa 1983,
 30. Gołębiowski T.; Lud polski, jego zwyczaje, zabobony; Lwów 1884,
 31. Gotkiewicz Marian; Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy; Katowice 1939,
 32. Rotkiewicz Marian; Poznajmy Górną Orawę; Kraków 1960,
 33. Górski R.; Między dawnymi a nowymi czasy; Wrocław 1970,
 34. Górski R.; Co wieś to inna pieśń; Warszawa 1975,
 35. Grabowski Józef; Sztuka ludowa w Europie; Warszawa,
 36. Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle; Warszawa 1968,
 37. Guriewicz Aron; Problemy średniowiecznej kultury ludowej; Warszawa 1987,
 38. Gusiew W.; Estetyka folkloru; Wrocław, Kraków 1974,
 39. Hennel Roman; Tatrami urzeczeni; Warszawa 1979,
 40. Hennel Roman, Kpiarze pod Giewontem; Warszawa 1987,
 41. Janicka – Krzywda Urszula; Atrybut, Patron, Symbol; Kraków 1988,
 42. Jasiewicz Zbigniew:  Kultura i życie społeczne Azji Środkowej; Poznań 1983,
 43. Jaworska – Mioduchowska Z.; Pieśń Podhala – antologia; Kraków 1971,
 44. Kapełuś H.; Dzieje folklorystyki polskiej; Kraków, Warszawa 1970,
 45. Kisielewska A.; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 46. Klimaszewski Mieczysław; Rzeźba Tatr Polskich; Warszawa 1988,
 47. Kolberg Oskar; Pieśni ludu polskiego; Wrocław, Poznań 1974,
 48. Kolberg Oskar; Przysłowia; Warszawa 1977,
 49. Komorowska T., Gaśparikowa V; Zbójnicki dar; Warszawa 1976,
 50. Konopka J.; Pieśń ludu krakowskiego; Wrocław 1974,
 51. Kotula Franciszek; Znak przeszłości; Warszawa 1976,
 52. Kotula Franciszek, U źródeł; Rzeszów 1983,
 53. Kotula Franciszek; Pojedynek z diabłem; Rzeszów 1988,
 54. Kowalska – Lewicka Anna; Pożywienie ludności wiejskiej; Kraków, Rzeszów 1973,
 55. Krawczyk Violetta; Współczesna wiedza o folklorze; Warszawa 1986,
 56. Krzyba Jerzy; Budownictwo ludowe Kaszub; Gdańsk 1987,
 57. Krzysik Franciszek; Nauka o drewnie; Warszawa 1978,
 58. Krzysztofowicz S.; O sztuce ludowej w Polsce; Warszawa 1972,
 59. Krzyżanowski Julian; W świecie bajki ludowej; Warszaw 1974,
 60. Krzyżanowski Julian; Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszaw 1982;
 61. Kutrzeba – Wojnarowa Anna; Kultura ludowa i jej badacze, Warszawa 1977,
 62. Leszczyki Stanisław; Region Podhala, Kraków 1938,
 63. Łabuda Gerard; Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy w średniowieczu; Wrocław 1987,
 64. Machala W.; Podtatrze – jesień, zima 1975; Zakopane 1976,
 65. Machay – Mikowa Józefa; Skubarki; Kraków 1937,
 66. Magnuszewski Józef; Tropami folkloru i literatury; Warszawa 1983,
 67. Malinowski Andrzej; Antropologia; Poznań, Warszawa 1985,
 68. Malinowski Bronisław; Mit, magia, religia; Warszawa 1990,
 69. Malinowski Longin; Powieść ludu na Śląsku; Kraków 1953,
 70. Matlakowski Władysław; Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu; Warszawa 1901,
 71. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Warszawa 1892,
 72. Moszyński Kazimierz; Kultura Ludowa Słowian; Warszawa 1967,
 73. Ochmański Jerzy; Zbójnictwo góralskie; Warszawa 1950,
 74. Olędzki Stanisław; Polskie instrumenty ludowe; Kraków 1978,
 75. Pełka Leonard; Polska demonologia ludowa; Warszawa 1987,
 76. Pinkwart Maciej; Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1988,
 77. Pokropek Marian; Budownictwo ludowe w Polsce; Warszawa 1976,
 78. Pokropek Marian; Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce; Warszawa 1980,
 79. Pluciński Jan; Wesele spiskie; Kraków 1987,
 80. Pospiech Jerzy; Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku; Opole 1987,
 81. Pospiech Jerzy; Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w.; Warszawa 1977,
 82. Przemyska Anna; Czarownica z Babiej Góry; Kraków 1986,
 83. Rafacz J.; Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego; Warszawa 1935,
 84. Reychman J.; Peleryna, ciupaga i znaki tajemne,
 85. Seweryn Tadeusz; Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1971,
 86. Seweryn Tadeusz; Ludowa kultura materialna, Kraków 1954,
 87. Staszak Zofia; Słownik etnologiczny, Warszawa, Poznań 1987,
 88. Swatoń Józef; Pieśni Spisza i Orawy; Kraków 1939,
 89. Szyler Stefan; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Warszawa 1917,
 90. Telakowska Wanda; W kręgu chłopskiej kultury; Warszawa 1970,
 91. Tłoczek Ignacy; Polskie budownictwo drewniane; Wrocław 1980,
 92. Vondruskova Alena; Tradycje twórczości ludowej, Praga 1988,
 93. Zawistowicz – Adamska K.; Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976,
 94. Zigęza J.; Pieśni ludowe Polskiego Śląska; Kraków 1938,
 95. Żywirska M.; Puszcza Biała, jej dzieje i kultura; Warszawa 1973

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Kategoria:

Regulamin zwiedzania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Muzeum jest czynne przez cały rok.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.orawa.eu oraz w kasie.
 3. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Święto Państwowe (1.05), Święto Narodowe Trzeciego Maja (3.05), Boże Ciało, Wniebowzięcie NMP (15.08), Wszystkich Świętych (1.11), Narodowe Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).
 4. Zwiedzanie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej odbywa się w godzinach otwarcia, po opłaceniu w kasie biletu wstępu, lub, w dniach wolnego wstępu, po zgłoszeniu wejścia obsłudze. Informacja o cenach i rodzajach biletów oraz osobach uprawnionych do wstępu bezpłatnego znajduje się na stronie www.orawa.eu oraz w kasie. Bilety bezpłatne i ulgowe przysługują osobom wymienionym w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., r. 2, art. 10. Bezpłatny bilet przysługuje 1 opiekunowi na 15 osób. Bilet należy zachować do kontroli.
 5. Przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody dyrekcji muzeum.
 6. Każdorazowej zgody dyrekcji muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
  • wjazd pojazdów na teren muzeum,
  • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
  • organizowanie akcji reklamowych, happeningów, zbiórek i tym podobnych wydarzeń.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 8. Teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej jest monitorowany. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym monitorowania osób i mienia dostępne są u inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. kom.: 609 651 709
 9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez nich i inne osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.
 10. Zabrania się wstępu na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających oraz zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów lub jest niezgodny z przyjętymi normami kultury i zachowania w miejscach publicznych.
 11. W Muzeum ­– Orawskim Parku Etnograficznym obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  • wnoszenia na teren broni palnej, pneumatycznej i ostrych przedmiotów,
  • dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz poza przeznaczonymi do tego obiektami,
  • niszczenia infrastruktury, zieleni, zaśmiecania terenu,
  • spożywania we wnętrzach posiłków, przekąsek oraz napojów,
  • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
  • wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu,
  • zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
  • podchodzenia do zwierząt, dotykania ich, karmienia i straszenia,
  • uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji.
 12. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników muzeum.

§2 Organizacja ruchu turystycznego

 1. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.
 2. Zwiedzania muzeum z przewodnikiem wiąże się z opłatą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www oraz w kasie.
 3. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za usługę przewodnicką.
 4. Zwiedzanie wnętrz jest możliwe tylko z przewodnikiem lub opiekunem ekspozycji.
 5. W przypadku spóźnienia się grupy na umówioną godzinę muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania, skrócenia zajęć lub ich anulowania.
 6. Ostatnie wejście do muzeum możliwe jest na 1,5 h przed zamknięciem.
 1. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i wystające elementy w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy ciała. Ze względu na charakter i położenie muzeum należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach i kładkach, a w okresie zimowym na śnieg i lód mogący zalegać na ścieżkach i dachach.
 2. Na terenie muzeum zezwala się, o ile nie zakłóca to spokoju zwiedzających, na korzystanie z trawników z przeznaczeniem na wypoczynek piknikowy z własną konsumpcją oraz gry i zabawy.
 3. Chęć wejścia na teren muzeum ze zwierzętami winien być zgłoszony podczas wizyty w kasie, jest możliwa o ile zwierzę nie będzie zakłócać bezpieczeństwa, spokoju oraz komfortu innych zwiedzających.
 4. Zwierzęta wprowadzane na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej powinny być prowadzone na smyczy, bądź w odpowiednich transporterach, a w przypadku psów, dodatkowo w kagańcu.
 5. Obowiązuje zakaz wejścia ze zwierzętami do wnętrz. Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do posiadania niezbędnych akcesoriów i sprzątania nieczystości po swoim zwierzęciu oraz naprawy i/lub zgłoszenia szkód obsłudze muzeum. W przypadku niestosowania się do tych zasad, w trosce o innych zwiedzających, stan zabytkowych obiektów i otoczenia muzeum, obsługa może nakazać natychmiastowe opuszczenie terenu.

§3 Filmowanie i fotografowanie

 1. W cenie biletu możliwe jest fotografowanie do celów amatorskich.
 2. Filmowanie do celów amatorskich jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w kasie wg aktualnego cennika i za ew. zgodą osób filmowanych.
 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami muzeum.
 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.
 5. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga stosownej zgody dyrekcji oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.
 6. Wykonywanie na terenie muzeum zdjęć i sesji filmowych z przeznaczeniem na cele komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp. wymaga osobnej zgody dyrekcji muzeum. Chęć podjęcia takich działań winna być wcześniej zgłoszona, określone zostaną m.in. warunki wykonywania takich zdjęć i filmów oraz wysokość odpłatności za taką możliwość. Rejestracja może odbywać się w obecności upoważnionego pracownika muzeum, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku objętego umową, dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody muzeum.
 7. Wykonywanie ślubnych sesji fotograficznych w plenerze oraz wybranych wnętrzach jest możliwe po uiszczeniu w kasie opłaty wg aktualnego cennika.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.
 2. W sytuacji zaistnienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.
 3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej, wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników muzeum oraz odpowiednich służb.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w kasie muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.
 8. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej można zgłaszać w kasie lub dyrekcji muzeum.
 9. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor muzeum.

CENNIK

Kategoria:

ZWIEDZANIE:

WYSTAWA STAŁA:

 • bilet normalny: 25 PLN
 • bilet ulgowy (ulgi ustawowe): 15 PLN
 • bilet bezpłatny: ulgi ustawowe

Posiadacze Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny: 22 PLN
 • bilet ulgowy: 13 PLN

W obecnym kształcie ekspozycję stałą można zwiedzać przy użyciu darmowej aplikacji na urządzenia mobilne i/lub z pomocą folderu możliwego do zakupu w kasie, wnętrza obiektów można oglądać przez okna oraz z zewnątrz bądź sieni - przez drewniane kraty.

Istnieje też możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem, która obejmuje zwiedzanie ekspozycji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz - koszt to 120 zł od grupy do 30 os., czas zwiedzania - ok. 2 h.

Liczebność grupy w obu wariantach to od 10 do maksymalnie 30 osób. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej  liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za przewodnika za usługę przewodnicką.

Prosimy o dokonanie rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem najpóźniej na tydzień przed datą planowanego przybycia.

Poniedziałek jest dniem  bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie samodzielnego spaceru po parku etnograficznymy, bez przewodnika i wejścia do wnętrz.


WYSTAWY CZASOWE:

 • bilet: 5 PLN

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ceny różnią się w zależności od rodzaju zajęć, szczegółowy cennik w zakładce zajęcia edukacyjne

PLAC OGNISKOWY (w cenie szpikulce i drewno):

 • opłata: 100 PLN

SESJA ZDJĘCIOWA:

 • zdjęcia w plenerze: 150 PLN
 • zdjęcia w plenerze oraz wnętrza (kościół pw. MB Śnieżnej, dwór Moniaków, izba weselna w chałupie Dziubka): 300 PLN

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE:

 • fotografowanie na użytek prywatny: bezpłatnie
 • opłata za filmowanie: 50 PLN
 • fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych: konieczny kontakt z Dyrekcją muzeum

WYPOŻYCZENIE STROJU ORAWSKIEGO (męskiego lub damskiego):

 • opłata: 70 PLN

Prosimy zgłaszać chęć otrzymania FV przy zakupie biletów.

Akceptujemy płatność kartą lub gotówką

Rezerwacje

Kategoria:

W celu dokonania rezerwacji prosimy napisać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwonić na numer telefonu 18 28 527 09 podając swoje dane kontaktowe, ilość osób oraz planowaną datę wizyty w muzeum (zgodnie z godzinami otwarcia). Przed zgłoszeniem zapoznać się z aktualnym regulaminem zwiedzania.

Pomóż nam odpowiednio przygotować się do Twojej wizyty, będziemy wdzięczni za informację czy jesteś/w Twojej grupie jest przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością o specjalnych potrzebach.

Zapraszamy!