18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

HISTORIA

 1. Adamczewski Jan; Mała Encyklopedia Krakowa; Kraków 1996,
 2. Atanazy Roman; Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej t. I- II; Wrocław 1991,
 3. Arnold Stanisław; Dzieje świata – chronologiczny przegląd; Warszawa 1990,
 4. Balcerek Wiesław; Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko – słowackich; Wrocław 1985,
 5. Baranowie K. T.;  Z przeszłości miasta Nowego Targu; Kraków 1948,
 6. Baranowski B.; Życie codzienne małego miasteczka XVII i XVIII w.; Warszawa 1975,
 7. Bartkiewicz Magdalena; Polski ubiór do 1864 r., Wrocław 1979,
 8. Batowski Henryk;  Rozpad Austro – Węgier  1914 – 1918; Kraków 1982,
 9. Berghausen Janusz; Podhale podczas okupacji; Warszawa 1977,
 10. Biernat Czesław; Problemy archiwistyki współczesnej; Warszawa 1977,
 11. Błaszczyk Włodzimierz; Skarby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu; Poznań 1986,
 12. Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983,
 13. Bogucka Maria; Dawna Polska, narodziny, rozkwit; Warszawa 1987,
 14. Bogucka Maria; Dzieje kultury; Wrocław 1987,
 15. Bogucka Maria; Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej; Wrocław 1986,
 16. Borkowski Jan; Chłopi polscy w dobie kapitalizmu; Warszawa 1981,
 17. Brogowski Leszek; Sztuka i człowiek; Warszawa 1990,
 18. Bujak Adam; Niedaleko od Krakowa; Kraków 1983,
 19. Bujak Adam; Wojtyła; Wrocław 1997,
 20. Bujak Franciszek; Galicja tom I – II; Warszawa 1908,
 21. Ceram C. W.; Pierwszy Amerykanin; Warszawa 1977,
 22. Chrzanowski Ignacy; Historia literatury Niepodległej Polski t. I, II, III; Warszawa 1994,
 23. Chrzanowski Tadeusz; Sztuka Ziemi Krakowskiej; Kraków 1983,
 24. Cieślak Tadeusz; Historia Finlandii; Wrocław 1983,
 25. Cimek Henryk; Legalne chłopskie partie w II Rzeczypospolitej; Białystok 1988,
 26. Czapliński Władysław; Życie codzienne magnaterii w XVIII w.; Warszawa 1982,
 27. Czernik S.; Z życia pańszczyźnianego w XVII w.; Warszawa 1955,
 28. Dembińska M.; Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X – XV w.; Wrocław 1973,
 29. Dilon E. J.; Konferencja Pokojowa w Paryżu; Warszawa 1921,
 30. Diveky Adrian; Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu; Warszawa 1918,
 31. Dobrowolski Tadeusz; Sztuka Krakowa; Kraków,
 32. Dutkowska Renata; Zakopane 400 – lat dziejów; Kraków 1991,
 33. Dzięgiel Leszek; Norwegia; Warszawa 1978,
 34. Eliade Mircera; Historia wierzeń i idei religijnych; Warszawa 1988;
 35. Estreicher Karol; Historia sztuki w zarysie; Warszawa 1981,
 36. Filar Alfons; Bohaterowie zielonych granic, Warszawa 1979,
 37. Filip Jan; Pradzieje Czechosłowacji; Poznań 1951,
 38. Garlicki Andrzej; Z dziejów II Rzeczypospolitej; Warszawa 1986,
 39. Górka J.; Wojciech Błaszczyński – proboszcz w Sidzinie; Tarnów 1914,
 40. Groniewski K.; Uwłaszczenie chłopów w Polsce; Warszawa 1976,
 41. Groniewski K.; Historia Polski 1795 – 1914; Warszawa 1977,
 42. Hendelsman M.; Średniowiecze polskie i powszechne; Warszawa 1966,
 43. Hansel Witold; Historia kultury materialnej Polski t. III, IV, V, VI; Wrocław 1978,
 44. Herbst Stanisław; Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia; Warszawa 1978,
 45. Holik Stefan; Uroczystości koronacyjne, Kraków 1986,
 46. Huizinga J.; Jesień średniowiecza, Warszawa 1974,
 47. Jabłoński K.; Belweder; Warszawa 1993,
 48. Jasienica Paweł; Myśl o dawnej Polsce, Warszawa 1997,
 49. Jost Henryk; Zakopane czasu okupacji; Warszawa 1989,
 50. Kaławiajska Maria; Ostra Brama w Wilnie; Warszawa 1990,
 51. Kersten Adam; Dzieje Szwecji; Wrocław 1973,
 52. Kersten Adam; Historia powszechna XVII, Warszawa 1987,
 53. Kieniewicz Stefan; Powstanie Styczniowe; Warszawa 1983,
 54. Kiersznowski Ryszard; Życie codzienne na Śląsku; Warszawa 1977,
 55. Kolbuszowski Jacek; Kresy: Warszawa 1996,
 56. Komaniecki Andrzej; Dziejopis Żywiecki; Żywiec 1987,
 57. Kosmanowie Bogumiła, Marceli; Sylwetki Wielkopolan; Poznań 1988,
 58. Kostrzewski Józef; Kultura prapolska; Poznań 1949,
 59. Kowalska – Glikman Stefania; Drobnomieszczaństwo XIX i XX w; Warszawa 1984,
 60. Machaj Ferdynand; Moja droga do Polski; Warszawa 1923,
 61. Kuchowicz Z.; Obyczaje staropolskie; Łódź 1975,
 62. Kwiatkowski Marek; Kolekcja Porczyńskich,
 63. Kordyński Juliusz; Młodzieńcze lata Karola Wojtyły; Kraków 1990,
 64. Leskiewiczowa Janina;  Ziemiaństwo polskie 1920 – 1945; Warszawa 1988,
 65. Liszka Józef: Przydrożni świadkowie historii; Bukowina 1963,
 66. Łeptowski T.; Słownik historii Polski; Warszawa 1973,
 67. Machay Ferdynand; Gazda Piotr Borowy; Kraków 1938,
 68. Machay Ferdynand; Nasi gazdowie w Paryżu; Kraków 1919,
 69. Machejek Władysław; Rano przeszedł huragan; Warszawa 1973,
 70. Maciszewski Jarema; Szlachta polska i jej państwo; Warszawa 1986,
 71. Magidowicz J.; Historia poznania Europy; Warszawa 1974,
 72. Majdecki Longin; Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych; Warszawa 1993,
 73. Manteuffel T.; Historia powszechna Średniowiecza; Warszawa 1975,
 74. Manteuffel T.; Kultura Europy średniowiecznej; Warszawa 1994,
 75. Martinelli Maurizio; Zamki nad Laorą;
 76. Mazurowa Zofia; Wspomnienie o Jędrzeju; Warszawa 1982,
 77. Miśkiewicz Zenon; Wstęp do badań historycznych; Warszawa 1985,
 78. Mossakowska Wanda;  Kraków na starej fotografii; Kraków 1984,
 79. Nicieja Stanisław; Cmentarz obrońców Lwowa; Wrocław 1990,
 80. Ostrowski Wacław; Zespoły zabytków a urbanistyka; Warszawa 1980,
 81. Ochmański Jerzy; Historia Litwy; Wrocław 1990,
 82. Ochmański W.; Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do XVII w.; Wrocław, Warszawa 1965,
 83. Pieńkowska Hanna; Kościół w Orawce; Kraków,
 84. Piskozub Andrzej; Wisła – monografia rzeki; Warszawa 1988,
 85. Podwieska Z.; Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich, Wrocław 1977,
 86. Rogaliński Ryszard; Zamki i twierdze w Polsce; Warszawa 1990,
 87. Różański Stanisław; Osadnictwo a środowisko Polski; Warszawa 1979,
 88. Rudkowski Tadeusz; Wieś i miasteczko u progu zagłady; Warszawa 1991,
 89. Rutkowski J.; Historia gospodarcza Polski; Poznań 1950,
 90. Rutkowski J.; Zarys gospodarczy dziejów Polski; Poznań 1923,
 91. Rybakom Borys; Pierwsze wieki historii Rusi; Warszawa 1983,
 92. Rymaszewski Bohdan; O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984,
 93. Rymut Kazimierz; Nazwiska Polaków; Wrocław 1991,
 94. Skupień – Florek Andrzej; O Tatry wy moje; Biały Dunajec 1990,
 95. Smolarek Mieczysław; Dawna Polska w opisach cudzoziemców; Warszawa 1958,
 96. Sołta Jan; Zarys dziejów Serbołużyczan; Wrocław 1984,
 97. Staszewska Maria; Polski fajans; Wrocław 1978,
 98. Studziński Tadeusz; Pięć mostów i inne akcje; Kraków 1992,
 99. Sygański Jan; Z życia domowego szlachty Mandeckiej; Lwów 1919,
 100. Szablowski Jerzy; Zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu; Warszawa 1994,
 101. Szczotka Stanisław; Z dziejów chłopów polskich; Warszawa 1951,
 102. Szczypka Józef; Jan Paweł II – rodowód; Warszawa 1990,
 103. Śląski Kazimierz; Tysiąclecie polsko – skandynawskich stosunków kulturalnych; Wrocław 1977,
 104. Świechowski Z.; Sztuka Pomorza Zachodniego; Warszawa 1973,
 105. Tazbir Janusz; Szlachta i teologowie; Warszawa 1987,
 106. Topolski Jerzy; Zarys dziejów Polski; Warszawa 1986;
 107. Waldorf Jarzy; Za bramą wielkiej ciszy; Warszawa 1990,
 108. Wapiński Roman; Polska i małe ojczyzny Polaków; Warszawa 1995,
 109. Widajewicz J.; Początki Polski; Wrocław, Warszawa 1948,
 110. Winniczuk Lidia; Ludzie, zwyczaje i obyczaje Starożytnej Grecji i Rzymu; Warszawa 1988,
 111. Wnuk Kazimierz; Górale za wielką wodą; Warszawa 1985,
 112. Wyrczumski Jerzy; Historia Polski do 1505; Warszawa 1985,
 113. Zdebski Janusz; Cmentarz zasłużonych w Zakopanem; Warszawa 1983,
 114. Zdebski Janusz; Stary cmentarz;
 115. Zientara Benedykt; Dzieje gospodarcze Polski do r. 1930; Warszawa 1973,
 116. Żurawska Teresa; Polskie powozy; Warszawa 1982,