18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Na orawskim szałasie

logo programu Interreg V-Alogo Euroregion Tatry

Muzeum ­– Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej realizuje mikroprojekt pod nazwą „Na orawskim szałasie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Partnerem wiodącym w mikroprojekcie jest Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

Opis projektu: 

Dzięki realizacji projektu muzeum 29 lipca 2018 zorganizuje imprezę "Na orawskim szałasie", która będzie realizowana wspólnie ze Świętem Borówki - największą, cykliczną imprezą plenerową odbywającą się w skansenie. W programie znajdą się m. in. występy zespołów folklorystycznych, pokazy wyrobu piszczałek pasterskich, występy teatralne, degustacje, inscenizacje grup odtwórstwa historycznego, pokazy dotyczące tradycyjnych rzemiosł związanych z pasterskim trybem życia, twórcy ludowi z Polski i Słowacji.

W ramach projektu muzeum odrestauruje i zrobi kopie kożuchów pasterskich i instrumentów, które staną się częścią ekspozycji i będą wykorzystywane na potrzeby zajęć edukacyjnych.

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest ochrona, wzmacnianie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów pogranicza za pośrednictwem imprez kulturalnych po obu stronach granicy. Projekt wzmacnia relacje między partnerami, lecz najważniejszym dla nas aspektem jest zrównoważony turystyczny rozwój pogranicza - chcemy propagować dziedzictwo regionu i pokazać go jako tereny wyjątkowo atrakcyjne turystycznie.

Okres realizacji: 

Od lipca 2018 do czerwca 2019

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu to 120 076,76 €, z czego całkowita wartość zadania realizowanego przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to 16 236,00 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 83,28% kosztów kwalifikowanych.