18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ETNOGRAFIA

 1. Biernacka Maria; Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Kraków 1966,
 2. Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983
 3. Brzozowska Krajka Anna; Stare i nowe nuty na orawskich gęślikach; Warszawa 1989,
 4. Brykowski Ryszard; Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce i na Słowacji; Wrocław 1986,
 5. Bujak Adam, Kwiaty Zalipia; Kraków 1988,
 6. Bystroń J.; Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; Warszawa 1976,
 7. Chętnik Adam; Wieś, dwór i miasto; Warszawa1924,
 8. Chróscicki Leon; Porcelana – znaki wytwórni europejskich; Warszawa 1992,
 9. Chwaściński Bolesław; Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach; Warszawa 1988,
 10. Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie; Warszawa 1971,
 11. Czajkowski Jerzy;  Muzea skansenowskie w Polsce; Poznań1979,
 12. Daszkiewicz A.; Sympozjum – Góry w kulturze polskiej; Kraków 1975,
 13. Daszkiewicz  A.; Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego; Warszawa  1975,
 14. Dąbrowska Grażyna; W kręgu polskich tańców ludowych; Warszawa 1979,
 15. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor regionu opoczyńskiego; Warszawa 1974,
 16. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor Ziemi Łęczyckiej; Warszawa 1981,
 17. Doroszewski W.; Kwestionariusz do badania słownictwa ludowego; Wrocław 1958,
 18. Damnicki Juliusz; Spichlerze polskie; Warszawa 1987,
 19. Fedorowski Michał; Lud białoruski; Warszawa 1981,
 20. Ficowski Jerzy; Cyganie polscy; Warszawa 1953,
 21. Ficowski Jerzy; Antologia poezji ludowej, żydów polskich; Wrocław 1988,
 22. Filar A., Leyko M.; Laury na śniegu; Warszawa 1974,
 23. Frankowska Maria; Mitologia Azteków; Warszawa 1987,
 24. Fryczkowa M.; Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw; Toruń 1961,
 25. Gajek Józef; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,
 26. Gąssowski Jerzy; Mitolog Celtów; Warszawa 1987,
 27. Gieysztorn Aleksander; Mitologia Słowian; Warszawa 1982,
 28. Gloger Zygmunt; Rok Polski; Warszawa b1983;
 29. Gołębiowski Łukasz; Ubiory w Polsce; Warszawa 1983,
 30. Gołębiowski T.; Lud polski, jego zwyczaje, zabobony; Lwów 1884,
 31. Gotkiewicz Marian; Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy; Katowice 1939,
 32. Rotkiewicz Marian; Poznajmy Górną Orawę; Kraków 1960,
 33. Górski R.; Między dawnymi a nowymi czasy; Wrocław 1970,
 34. Górski R.; Co wieś to inna pieśń; Warszawa 1975,
 35. Grabowski Józef; Sztuka ludowa w Europie; Warszawa,
 36. Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle; Warszawa 1968,
 37. Guriewicz Aron; Problemy średniowiecznej kultury ludowej; Warszawa 1987,
 38. Gusiew W.; Estetyka folkloru; Wrocław, Kraków 1974,
 39. Hennel Roman; Tatrami urzeczeni; Warszawa 1979,
 40. Hennel Roman, Kpiarze pod Giewontem; Warszawa 1987,
 41. Janicka – Krzywda Urszula; Atrybut, Patron, Symbol; Kraków 1988,
 42. Jasiewicz Zbigniew:  Kultura i życie społeczne Azji Środkowej; Poznań 1983,
 43. Jaworska – Mioduchowska Z.; Pieśń Podhala – antologia; Kraków 1971,
 44. Kapełuś H.; Dzieje folklorystyki polskiej; Kraków, Warszawa 1970,
 45. Kisielewska A.; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 46. Klimaszewski Mieczysław; Rzeźba Tatr Polskich; Warszawa 1988,
 47. Kolberg Oskar; Pieśni ludu polskiego; Wrocław, Poznań 1974,
 48. Kolberg Oskar; Przysłowia; Warszawa 1977,
 49. Komorowska T., Gaśparikowa V; Zbójnicki dar; Warszawa 1976,
 50. Konopka J.; Pieśń ludu krakowskiego; Wrocław 1974,
 51. Kotula Franciszek; Znak przeszłości; Warszawa 1976,
 52. Kotula Franciszek, U źródeł; Rzeszów 1983,
 53. Kotula Franciszek; Pojedynek z diabłem; Rzeszów 1988,
 54. Kowalska – Lewicka Anna; Pożywienie ludności wiejskiej; Kraków, Rzeszów 1973,
 55. Krawczyk Violetta; Współczesna wiedza o folklorze; Warszawa 1986,
 56. Krzyba Jerzy; Budownictwo ludowe Kaszub; Gdańsk 1987,
 57. Krzysik Franciszek; Nauka o drewnie; Warszawa 1978,
 58. Krzysztofowicz S.; O sztuce ludowej w Polsce; Warszawa 1972,
 59. Krzyżanowski Julian; W świecie bajki ludowej; Warszaw 1974,
 60. Krzyżanowski Julian; Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszaw 1982;
 61. Kutrzeba – Wojnarowa Anna; Kultura ludowa i jej badacze, Warszawa 1977,
 62. Leszczyki Stanisław; Region Podhala, Kraków 1938,
 63. Łabuda Gerard; Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy w średniowieczu; Wrocław 1987,
 64. Machala W.; Podtatrze – jesień, zima 1975; Zakopane 1976,
 65. Machay – Mikowa Józefa; Skubarki; Kraków 1937,
 66. Magnuszewski Józef; Tropami folkloru i literatury; Warszawa 1983,
 67. Malinowski Andrzej; Antropologia; Poznań, Warszawa 1985,
 68. Malinowski Bronisław; Mit, magia, religia; Warszawa 1990,
 69. Malinowski Longin; Powieść ludu na Śląsku; Kraków 1953,
 70. Matlakowski Władysław; Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu; Warszawa 1901,
 71. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Warszawa 1892,
 72. Moszyński Kazimierz; Kultura Ludowa Słowian; Warszawa 1967,
 73. Ochmański Jerzy; Zbójnictwo góralskie; Warszawa 1950,
 74. Olędzki Stanisław; Polskie instrumenty ludowe; Kraków 1978,
 75. Pełka Leonard; Polska demonologia ludowa; Warszawa 1987,
 76. Pinkwart Maciej; Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1988,
 77. Pokropek Marian; Budownictwo ludowe w Polsce; Warszawa 1976,
 78. Pokropek Marian; Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce; Warszawa 1980,
 79. Pluciński Jan; Wesele spiskie; Kraków 1987,
 80. Pospiech Jerzy; Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku; Opole 1987,
 81. Pospiech Jerzy; Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w.; Warszawa 1977,
 82. Przemyska Anna; Czarownica z Babiej Góry; Kraków 1986,
 83. Rafacz J.; Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego; Warszawa 1935,
 84. Reychman J.; Peleryna, ciupaga i znaki tajemne,
 85. Seweryn Tadeusz; Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1971,
 86. Seweryn Tadeusz; Ludowa kultura materialna, Kraków 1954,
 87. Staszak Zofia; Słownik etnologiczny, Warszawa, Poznań 1987,
 88. Swatoń Józef; Pieśni Spisza i Orawy; Kraków 1939,
 89. Szyler Stefan; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Warszawa 1917,
 90. Telakowska Wanda; W kręgu chłopskiej kultury; Warszawa 1970,
 91. Tłoczek Ignacy; Polskie budownictwo drewniane; Wrocław 1980,
 92. Vondruskova Alena; Tradycje twórczości ludowej, Praga 1988,
 93. Zawistowicz – Adamska K.; Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976,
 94. Zigęza J.; Pieśni ludowe Polskiego Śląska; Kraków 1938,
 95. Żywirska M.; Puszcza Biała, jej dzieje i kultura; Warszawa 1973