Zapytanie ofertowe: materiały promocyjne (projekt "Przy wiejskiej drodze...")

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert: przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie graficzne oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego.

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych zamówień do dnia 20.07.2018 do godziny 12.00.

Pliki:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty.doc

Załącznik_nr_2_Opis_projketu.pdf

Załacznik_nr_3_Projekt_umowy.pdf