18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zestawienie ofert: zaprojektowanie i wykonanie zestawu tablic informacyjnych wraz z tyflografikami (projekt "Muzea Otwarte")

Dziękujemy za przesłanie ofert dotyczących opracowania graficznego, zaprojektowania technicznego i wykonania zestawu tablic informacyjnych z tekstem w języku polskim, słowackim i angielskim, zdjęciami/grafikami i tyflografikami przeznaczonych do umieszczenia na wystawie stałej w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym na potrzeby realizacji projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Poniżj prezentujemy zestawienie ofert oraz in formację dotyczącą wyboru wykonawcy:

ZESTAWIENIE OFERT (kolejność alfabetyczna):

NAZWA WYKONAWCY CENA PKT.
3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś 57 810,00 zł 91,17
"Altix" Sp. z o.o. 196 677,00 zł 26,80
BRAJLPUNKT sp. z o.o. 52 704,00 zł 100
Scharmach Consulting Paweł Scharmach 68 770,58 zł 76,64
Studio Tyflografiki i Grafiki Komputerowej Marek jakubowski 160 380,00 zł 32,86

 

WYBRANO WYKONAWCĘ: BRAJLPUNKT sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza cena

PROTOKÓŁ [PDF] - pobierz