Zapytanie ofertowe: strona internetowa (projekt "Przy wiejskiej drodze...")

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych wraz z opieką techniczną.

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych zamówień do dnia 31.01.2018 do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

Załącznik_nr_2_Wykaz_wykonanych_zamówień.pdf

Załącznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna.pdf

Załacznik_nr_4_Wzór_umowy.pdf