18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski

logo FE Program Regionalny rgb 1

 
 

Logo Maopolska V RGB

 

UE EFRR rgb 1

Strona www projektu: skarbygorali.pl

 

 

Lider projektu

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”

Partnerzy: 

Fundacja Mapa Pasji

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-ZdrojuMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Babiogórskie Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi

Okres realizacji: VI 2017 – V 2020

Budżet projektu: 2 525 925,31 PLN

Kwota dofinansowania: 1 867 578,77 PLN

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego)

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców (w szczególności młodzieży) 8 mikroregionów południowej części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych terenów dzięki stworzeniu sieci 50 "wypraw odkrywców" (zgodnie z metodyką Valley Quest: nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi wiersz opowiadający o danym miejscu, zawierający zagadki, prowadzące do hasła i skarbu) na bazie wiedzy zebranej w toku kompleksowej inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego Górali Orawskich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali Spiskich, Górali Białych, Górali Czarnych i Górali Pienińskich (naukowe badania terenowe i angażowanie miejscowej młodzieży do odkrywania miejscowego dziedzictwa).

Planowane efekty:

Z powstałych w ramach projektu produktów turystycznych (50 wypraw dostępnych w formie ulotek i aplikacji mobilnej) skorzysta do 2021 roku minimum 15 tys. osób. Młodzież z 8 mikroregionów przygotuje minimum 160 prac – literackich lub wizualnych – prezentujących miejscowe dziedzictwo niematerialne Górali. Ponadto w ramach projektu zostaną wydane 2 publikacje (wyniki badań etnograficznych prowadzonych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz podsumowanie działań angażujących lokalne społeczności z południowej Małopolski do odkrywania własnego dziedzictwa kulturowego), a także płyta z tradycyjną muzyką góralską.