18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stále expozície

Múzeum –Oravský etnografický park bol založený na  šoltýskej usadlosti Moniakovcov, ktorú dediči už v roku 1937 odovzdali v prospech štátu so zámerom výstavby múzea  s expozíciou približujúcou  ľudovú  kultúru na poľskej strane Oravy. Práce  sa začali v päťdesiatich  rokoch  20. storočia a rok 1955 sa považuje za dátum vzniku múzea, ktoré bolo sprístupnené návštevníkom. Usadlosť Moniakovcov je dodnes  najvzácnejšou pamiatkou - „srdcom” skanzenu. V súčasnosti celá expozícia sa skladá z 34 výstav,  reprezentujúcich život rôznych spoločenských vrstiev  na prelome 17. až 20. storočia  a  roľnícke remeselnícke dielne: olejáreň, valchu, mlynopílu, pílu a kováčsku vyhňu.

Stála expozícia v Oravskom etnografickom parku v Hornej Zubrici  počíta 60 objektov (stav na konci roka 2017) vrátane stavieb tzv. malej architektúry, ktoré v obklopení krasnej prírody tvoria dvojdielnu  priestorovú  sústavu. Múzeum sa rozprestiera na 12 ha ploche. Prvá, staršia časť okolo dvora, má parkovú podobu, a rozmiestnenie novšiej  nadväzuje  na typickú oravskú dedinu, tzv. dispergovaný reťazec.

 1. LAMUS - objekt z 18. storočia s podlažím a ochodzou.
 2. ČIERNA KRČMA –  z 18.storočia pochádza z Podwilka. Aktuálne: vstupenky, pamiatky, malá gastronómia.
 3. CHALUPA ALOJZA  DZIUBEKA  z  JABLONKY –  19. storočie, budova s „wyžkou”(sýpka na poschodí) s expozíciou  oravskej svadobnej izby.
 4. VČELÍN - súbor  klátových  úľov,  tzv. „stojakov”.
 5. PAŚ-FILIPEKOVA  CHALUPA z Jablonky – 18/19. storočie, typický príklad oravskej architektúry patričnej bohatým gazdom, podľa ľudovej povesti bol v minulosti prevezený z Hornej Zubrice do Jablonky ako veno pre nevestu. V interiéri sa nachádza expozícia  tkáčstva.
 6. DVOR  MONIAKOVCOV zachovalý „in situ” spolu s maštalou, ovčincom, chlievom a pivnicou je srdcom skanzenu. Najstaršia časť dvora pochádza zo 17. storočia, mladšia z 18. storočia. Rodina Moniakovcov zastávala šoltýsku funkciu  počnúc lokáciou dediny až do polovice 19. storočia. V roku 1674 na základe cisárskeho dekrétu dostala šľachtický titul.
 7. OLEJÁREŇ – dve miestnosti,  v jednej sú prístroje  na vytvorenie ľanovej múčky a  v druhej sa  nachádza „wybijac” – klínovo-tartanový  prístroj  na  lisovanie oleja.
 8. DZIURCZAKOVA  CHALUPA  - ok. 19. storočia  prenesená z Dolnej Zubrice, prezentuje novší typ oravského stavebníctva.
 9. OMYLAKOVA  CHALUPA – druhá polovica 19. storočia, aktuálne v interiéri sa nachádza expozícia o Petrovi Borovom (Piotr Borowy) – „Apoštolovi  Oravy”.
 10. FARA – objekt pochádza z tridsiatich rokov 20. storočia, bol  prevezený z Podwilka. V  budove sa nachádza Administratíva Skanzenu.
 11. WONTORCZYKOVE  GAZDOVSTVO  v podobe písmena „L”. Patrí k nej chalupa z 19. storočia prenesená z Malej Lipnice ako aj Solawové hospodárske budovy zo štyridsiatich rokov 20. storočia prevezené z Dolnej Zubrice. V interiéri sa nachádza expozícia krajčírstva.
 12. BAČOVKY – pastiersky saláš s expozíciou pastierstva.
 13. CHALUPA  ANNY PAWLAKOVEJ z Pekelnika, druhá polovica 19. storočia, v interiéri expozícia  stolárstva a rezbárstva.
 14. ŚWIETLAKOVA  CHALUPA z Hornej Zubrice  zo štyridsiatich rokov 20. storočia, súčasne sa tu nachádza miestnosť, kde sa uskutočňujú vzdelávacie aktivity.
 15. CHALUPA  JOANNY MONIAKOVEJ z Hornej Zubrice pochádza z prvej polovice 20. storočia, aktuálne sa tu organizujú vzdelávacie aktivity.
 16. MIRAJOVA  CHALUPA z Jablonky – jeden objekt, čiastočne krytý slamou, tzv. kicokami, vnútri zariadenie z druhej polovice 20. storočia.
 17. CZARNIAKOVE  GAZDOVSTVO  z Hornej Zubrice z roku 1930 prezentuje  druh  čiastočne uzavretej budovy. V súčasnosti sa tu uskutočňujú vzdelávacie aktivity.
 18. BUDOVA ŠKOLY z Veľkej Lipnice z druhej polovice 19. storočia s jednou triedou, kanceláriou a obytnou izbou.
 19. ZONZELOVE  GAZDOVSTVO  z Podwilka, 19/20. storočie, v interiéri expozícia obuvníctva a zariadenie z polovice 20. storočia.
 20. MISIŃCOVE GAZDOVSTVO- zachovalá in situ chalupa (19/20. storočie spolu so studňou, pivnicou, stodolou a kováčskou vyhňou). V roku 1938  prišiel sem na návštevu mladý Karol Wojtyła, ktorý pracoval pri výstavbe cesty na Krowiarki a práve jemu bola venovaná expozícia.
 21. AMFITEÁTER.
 22. KOSTOL PANNY MÁRIE SNEŽNEJ – postavený v prvej polovici 17. storočia pôvodne plnil funkciu dvornej kaplnky, ktorá následne bola rozšírená. V interiéri okrem neskorobarokových oltárov si všimneme chór vyzdobený basreliéfom ľudového umelca Józefa Wrony.
 23. CHALUPA FRANCISZKA KOTA z Hornej Zubrice z roku 1869 – klasický príklad oravského stavebníctva so zariadením zachytávajúcim život priemerne majetnej rodiny v druhej polovici 19. storočia.
 24. VALCHA z Łopusznej z 19. storočia, roľnícka dielňa, kde sa valchovala látka na súkno – pisť.
 25. PÍLA z ŁOPUSZNEJ z prvej polovice 19. storočia s tzv. walaskou – podvozkovým kolesom pohaňajúcim mechanizmu s jednou pílou.
 26. KOVÁČSKA VYHŇA – 19. storočie z Hornej Zubrice s celým zariadením.
 27. MLYNOPÍLA – 19. storočie, kópia sústavy roľníckeho priemyslu z Chyžného s originálne zachovalým zariadením vodného mlyna a píly.
 28. BIELA KRČMA – objekt prenesený z Podwilka, v súčasnosti určený pre edukačné programy a dočasné výstavy.
 29. GAZDOVSTVO  CHUDOBNÝCH – ok. 19. storočia, prenesené z Podszkla, prezentuje živobytie  najchudobnejších gazdov.
 30. ZVONICA – pomenovaná „loretánskou”, prevezená z osady Zimna Dziura.