18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprosza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektów wraz  z infrastrukturą techniczną w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej” w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzory załączników oraz projekt umowy znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów do 01.06.2018 r., do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [doc]

Załącznik nr 2 - Projekt umowy [pdf]

Załącznik nr 3 - Wykaz robót [doc]

Załącznik nr 4 - Wykaz osób [doc]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [pdf]

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w związku z pracami remontowo-konserwatorskimi prowadzonymi w ramach projektu "Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” jesteśmy zmuszeni wyłączyć z trasy zwiedzania Dwór Moniaków wraz z zabudowaniami gospodarczymi, w tym także olejarnię. Obiekty te będą niedostępne dla zwiedzających w okresie od 4.06. do 6.07.2018 r. 

Przepraszamy za niedogodności. 

Otwarcie sezonu

otwarcie plakatJuż w niedzielę 29.04.2018 r. na OTWARCIE SEZONU w naszym skansenie!

Przy części zabudowań, oprócz zwiedzenia danego obiektu odwiedzający będą mieli możliwość spróbowania swoich sił przy różnych zajęciach gospodarskich i przyjrzenia się pracy zakładów przemysłu wiejskiego i spotkania z twórcami ludowymi. Ponadto wraz z Małolipnicką Rodziną Kolpinga uczynimy zadość dawnemu zwyczajowi orawskiemu stawiania moja, zaś przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Tokarni zaprezentujemy Gościom wystawę fotograficzną Józefa Wrony oraz zaprosimy na koncert muzyczny oparty na tekstach ks. Jana Macha, który odbędzie się w kościele pw. MB Śnieżnej na terenie skansenu.

Serdecznie zapraszamy!

Program:

10:00-16:00
pokazy i opowieści o dawnych zajęciach i zwyczajach, twórcy ludowi

11:00-12:00
inscenizacja - "stawianie moja"

12:00-13:00
otwarcie wystawy "Józef Wrona - Strażnik Czasu"

16:00-17:00
koncert "Modlitwa serca silniejsza od słów" -
teksty ks. Jana Macha w opracowaniu muzycznym Bartłomieja Dyrcza

9:00-17:00
możliwość indywidulanego zwiedzania

 

Spotkanie partnerów projektu

PL baner16 kwietnia 2018 roku w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym odbyło się spotkanie partnerów projektu pn. „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W projekcie uczestniczy pięciu partnerów tj. Muzeum -Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, które jest partnerem wiodącym oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Slovenské národné múzeum w Martinie, Múzeum oravskej dediny w Zuberecu i  Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.

W spotkaniu, które było równocześnie śródokresowym przeglądem realizacji projektu, oprócz partnerów uczestniczyli również przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego - pani Dorota Leśniak i pani Paulina Wolska oraz przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - pan Grzegorz Prokop i pani Agnieszka Kołodziejczak-Kowal.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, podsumowania stanu realizacji projektu, a także poinformowaniu o problemach i trudnościach, które wynikły podczas trwania projektu. Partnerzy przedstawili stan prac inwestycyjnych oraz relacje z odbytych wydarzeń i prowadzonych kwerend. Ustalono również wspólne zasady dotyczące wydawanej w ramach projektu publikacji i terminy planowanych imprez.

Zaproszenie do składania ofert I

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 zł

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła obejmującego przeprowadzenie kwerend archiwalnych i badań terenowych, a następnie sporządzenie na ich bazie dokumentacji naukowej oraz dwóch rodzajów warsztatów edukacyjnych, referatu i artykułu naukowego do wydawnictwa poświęconych technikom farbowania, drukowania i maglowania tkanin płóciennych na Górnej Orawie w odniesieniu do ww. technik stosowanych na Morawach, Spiszu, Podhalu i Orawie Dolnej na potrzeby projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzory dokumentów oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do 24.04.2018. r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - oferta [pdf]

Załącznik nr 2 - oświadczenie [pdf]

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zamówień [pobierz pdf]

Załącznik nr 4 - wykaz personelu z opisem jego kwalifikacji (wiedzy) i doświadczenia [pdf]

Załącznik nr 5 - projekt umowy [pdf]

zaproszenie do składania ofert II

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia, którego wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 zł

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła obejmującego przeprowadzenie kwerend archiwalnych i badań terenowych, a następnie sporządzenie na ich bazie: dokumentacji naukowej, koncepcji 2 (dwóch) warsztatów (ścieżek) edukacyjnych, tekstu referatu na konferencję naukową wraz z prezentacją multimedialną oraz artykułu do wydawnictwa pokonferencyjnego, poświęconych dziejom przemysłów wiejskich i rzemiosł na Górnej Orawie od końca wieku XVI do czasów współczesnych z naciskiem na: uprawę i obróbkę lnu, tkactwo, farbiarstwo, obróbkę drewna, w tym tartacznictwo, stolarstwo i gonciarstwo w odniesieniu do podobnych warsztatów i zakładów przemysłowych na Morawach, Słowacji, Spiszu i Podhalu i Orawie Dolnej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła. Dzieło przeznaczone będzie na potrzeby projektu „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegóły zapytania ofertowego, wzory dokumentów oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do 24.04.2018. r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe [pdf]

Załącznik nr 1 - oferta [pdf]

Załącznik nr 2 - oświadczenie [pdf]

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zamówień [pobierz pdf]

Załącznik nr 4 - wykaz personelu z opisem jego kwalifikacji (wiedzy) i doświadczenia [pdf]

Załącznik nr 5 - projekt umowy [pdf]