18 28 527 09

biuro@orawa.eu

BIP facebook
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Konkurs na najpiękniejszy, tradycyjny, orawski koszyczek wielkanocny 2018

Kategoria:

plakat koszyczek 2018Przed nami kolejna edycja Konkursu na najpiękniejszy, tradycyjny, orawski koszyczek wielkanocny. Jest to wydarzenie, które budzi coraz większe zainteresowanie Orawian i osób przyjeżdżających z okolicznych pensjonatów, którzy tłumnie, całymi rodzinami przybywają w Wielką Sobotę do skansenu, do kościółka pw. Matki Bożej Śnieżnej z Tokarni. Oprócz samego konkursu, odbywa się także tradycyjne święcenie pokarmów, uczestnikom i gościom opowiadamy też o celebrowaniu Świąt Wielkiej Nocy przez dawnych mieszkańców orawskich wsi oraz o tym, co i dlaczego znajdowało się w koszyczkach. Co roku staramy się kłaść nacisk na inny element: zwyczaj, obyczaj czy zjawisko które wiąże się nieodłącznie z tradycją tych świąt. W 2018 r. skupimy się na motywie wody w kulturze ludowej Orawy i jej roli w obrzędowości, przeprowadzimy też z uczestnikami pokazowe warsztaty tradycyjnego barwienia jaj.

Serdecznie zapraszamy!


PROGRAM:

11:00-11:30 

zgłaszanie koszyczków do konkursu

11:30

pokaz tradycyjnego barwienia jaj

12:00

opowieści o symbolice wody w tradycji Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty

i Poniedziałku Wielkanocnego na Orawie oraz o symbolice koszyczka

12:30 poświęcenie pokarmów i ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród

ZESTAWIENIE OFERT i WYBÓR WYKONAWCY

Kategoria:

Dziękujemy za przesłanie ofert dotyczących wykonania strony internetowej projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych wraz z opieką techniczną.

ZESTAWIENIE OFERT (kolejność alfabetyczna):

 lp.  nazwa wykonawcy cena bruttopunktacja/uwagi
1. AG media Grzegorz Rzepiszczak   9 225 zł  94,31 pkt.
2. ART-TECH Łukasz Kaleta   11 992,50 gr  72,79 pkt.
3. COLLOSEUM Kamil Sułek  8 700 zł  100,00 pkt.
4. DJPRESS Dariusz Dalaszyński  5 535 zł oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt 10 lit. b))
5. FUNDACJA ROZWOJU INDYWIDUALNEGO PRACA MOC ENERGIA   11 070 zł  78,59 pkt.
6. Micky's Gym Grzegorz Piczóra  12 800 zł  oferta odrzucona (zapytanie ofertowe, pkt 4 lit. b))
7. NUEKO Arkadiusz Stolecki  17 220 zł  50,52 pkt.
8.  Platforma Biznesu Sp. z o.o.  30 750 zł  28,29 pkt.
9. SilverFox s.c. A. Zdanowicz, P. Strutyński   16 974 zł  51,25 pkt.
10. sm32 STUDIO Marek Mucharski   11 808 zł  73,68 pkt.
11. Vavatech sp. z o.o.  13 284 zł  65,49 pkt.

 

WYBRANO WYKONAWCĘ: COLLOSEUM Kamil Sułek

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: najkorzystniejsza cena

Oferty odrzucone:

1. DJPRESS Dariusz Dalaszyński, przyczyna odrzucenia: zapytanie ofertowe, pkt. 10 lit. b)

2. Micky's Gym Grzegorz Piczóra, przyczyna odrzucenia:  zapytanie ofertowe, pkt 4 lit. b)

WYBÓR WYKONAWCY [pobierz pdf]

Zapytanie ofertowe

Kategoria:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert na wykonanie strony internetowej projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych wraz z opieką techniczną.

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych zamówień do dnia 31.01.2018 do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

Załącznik_nr_2_Wykaz_wykonanych_zamówień.pdf

Załącznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna.pdf

Załacznik_nr_4_Wzór_umowy.pdf

 

 

Seminarium

Kategoria:

Dwór Moniaków – pierwszy i najważniejszy obiekt, który dał początek skansenowi, został w 1937 r. decyzją ostatnich właścicieli – Joanny Wilczkowej i Sandora Lattyaka przekazany w opiekę Państwu Polskiemu. Na 2017 rok przypada zatem 80. rocznica owych wydarzeń, co Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej chce uczcić organizując 2 grudnia seminarium Między dworem a wsią  – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej oraz wystawę dotyczą dziejów orawskich rodów i ich siedzib Dwory Górnej Orawy.

Chcemy zwrócić uwagę na ważną rolę szlachty orawskiej w budowaniu tożsamości Orawian. Rody sołtysie Wilczków, Bukowińskich, Moniaków były mocno związane z kulturą wsi, jej rytmem życia, zwyczajami, gwarą. Wokół orawskich dworów skupiało się życie wielu Orawian, był nie tylko inspiracją, ale też zmultiplikowanym obrazem chałupy zamożnego chłopa. Ogromną rolę w formowaniu tożsamości i dziedzictwa Orawian odegrały również węgierskie rody (w tym rodzina Divekych z Podwilka), które poprzez budownictwo, sztukę, kulturę, muzykę, rzemiosło i język miały swój udział w tworzeniu kultury orawskiej, powstałej powstała na styku polskiej, słowackiej i węgierskiej.

Chcemy, aby seminarium oraz wystawa przyczyniły się do poznania i zachowania  bezcennego dziedzictwa Orawy znajdującego swe odbicie w orawskim dworze i tętniącym w nim życiu codziennym i świątecznym i uwypuklenie niezwykle ścisłej więzi między dworem a wsią.

Seminarium Między dworem a wsią  – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej

Wernisaż wystawy Dwory Górnej Orawy

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

2 grudnia 2017 r. godz. 9.00-19.00

Program seminarium do pobrania tutaj 

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Logo Maopolska V RGB
Patronat honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego