18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

20. Święto Borówki - w 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza

Kategoria:

baner borówka22

20. Święto Borówki zbliża się wielkimi krokami. W odpowiedzi na pytania i zainteresowanie ze strony Mieszkańców i Gości poniżej prezentujemy program tegorocznej imprezy:

XX ŚWIĘTO BORÓWKI

w 200. Rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza

XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej

31 lipca 2022 r., Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

plakat z programem imprezyWYSTAWY

12:00 „Światło w przyrodzie” – otwarcie wystawy Babiogórskiego Parku Narodowego

plebańskie zabudowania gospodarcze z Orawki

12:30 „Cyprian Smreczak – rzeźbiarz z Orawy” z Orawską Muzyką Marcina Kowalczyka – kurator wystawy: Xymena Smreczak

plebania z Podwilka

17:30 „Kany tyn cas? Orawskie zygory" - wystawa ze zbiorów muzeum

Biała Karczma z Podwilka w starszej części skansenu

WYSTĘPY, KONCERTY, INSCENIZACJE

13:00-17.00 amfiteatr

13:00 Otwarcie XX Święta Borówki: Zespół Skalniok z Zubrzycy Górnej – „Na Borówki” 

13:20 Gadka Ireny Grobarczykowej, występ Zespółu Koliba z Orawki

14:00 Zespół Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej

14:30 Występ Zespołu Juzynka z Zawoi

15:00 Teatr TO – przedstawienie dla dzieci

17:00 Zespół Rombań z Chyżnego

18:15 Orawska Grupa Teatralna im. Dr. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Chyżnego – „Orawski kabaret”, reż. Robert Kowalczyk

19:15 Grupa śpiewacza działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich

20:00 Gwiazda Wieczoru: Julia Doszna i Ruty Uwite – łemkowskie pieśni zespołu z maziarskiej wsi Łosie (gmina Ropa) w ramach 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

- - -

16:00 Inauguracja XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej – Zubrzyca Górna 2022 – koncert „Młody Wirtuoz” z udziałem adeptów sztuki muzycznej, biorących udział w warsztatach skrzypcowo-wiolonczelowych „Babiogórskie Eksploracje Wiolinistyczne 2022”

kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej z Tokarni

POKAZY, WARSZTATY, KONKURSY, DEGUSTACJE

12:00-18:00 stoiska wokół amfiteatru

Twórcy ludowi i artyści z regionu Orawy i nie tylko

Gospodynie z terenu Orawy – orawskie potrawy tradycyjne, strój i tradycje poszczególnych regionów: z Lipnicy Małej, z Lipnicy Wielkiej, Podwilka, Zubrzycy Górnej i Zubrzycy Dolnej

Lody i ciasta przygotowane przez firmę Ignacy Polański z Zubrzycy Górnej

oraz:

13:00-16:00 Babiogórski Park Narodowy – gry i zabawy dla najmłodszych: korale, memory, przyrodnicze domino, atrakcje związane z wystawą "Światło w przyrodzie”

stoisko Babiogórskiego Parku Narodowego

13:00-16:00 Nadleśnictwo Nowy Targ – spotkanie z leśnikami, mini-konkursy

stoisko Nadleśnictwa Nowy Targ

13:00-16:00 Pokazy wyrobu tradycyjnych serków owczych Marii Polańskiej z Zubrzycy Dolnej

bacówka w nowszej części skansenu

13:00-18:00 Klub Oręża Dawnego „Klinga” z Nowego Targu – pokazy: historyczna broń biała i broń czarnoprochowa, opowieści o życiu codziennym w XVII wieku, szable treningowe

nowsza część skansenu

14:00-16:00 Pokaz farbowania Janusza Mazurkiewicza oraz opowieści o dawnym farbiarstwie i płóciennictwie, prezentacja urządzeń magla i farbiarni

farbiarnia i magiel w nowszej części skansenu

13:00-18:00 Warsztaty ręcznego wyrobu cegły, prezentacja tradycyjnego rzemiosła, dawnych form i urządzenia do wyrobu cegły ze zbiorów M-OPE – prowadzenie Marian Smreczak i Józef Fifański

Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Orawy pn. „Dary Orawy – na pogródce w skansenie”, Mecenat Małopolski, I edycja

stoisko Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

15:00-17:00 Zespół Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej i Zespół Skalniok– pokazy oprawiania ostryngi i grabi, klepanie kosy, wyrób powróseł, obróbka lnu, młócenie zboża, mielenie ziarna, pokaz pracy sieczkarni

nowsza część skansenu

16:00-18:00 Konkursy, warsztaty i opowieści o spływie Dunajcem – Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

stoisko Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich

17:30-18:00 Konkurs wiedzy o historii Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego oraz Orawy

stoisko muzeum

Warsztaty i konkursy przygotowane w ramach 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

13:30–15:00 Zajęcia edukacyjne – wynalazki Łukasiewicza w życiu codziennym – prowadzenie Marcin Kowalczyk

szkoła z Lipnicy Wielkiej w nowej części skansenu

13:30–16:00 Pokazy popularnonaukowe „Ogień i woda” przygotowane przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

stoisko Cogiteon

16:00-17:00 Konkurs z nagrodami „Poznaj Ignacego Łukasiewicza”

stoisko Cogiteon

16:30-17:30 Konkurs plastyczny: „Łukasiewicz w oczach dzieci”  – połączony z mini-warsztatami edukacyjnymi – prowadzenie Wiktoria Kowalczyk i Tomasz Szlaga

stoisko muzeum

- - -                                                        

Prowadzenie imprezy: Jan Świdroń: orawski poeta, pisarz, aktor, regionalista i pszczelarz.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja, Pracownicy i Partnerzy

Współorganizatorzy i Partnerzy

Babiogórski Park Narodowy oraz Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nowy Targ, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie, Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka, Zespół Orawianie im. Heródka, Zespół „Koliba” z Orawki, Stowarzyszenie Klub Oręża Dawnego „Klinga” z Nowego Targu, Koło Gospodyń Wiejskich z Zubrzycy Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich Pod Babią Górą z Zubrzycy Dolnej, Stowarzyszenie Gospodyń z Podwilka, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Wielkiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnicy Małej, Podhalańskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Sponsorzy

Bank Spółdzielczy w Jabłonce, FUH „KARTEX” s.c., PPHU "KOŁTON", FPHU Ignacy Polański z Zubrzycy Górnej s.c., FUHP „SMREK” oraz firma „WiR COMPUTERS” s.c., Dom Weselny „BABIOGÓRSKA”, firma „ŻYWA CHOINKA”, firma „FACHMAN” s.c., FHW "ZAHORA", FUH „TADEX”, Stacja Kontroli Pojazdów „PALMAR”, FPHU „KBI-PROJEKT”, FPHU „HOLL-BUD”, Kantor Wymiany Walut Jan Kuczkowicz, Zakład Instalacji Elektrycznych Jan Mastela

Patronat medialny

Radio Kraków, Tygodnik Podhalański, 24tp.pl, podhale24.pl, malopolskaonline.pl, TV Podhale, GoralInfo.pl, PodhaleRegion.pl, orawa.tv

 

Wystawa i warsztaty - 2022 Rok Ignacego Łukasiewicza

Kategoria:

grafika dekoracyjnaW ramach obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej wespół z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza na wystawę czasową "Początki przemysłu naftowego na ziemiach polskich" oraz warsztaty i opowieści.

W trakcie wydarzenia, oprócz możliwości obejrzenia nowej wystawy czasowej uczestnicy będą mieli możliwość posłuchać opowieści Anny Niemczyńskiej-Szurek z Muzeum Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku oraz wziąć udział w spotkaniu warsztatowym z Klaudią Zbiegień z Zagrody Maziarskiej w Łosiu.

Gdzie? W Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Kiedy? 15 czerwca 2022

11.00 udostępnienie wystawy czasowej

11.30 opowieść "Czarne złoto Podkarpacia - o początkach przemysłu naftowego na ziemiach polskich"

12.15 warsztaty "Barwne życie ropy" - dawne sposoby pozyskiwania ropy naftowej i wykorzystanie.

Serdecznie zapraszamy!

Przetarg 2: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna na podstawie art. 253 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na: „Prace wykończeniowo -konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – postępowanie II” została złożona 1 oferta. 

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: IN PLUS Konserwacja obiektów zabytkowych Jan Szczurek z siedzibą ul. Bronowicka 84/49, 30-091 Kraków. Nie odrzucono żadnych ofert.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Oferta była ważna i odpowiadała warunkom określonym w SWZ. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 307 ustawy Pzp.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .pdf


Przetarg: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert - pobierz .doc


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny ogłasza przetarg na wykonanie prac wykończeniowo-konserwatorskich w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej.

Przedmiotem zamówienia są:

  1. Prace konserwatorskie: Prace konserwatorskie balustrady chóru mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przyczyn destrukcji, wzmocnieniu i ustabilizowaniu materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu jej przed dalszym niszczeniem. Prace konserwatorskie obejmują czyszczenie, usunięcie nawarstwień, konserwację powierzchni, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, impregnację, prace snycerskie, prace stolarskie, odtworzenie pulmentów, rekonstrukcję polichromii na strukturze i płaskorzeźbach. Wykonane ma być również uzupełnienie ubytków mające na celu przywrócenie spójności estetycznej zabytku;
  2. Prace remontowo- wykończeniowe: Celem prac jest montaż istniejących listew ozdobnych na sklepieniu kościoła. Zamówienie przewiduje również wykonanie nowych listew na wzór istniejących malowanych na kolor złoty.

Termin składania oferty: 27.05.2022, do godziny 10.00

Zachęcamy do składania ofert! 

Pełna treść ogłoszenia: