18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wystawa i warsztaty - 2022 Rok Ignacego Łukasiewicza

Kategoria:

grafika dekoracyjnaW ramach obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej wespół z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza na wystawę czasową "Początki przemysłu naftowego na ziemiach polskich" oraz warsztaty i opowieści.

W trakcie wydarzenia, oprócz możliwości obejrzenia nowej wystawy czasowej uczestnicy będą mieli możliwość posłuchać opowieści Anny Niemczyńskiej-Szurek z Muzeum Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku oraz wziąć udział w spotkaniu warsztatowym z Klaudią Zbiegień z Zagrody Maziarskiej w Łosiu.

Gdzie? W Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Kiedy? 15 czerwca 2022

11.00 udostępnienie wystawy czasowej

11.30 opowieść "Czarne złoto Podkarpacia - o początkach przemysłu naftowego na ziemiach polskich"

12.15 warsztaty "Barwne życie ropy" - dawne sposoby pozyskiwania ropy naftowej i wykorzystanie.

Serdecznie zapraszamy!

Przetarg 2: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna na podstawie art. 253 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na: „Prace wykończeniowo -konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – postępowanie II” została złożona 1 oferta. 

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: IN PLUS Konserwacja obiektów zabytkowych Jan Szczurek z siedzibą ul. Bronowicka 84/49, 30-091 Kraków. Nie odrzucono żadnych ofert.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Oferta była ważna i odpowiadała warunkom określonym w SWZ. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 307 ustawy Pzp.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .pdf


Przetarg: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert - pobierz .doc


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny ogłasza przetarg na wykonanie prac wykończeniowo-konserwatorskich w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej.

Przedmiotem zamówienia są:

  1. Prace konserwatorskie: Prace konserwatorskie balustrady chóru mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przyczyn destrukcji, wzmocnieniu i ustabilizowaniu materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu jej przed dalszym niszczeniem. Prace konserwatorskie obejmują czyszczenie, usunięcie nawarstwień, konserwację powierzchni, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, impregnację, prace snycerskie, prace stolarskie, odtworzenie pulmentów, rekonstrukcję polichromii na strukturze i płaskorzeźbach. Wykonane ma być również uzupełnienie ubytków mające na celu przywrócenie spójności estetycznej zabytku;
  2. Prace remontowo- wykończeniowe: Celem prac jest montaż istniejących listew ozdobnych na sklepieniu kościoła. Zamówienie przewiduje również wykonanie nowych listew na wzór istniejących malowanych na kolor złoty.

Termin składania oferty: 27.05.2022, do godziny 10.00

Zachęcamy do składania ofert! 

Pełna treść ogłoszenia:

Informacja - majówka 2022

Kategoria:

Informujemy, że w związku z reorganizacją zwiedzania w weekend majowy skansen będzie czynny dla zwiedzających:

30 kwietnia - 9:00-15:00

1 maja - 11:00-17:00

2 maja - 9:00-15:00

3 maja - skansen nieczynny

W pierwszym tygodniu dniem bezpłatnym będzie wyjątkowo nie poniedziałek, a środa 4 maja (zwiedzanie spacerowe bez wnętrz).

Jednocześnie przypominamy, że od początku maja w weekendy skansen będzie otwarty od 11:00 do 17:00, zaś od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00.