18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko: główny księgowy

Informujemy, że konkurs na stanowisko Głównego Księgowego został unieważniony. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs na ww. stanowisko.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej poszukuje osoby na stanowisko: główny księgowy

Muzeum oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony do 31.05.2021 r. (z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy od 01.03.2021 r.) z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wymiar zatrudnienia: 1 etat.

Podstawowe obowiązki to m.in.

 • zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • nadzór oraz przygotowywaniem planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych muzeum i współdziałanie w tym zakresie z dyrektorem, zastępcą dyrektora i kierownikami działów;
 • sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 • kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;
 • koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 • realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem Muzeum i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Wymagania stawiane kandydatowi (konieczne) - zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:

 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury;
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym wymagające organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu;
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych Fakir, Gang, JPK i Płatnik oraz MS Word i MS Excel;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kadr i płac;
 • znajomość języka angielskiego.

Dokumenty należy składać do 16 lutego 2021 r. do godz. 12.00.

Pełna oferta pracy wraz załącznikami do pobrania poniżej.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego [pobierz DOC]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego [pobierz PDF]

 

Zakres czynności Główny Księgowy [pobierz DOC]

Zakres czynności Główny Księgowy [pobierz PDF]

 

Wzór umowy o pracę [pobierz DOC]

Wzór umowy o pracę [pobierz PDF]

 

załącznik nr 1 - Dane osobowe kandydata i zgoda [pobierz DOC] 

załącznik nr 1 - Dane osobowe kandydata i zgoda [pobierz PDF]

 

załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy pobierz [pobierz DOC]

załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy  [pobierz PDF]

 

załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia [pobierz DOC]

załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia [pobierz PDF]

 

załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności [pobierz DOC]

załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności [pobierz PDF]

 

załącznik nr 5 - Klauzula RODO [pobierz DOC]

załącznik nr 5 - Klauzula RODO [pobierz PDF]