18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

CYKLICKÉ PODUJATIA

Náš skanzen sa snáži ukazať celkový obraz  dedinského života v minulosti, ktorý bol určený predovšetkým vegetatívnym cyklusom, slnovratom, poriadkom poľných prác a liturgickým kalendárom. Tieto prvky ovplyvňovali celkovo kultúrovy obraz oravskej dediny, dnes v mnohých prípadoch beznávratne zanikajúci. Našou snahou je nielen prezentovať  architektúru obytných, hospodárskych, sakrálnych domov  ako aj  roľníckeho priemyslu, ale aj  približovať kultúru Oravy  prostredníctvom cyklických podujatí, ktoré majú  pripomenúť, zilustrovať, a taktiež zachrániť pred zabudnutím rozmanité zvyky, obrady a aktivity,  v minulosti nehmotné dedičstvo Oravy. V súvislosti s týmto do kalendára podujatí cyklicky organizovaných  múzeom sa zapisujú:

Večer kolied – obvykle v prvom januárovom týždni, nadväzuje na tradície spoločného spievania koled a vianočných piesní; spev sprevádza oravská kapela a je tu aj malé pohostenie, prítomných povzbudzujeme k tomu, aby sa delili oblátkou a priali si novoročné vinše.

Páračky – podujatie nadväzuje na dávny zvyk kolektívneho  párania peria, pri tejto príležitosti sa spomína na mnohé ostatné práce tradične vykonávané v karnevalovom obdobi. Cieľom stretnutia je integrovanie prostredia prejavujúceho záujem o starodávne zvyky, zároveň naša snaha smeruje k tomu, aby  tieto stretnutia boli naklonené k popularizácii ľudovej kultúry a integrovali staršiu aj mladšiu generáciu.

Súťaž na najkrajší, tradičný oravský veľkonočný košíček – organizovaný skanzenom každý rok v Bielu Sobotu v kostole Panny Márie Snežnej z Tokarne, okrem súťaže, ktorá kladie dôraz na tradičný obsah a výzdobu uskutočňuje sa taktiež posvätenie jedlá. Každý rok sa zameriavame na vybranú tému spojenú so slávením Veľkonočných sviatkov.

Stavanie mája – koncom apríla/začiatkom mája. Na Orave zvyk stavania mája sa udržal dodnes. Tento zvyk sa spájal s príchodom jarného obdobia a obradovosťou príznačnou pre toto ročné obdobie. Máje sú stavané z 30. apríla na 1. mája, v noc sv. Filipa a Jakuba.  Ako máj slúžili vysoké rovné stromy: smrek, sosna alebo jedľa;  tie boli zoťate a zbavené kôry, ale na vrcholci sa ponechávali zelené koruny, ktoré boli ozdobené pestrofarebnými stuhami. Takto prichýstaného „moja” staval mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, zase dievča malo povinnosť prichýstať pohostenie pre mládenca na druhý deň Zostúpenia Ducha Svätého, kedy sa uskutočňovalo tzv. ohrávanie a stínanie „moja”: večer mládenci a dievčata sprevádzaní muzikou stretli sa pri májovi, strom bol zoťatý, porúbaný na drobné kúsky, uložený na kopu a podpálený. Takýto bol začiatok celonočnej veselice pri horiacej sa  vatre.

Víkendy s ukážkami – organizované  počas  járno - letnej sezóny. Sú to podujatia vzťahujúce sa na rôzne sviatky alebo zvyky, ktoré  vovádzajú život do skanzena v ten deň, v ktorom sú organizované. Turisti navštevujú väčšinu gazdovstiev a  majú možnosť vyskúšať si svoje sily pri hospodárskych prácach a nahľadnúť do roľníckych dielni.

Oravské ‘zaduszki” – cyklické, novembrové podujatie počas ktorého sa spomína Oravcov zaslužilých pre región -  verejných činiteľov, folklóristov, umelcov, učiteľov, ľudí kultúry a umenia. Spomienky  sprevádzané oravskou hudbou majú biografický charakter, občas veľmi osobný. Najčastejšie príbuzní, priatelia, známi a žiaci  predstavujú  životopis ako aj životné dielo tých, ktorí odišli do večnosti.

Okrem  vyššie spomenutých  aktivít svoje  trvále miesto majú  „Poetické a literárne večierky”. Sú to stretnutia s básnikmi a autormi pochádzajúcimi alebo sympatizujúcimi s Oravou, ktoré im umožňujú nadviazanie priameho kontaktu s čitateľmi, miestnym obyvateľstvom , žiakmi z oravských škôl a nadšencami literatúry. Stretnutia sa uskutočňujú na jeseň.

Najdôležitejším podujatím orgnizovaným skanzenom je predsa od roku 2002 Sviatok čučoriedky. Táto najväčšia, cyklická  aktivita pod holým nebom má etnograficko-folklórny charakter a uskutočňuje sa v areáli múzea v poslednú júlovú nedeľu. Na programe sú vystúpenia regionálnych skupín a ľudových súborov, prezentovanie remesiel, regionálnych výrobkov ako aj tanca a huby na poľskej a slovenskej Orave. Sviatok čučoriedky je sprevádzaný jarmokmi, kde sa prezentuje ľudové a profesionálne umenie, uskutočňujú sa súťaže, ochutnávanie regionálnych jedál, a mnohé iné atrakcie pre deti a dospelých. Naša snaha  smeruje k tomu, aby to nebola obyčajná aktivita, propagujeme tradičné ručné výrobky  a všetko ostatné,  čo je autentické a príznačné pre ľudovú kultúru. Ku naším stalým partnerom  patria: Babiohorský národný park, Štátne lesy, Oravské kultúrne stredisko v  Jablonke, Kultúrne stredisko vo Veľkej Lipnici.