18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SZTUKA

Kategoria:
 1. Abramowicz Andrzej; Dzieje zainteresowań starożytnych w Polsce: Wrocław 1987,
 2. Albertowa Zofia: O sztuce Japonii: Warszawa 1983,
 3. Ałpatow Michał: Historia sztuki, t I – IV, Warszawa 1986,
 4. Banach Andrzej; Granice sztuki; Kraków 1988,
 5. Bernard Maria: Sztuka grecka V w.p.n.e.: Warszawa 1991,
 6. Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I - II: Warszawa 1974,
 7. Bochniak Adam: Historia sztuki nowożytnej t. I; Warszawa 1983,
 8. Boranowski Bohdan: Łódź – dzieje miasta; Łódź 1980,
 9. Bujak Adam; Nekropolie królów i książąt polskich, Warszawa 1988,
 10. Charytonow Edward; Zarys historii architektury; Warszawa 1963,
 11. Chrzaniwski Tadeusz; Wędrówki po Sarmacji europejskiej; Kraków 1988,
 12. Ciechanowicz Jerzy; Rzym – ludzie i budowle; Warszawa 1989,
 13. Couchoud Jean Paul; Sztuka francuska: Warszawa 1981,
 14. Dobrowolski Tadeusz; Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich; Kraków 1974,
 15. Dockstader J. F.; Sztuka Ameryki;  Warszawa 1977,
 16. Fryś Ewa, Prokopem Marian; Sztuka ludowa; Warszawa 1988,
 17. Grabowski J.; Polska sztuka ludowa; Warszawa 1990,
 18. Hartwig Edward; Kazimierz Dolny; Warszawa 1991,
 19. Hausbrandt Andrzej: Teatr w społeczeństwie; Warszawa 1983,
 20. Hauser A; Społeczna historia sztuki i literatury; Warszawa 1974,
 21. Hansel Władysław; Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna; Warszawa 1956,
 22. Hopliński Jan; Farby i spoiwa malarskie; Wrocław 1990,
 23. Frankowska T; Sztuka II poł. XIX wieku, Warszawa 1973,
 24. Huml Irena; Współczesna tkanina polska; Warszawa 1989,
 25. Jabłońska Teresa; Katalog malarstwa na szkle; Zakopane 1997,
 26. Jackowski Aleksander.; Sztuka Ludu Polskiego; Warszawa 1967,
 27. Jackowski Aleksander; Sztuka zwana naiwną; Warszawa 1995,
 28. Jahimowicz Andrzej; Sztuka Indonezji; warszawa 1974,
 29. Jost Henryk; Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, Warszawa 1974,
 30. Kaczorowski Bartłomiej; Dzieje Polski – o sztuce w Polsce; Warszawa 1991,
 31. Karpowicz Mariusz; Barok w Polsce; Warszawa 1988,
 32. Kłębowski Janusz; Polska sztuka gotycka; Warszawa 1983,
 33. Kłębowski Janusz; Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987,
 34. Knoblach Mieczysław; Polska biżuteria; Wrocław 1980,
 35. Kosiński Czesław; Rysunek zawodowy w meblarstwie; Warszawa 1977,
 36. Kosmowska – Ceramowicz Barbara; Tajemnice bursztynu; Warszawa 1987,
 37. Kot Stanisław; Polska złotego wieku a Europa; Warszawa 1987,
 38. Kozakiewicz Stefan, Helena; Renesans w Polsce; Warszawa 1976,
 39. Kozakiewicz Helena; Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984,
 40. Krassowski Witold; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich; Warszawa 1989,
 41. Kroh Antoni; Współczesna rzeźba ludowa; Wrocław 1979,
 42. Kuciński Leon; Zegary; Warszawa 1987,
 43. Lepkowski Józef; O zabytkach Kruszwicy, Gniezna , Krakowa,
 44. Lorenz Stanisław; Klasycyzm w Polsce; Warszawa 1984,
 45. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Kraków 1892,
 46. Moles Abraham; Kicz, czyli sztuka szczęścia; Warszawa 1978,
 47. Nedo Paweł; Sztuka ludowa Łużyczan; Wrocław 1973,
 48. Nicole A; Dzieje teatru; Warszawa 1974,
 49. Niedziela Zdzisław; Słowacja znana i nieznana, literatura- szkice; Kraków 1995,
 50. Olszewski Andrzej; Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980; Warszawa 1988,
 51. Orlof Ewa; Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938 – 39, Kraków 1980,
 52. Niemirowski Aleksander; Etruskowie; Łódź 1990,
 53. Okołowicz Stefan; Przeciw Nicości;  Kraków 1986,
 54. Pawłowski Paweł; Budownictwo ogólne; Warszawa 1983,
 55. Pietkiewicz – Dereniowa Maria; Artystyczna Ceramika Europejska w Zbiorach Polskich; Warszawa 1991,
 56. Pieniążek Józef; Podhale w obrazach; Lwów 1937,
 57. Piskało Antoni; Sto najsłynniejszych budowli; Warszawa 1988,
 58. Pisutova Irena; Malowane sny – słowackie malarstwo ludowe na szkle,
 59. Piwocki Ksawery; Dzieje sztuki w zarysie t. II i III; Warszawa 1989,
 60. Polański Janusz; Moje hobby – drewno; Warszawa 1988,
 61. Puchalski Tadeusz; Broń śrutowa i technika strzelania; Warszawa 1986,
 62. Radajewski Adam; Żywa sztuka współczesności; Wrocław 1982,
 63. Rączka Jan Władysław; Architektura drewniana; Kraków 1990,
 64. Reinfuss Roman; Garncarstwo ludowe; Warszawa 1975,
 65. Reinfuss Roman; Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław 1977,
 66. Reinfuss Roman; Ludowe  kowalstwo artystyczne w Polsce; Wrocław 1983,
 67. Reinfuss Roman; Ludowa rzeźba kamienna w Polsce; Wrocław 1989,
 68. Reiss J.; Skrzypce, ich budowa i technika; Warszaw, Kraków 1924,
 69. Radzikowski Stanisław; Styl zakopiański; Kraków 1901,
 70. Ryszkiewicz Andrzej; Współczesna sztuka polska; Warszawa,
 71. Rzepińska Maria; Siedem wieków malarstwa europejskiego; Wrocław 1988,
 72. Samek Jan; Polskie złotnictwo; Wrocław 1988,
 73. Schelling Joseph; Filozofia sztuki; Warszawa 1983,
 74. Składankowa Maria; Bohaterowie, Bogowie i demony dawnego Iranu; Warszawa 1984,
 75. Staszak Kazimierz; Rysunek zawodowy; Warszawa 1977,
 76. Swaczyna Irena; Meble – naprawa i odnawianie; Warszawa 1995,
 77. Szafer Przemysław; Współczesna architektura polska; Warszawa 1988,
 78. Szelest Dmitrij; Lwowska galeria obrazów – malarstwo polskie; Warszawa 1990,
 79. Szuman Stefan; O sztuce i wychowaniu; Warszawa 1990,
 80. Szydłowski Tadeusz; Zabytki sztuki w Polsce; Warszawa 1917,
 81. Tates Frances A.; Sztuka pamięci; Warszawa 1977,
 82. Tondos Barbara; Zapomniana  sztuka góralska;
 83. Torcznova Eva; Złotnictwo w Słowacji;
 84. Trojan Alina; Sztuka Czarnej Afryki; Warszawa 1973,
 85. Trzeciak Przemysław; 1000 tajemnic architektury; Warszawa 1988,
 86. Vasari Saorgio; Żywoty najsławniejszych malarzy; Kraków 1980,
 87. Voellnagel Andrzej; Kaprysy koloru w fotografii, Warszawa 1984,
 88. Walicki M.; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XVIII wieku; Warszawa 1971,
 89. Wiercińska Janina; Sztuka i książka; Warszawa 1986,
 90. Zatour Stanisław; Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim; Warszawa 1981,
 91. Zin Wiktor; Opowieści o polskich kapliczkach; Kraków 1995,
 92. Zis Henryk; Historia Afryki wschodniej; Wrocław 1986,
 93. Żygulski Zdzisław; Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.

ETNOGRAFIA

Kategoria:
 1. Biernacka Maria; Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Kraków 1966,
 2. Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983
 3. Brzozowska Krajka Anna; Stare i nowe nuty na orawskich gęślikach; Warszawa 1989,
 4. Brykowski Ryszard; Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce i na Słowacji; Wrocław 1986,
 5. Bujak Adam, Kwiaty Zalipia; Kraków 1988,
 6. Bystroń J.; Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; Warszawa 1976,
 7. Chętnik Adam; Wieś, dwór i miasto; Warszawa1924,
 8. Chróscicki Leon; Porcelana – znaki wytwórni europejskich; Warszawa 1992,
 9. Chwaściński Bolesław; Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach; Warszawa 1988,
 10. Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie; Warszawa 1971,
 11. Czajkowski Jerzy;  Muzea skansenowskie w Polsce; Poznań1979,
 12. Daszkiewicz A.; Sympozjum – Góry w kulturze polskiej; Kraków 1975,
 13. Daszkiewicz  A.; Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego; Warszawa  1975,
 14. Dąbrowska Grażyna; W kręgu polskich tańców ludowych; Warszawa 1979,
 15. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor regionu opoczyńskiego; Warszawa 1974,
 16. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor Ziemi Łęczyckiej; Warszawa 1981,
 17. Doroszewski W.; Kwestionariusz do badania słownictwa ludowego; Wrocław 1958,
 18. Damnicki Juliusz; Spichlerze polskie; Warszawa 1987,
 19. Fedorowski Michał; Lud białoruski; Warszawa 1981,
 20. Ficowski Jerzy; Cyganie polscy; Warszawa 1953,
 21. Ficowski Jerzy; Antologia poezji ludowej, żydów polskich; Wrocław 1988,
 22. Filar A., Leyko M.; Laury na śniegu; Warszawa 1974,
 23. Frankowska Maria; Mitologia Azteków; Warszawa 1987,
 24. Fryczkowa M.; Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw; Toruń 1961,
 25. Gajek Józef; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,
 26. Gąssowski Jerzy; Mitolog Celtów; Warszawa 1987,
 27. Gieysztorn Aleksander; Mitologia Słowian; Warszawa 1982,
 28. Gloger Zygmunt; Rok Polski; Warszawa b1983;
 29. Gołębiowski Łukasz; Ubiory w Polsce; Warszawa 1983,
 30. Gołębiowski T.; Lud polski, jego zwyczaje, zabobony; Lwów 1884,
 31. Gotkiewicz Marian; Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy; Katowice 1939,
 32. Rotkiewicz Marian; Poznajmy Górną Orawę; Kraków 1960,
 33. Górski R.; Między dawnymi a nowymi czasy; Wrocław 1970,
 34. Górski R.; Co wieś to inna pieśń; Warszawa 1975,
 35. Grabowski Józef; Sztuka ludowa w Europie; Warszawa,
 36. Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle; Warszawa 1968,
 37. Guriewicz Aron; Problemy średniowiecznej kultury ludowej; Warszawa 1987,
 38. Gusiew W.; Estetyka folkloru; Wrocław, Kraków 1974,
 39. Hennel Roman; Tatrami urzeczeni; Warszawa 1979,
 40. Hennel Roman, Kpiarze pod Giewontem; Warszawa 1987,
 41. Janicka – Krzywda Urszula; Atrybut, Patron, Symbol; Kraków 1988,
 42. Jasiewicz Zbigniew:  Kultura i życie społeczne Azji Środkowej; Poznań 1983,
 43. Jaworska – Mioduchowska Z.; Pieśń Podhala – antologia; Kraków 1971,
 44. Kapełuś H.; Dzieje folklorystyki polskiej; Kraków, Warszawa 1970,
 45. Kisielewska A.; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 46. Klimaszewski Mieczysław; Rzeźba Tatr Polskich; Warszawa 1988,
 47. Kolberg Oskar; Pieśni ludu polskiego; Wrocław, Poznań 1974,
 48. Kolberg Oskar; Przysłowia; Warszawa 1977,
 49. Komorowska T., Gaśparikowa V; Zbójnicki dar; Warszawa 1976,
 50. Konopka J.; Pieśń ludu krakowskiego; Wrocław 1974,
 51. Kotula Franciszek; Znak przeszłości; Warszawa 1976,
 52. Kotula Franciszek, U źródeł; Rzeszów 1983,
 53. Kotula Franciszek; Pojedynek z diabłem; Rzeszów 1988,
 54. Kowalska – Lewicka Anna; Pożywienie ludności wiejskiej; Kraków, Rzeszów 1973,
 55. Krawczyk Violetta; Współczesna wiedza o folklorze; Warszawa 1986,
 56. Krzyba Jerzy; Budownictwo ludowe Kaszub; Gdańsk 1987,
 57. Krzysik Franciszek; Nauka o drewnie; Warszawa 1978,
 58. Krzysztofowicz S.; O sztuce ludowej w Polsce; Warszawa 1972,
 59. Krzyżanowski Julian; W świecie bajki ludowej; Warszaw 1974,
 60. Krzyżanowski Julian; Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszaw 1982;
 61. Kutrzeba – Wojnarowa Anna; Kultura ludowa i jej badacze, Warszawa 1977,
 62. Leszczyki Stanisław; Region Podhala, Kraków 1938,
 63. Łabuda Gerard; Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy w średniowieczu; Wrocław 1987,
 64. Machala W.; Podtatrze – jesień, zima 1975; Zakopane 1976,
 65. Machay – Mikowa Józefa; Skubarki; Kraków 1937,
 66. Magnuszewski Józef; Tropami folkloru i literatury; Warszawa 1983,
 67. Malinowski Andrzej; Antropologia; Poznań, Warszawa 1985,
 68. Malinowski Bronisław; Mit, magia, religia; Warszawa 1990,
 69. Malinowski Longin; Powieść ludu na Śląsku; Kraków 1953,
 70. Matlakowski Władysław; Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu; Warszawa 1901,
 71. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Warszawa 1892,
 72. Moszyński Kazimierz; Kultura Ludowa Słowian; Warszawa 1967,
 73. Ochmański Jerzy; Zbójnictwo góralskie; Warszawa 1950,
 74. Olędzki Stanisław; Polskie instrumenty ludowe; Kraków 1978,
 75. Pełka Leonard; Polska demonologia ludowa; Warszawa 1987,
 76. Pinkwart Maciej; Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1988,
 77. Pokropek Marian; Budownictwo ludowe w Polsce; Warszawa 1976,
 78. Pokropek Marian; Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce; Warszawa 1980,
 79. Pluciński Jan; Wesele spiskie; Kraków 1987,
 80. Pospiech Jerzy; Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku; Opole 1987,
 81. Pospiech Jerzy; Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w.; Warszawa 1977,
 82. Przemyska Anna; Czarownica z Babiej Góry; Kraków 1986,
 83. Rafacz J.; Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego; Warszawa 1935,
 84. Reychman J.; Peleryna, ciupaga i znaki tajemne,
 85. Seweryn Tadeusz; Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1971,
 86. Seweryn Tadeusz; Ludowa kultura materialna, Kraków 1954,
 87. Staszak Zofia; Słownik etnologiczny, Warszawa, Poznań 1987,
 88. Swatoń Józef; Pieśni Spisza i Orawy; Kraków 1939,
 89. Szyler Stefan; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Warszawa 1917,
 90. Telakowska Wanda; W kręgu chłopskiej kultury; Warszawa 1970,
 91. Tłoczek Ignacy; Polskie budownictwo drewniane; Wrocław 1980,
 92. Vondruskova Alena; Tradycje twórczości ludowej, Praga 1988,
 93. Zawistowicz – Adamska K.; Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976,
 94. Zigęza J.; Pieśni ludowe Polskiego Śląska; Kraków 1938,
 95. Żywirska M.; Puszcza Biała, jej dzieje i kultura; Warszawa 1973

CENNIK

Kategoria:

ZWIEDZANIE:

WYSTAWA STAŁA:

 • bilet normalny: 20 PLN
 • bilet ulgowy (ulgi ustawowe): 12 PLN
 • bilet bezpłatny: dzieci do lat 7, ulgi ustawowe

Posiadacze Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny: 18 PLN
 • bilet ulgowy: 10,80 PLN
 • bilet na wystawę czasową: 5 PLN

W obecnym kształcie ekspozycję stałą można zwiedzać przy użyciu darmowej aplikacji na urządzenia mobilne i/lub z pomocą folderu możliwego do zakupu w kasie, wnętrza obiektów można oglądać przez okna oraz z zewnątrz bądź sieni - przez drewniane kraty.

Istnieje też możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem, która obejmuje zwiedzanie ekspozycji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz - koszt to 100 zł od grupy do 30 os., czas zwiedzania - ok. 2 h.

Liczebność grupy w obu wariantach to od 10 do maksymalnie 30 osób. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej  liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za przewodnika za usługę przewodnicką.

Prosimy o dokonanie rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem najpóźniej na tydzień przed datą planowanego przybycia.

Poniedziałek jest dniem  bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie samodzielnego spaceru po parku etnograficznymy, bez przewodnika i wejścia do wnętrz.


WYSTAWY CZASOWE:

 • bilet: 5 PLN

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ceny różnią się w zależności od rodzaju zajęć, szczegółowy cennik w zakładce zajęcia edukacyjne

PLAC OGNISKOWY (w cenie szpikulce i drewno):

 • opłata: 60 PLN

SESJA ZDJĘCIOWA:

 • zdjęcia w plenerze: 100 PLN
 • zdjęcia w plenerze oraz wnętrza (kościół pw. MB Śnieżnej, dwór Moniaków, izba weselna w chałupie Dziubka): 200 PLN

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE:

 • fotografowanie na użytek prywatny: bezpłatnie
 • opłata za filmowanie: 20 PLN
 • fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych: konieczny kontakt z Dyrekcją muzeum

WYPOŻYCZENIE STROJU ORAWSKIEGO (męskiego lub damskiego):

 • opłata: 50 PLN

Prosimy zgłaszać chęć otrzymania FV przy zakupie biletów.

Akceptujemy płatność kartą lub gotówką

Rezerwacje

Kategoria:

W celu dokonania rezerwacji prosimy napisać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwonić na numer telefonu 18 28 527 09 podając swoje dane kontaktowe, ilość osób oraz planowaną datę wizyty w muzeum (zgodnie z godzinami otwarcia). Przed zgłoszeniem zapoznać się z aktualnym regulaminem zwiedzania.

Pomóż nam odpowiednio przygotować się do Twojej wizyty, będziemy wdzięczni za informację czy jesteś/w Twojej grupie jest przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością o specjalnych potrzebach.

Zapraszamy!