18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego

 

logo programu Interreg V-A logo projektu Muzea Otwarte

 

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny realizuje projekt "Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Projekt relizowany jest wspólnie przez siedem instytucji partnerskich:

- Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - partner wiodący projektu
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
- Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
- Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
- Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
- Liptovské múzeum v Ružomberku
- Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
- Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu:

W ramach projektu muzeum realizować będzie zadanie pt. „Skansen ciekawy - dostępny - żywy. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej".

Zadanie to obejmuje szereg prac mających na celu zmodernizowanie, rozszerzenie, ożywienie i uatrakcyjnienie wystawy stałej muzeum oraz stworzenia bardziej przyjaznych warunków do jej recepcji.

W związku z tym planujemy, aby w Chałupie Dziubka odwiedzający przed zwiedzeniem muzeum mogli obejrzeć film zawierający podstawowe informacje o historii, działalności i funkcjonowaniu skansenu, który będzie przystosowany do odbioru przez osoby niewidome i słabowidzące (audiodeskrypcja) oraz niesłyszące (język migowy), a także zapoznać się z regionem poprzez aranżację niewielkiej wystawy.

Następnie, dzięki montażowi tablic informacyjnych oraz umieszczeniu w obiektach kopii eksponatów przeznaczonych do dotykania zwiedzający będą mieli możliwość samodzielnego zapoznania się z ekspozycją, tekst tablic będziemy chcieli dostosować do potrzeb osób głuchych, a wypukłe rzuty (tyflografiki) ułatwią recepcję osobom z różnymi niepełnosprawnościami, co więcej, dla osób słabowidzących oraz seniorów przewidziano możliwość wypożyczenia specjalnej wersji informatora o odpowiedniej czcionce i wysokim kontraście.

Ponadto nową jakością będzie ścieżka przyrodnicza, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z florą skansenu, typową dla niegdysiejszych wsi, otoczenia dworów i zagród i ogródków przydomowych, która będzie możliwa do przejścia, podobnie jak trasa wiodąca po ekspozycji stałej, z pomocą aplikacji na urządzenia mobilne zawierającej m.in. audiodeskrypcje.

Planowane są także działania mające na celu ożywienie ekspozycji - powstanie żywej zagrody oraz niezbędnej infrastruktury do jej obsługi.

W zadaniu przewidziano również druk folderów i wydawnictw edukacyjnych, a także montaż ławek w terenie, które dadzą niezbędny odpoczynek podczas zwiedzania osobom z różnymi dysfunkcjami oraz zaaranżowanie kącika edukacyjnego dla najmłodszych.

Wszystkie planowane zadania ukierunkowane są szczególnie na ułatwienie, czy wręcz umożliwienie recepcji ekspozycji skansenowskiej osobom z różnymi niepełnosprawnościami, seniorom, rodzinom z dziećmi, zarówno polskim, jak i zagranicznym (wszystkie udogodnienia na poziomie językowym uwzględniają j. angielski oraz j. słowacki).

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu to 3 176 919,31 €,  z czego całkowita wartość zadania realizowanego przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to 73 714,27 €.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.