18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego

 

logo programu Interreg V-A logo projektu Muzea Otwarte

 

Strona www projektu: www.muzeaotwarte.pl

plakat internet muzea otwarteMuzeum - Orawski Park Etnograficzny realizuje projekt "Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Projekt relizowany jest wspólnie przez siedem instytucji partnerskich:

- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - partner wiodący projektu
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
- Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
- Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
- Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
- Liptovské múzeum v Ružomberku
- Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
- Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w ramach projektu realizuje zadanie obejmujące szereg prac mających na celu zmodernizowanie, rozszerzenie możliwości programowych, ożywienie i uatrakcyjnienie oferty oraz stworzenie bardziej przyjaznych warunków do recepcji ekspozycji muzealnej.

Chcemy, aby wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wiązały się w jak największym stopniu z udostępnieniem przestrzeni skansenu osobom z niepełnosprawnościami.

Planujemy się, aby w Chałupie Alojzego Dziubka odwiedzający przed zwiedzeniem muzeum mogli obejrzeć film zawierający podstawowe informacje o historii regionu i działalności skansenu (w wersji polskiej, słowackiej i angielskiej, a także z audiodeskrypcją i PJM), a także zapoznać się z nimi poprzez aranżację niewielkiej wystawy.

Następnie, dzięki montażowi tablic informacyjnych oraz umieszczeniu w obiektach kopii eksponatów przeznaczonych do dotykania zwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego zapoznania się z ekspozycją, tekst na tablicach będzie w kilku językach, a wypukłe rzuty (tyflografiki) ułatwią odbiór osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Co więcej – dla osób słabowidzących oraz seniorów przewidziano możliwość wypożyczenia specjalnej wersji informatora o odpowiedniej czcionce i wysokim kontraście.

Ponadto nową jakością będzie ścieżka przyrodnicza, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z florą skansenu, typową dla niegdysiejszych wsi, otoczenia dworów i zagród i ogródków przydomowych. Ścieżka, podobnie jak trasa wiodąca po ekspozycji stałej, będzie możliwa do przejścia z pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne.

Planowane są także działania mające na celu ożywienie ekspozycji – powstanie żywej zagrody z m.in. owcami, kozami, kurami i królikami oraz powstanie niezbędnej infrastruktury do jej obsługi oraz aranżacja mobilnego kącika edukacyjnego dadzą trochę radości nie tylko najmłodszym – starszym ułatwią chwilową podróż w świat dawnej wsi, której będzie można doświadczyć praktycznie wszystkimi zmysłami.

W projekcie przewidziano również druk folderów i wydawnictw edukacyjnych, a także montaż ławek w terenie, które dadzą niezbędny odpoczynek podczas zwiedzania osobom z różnymi dysfunkcjami, a także seniorom.

Wszystkie te zadania ukierunkowane są szczególnie na ułatwienie, czy wręcz umożliwienie recepcji ekspozycji skansenowskiej osobom z różnymi niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi. Chcemy uczynić nasz skansen miejscem ciekawym, dostępnym i żywym, aby prezentować dziedzictwo kulturowe Orawy i całego Podtatrza jak najszerszemu gronu odbiorów.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu to 3 176 919,31 €,  z czego całkowita wartość zadania realizowanego przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to 73 714,27 €.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.