ZAPOWIEDZI WYSTAWY STAŁE OKOLICA PARTNERZY FORUM SKLEPIK BIBLIOTEKA PRZETARGI

STRONA GŁÓWNA27.11.2017 r. - Oświadczenie o dostępności

W naszej instytucji wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która, chce odwiedzić naszą placówkę.

Poniżej zamieszczamy informacje, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu zaplanowanie wizyty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Z kim się kontaktować?

W sprawie rezerwacji zwiedzania/zajęć edukacyjnych:

Stanisław Wyrtel, tel. 18 28 527 09 wew. 23, e-mail: s.wyrtel@orawa.eu

W prawie organizacji merytorycznej zajęć edukacyjnych:

Zofia Warciak, tel. 18 28 527 09 wew. 21, e-mail: zosia@orawa.eu

Koordynator dostępności: Leszek Janiszewski, tel. 18 28 527 09 wew. 35, e-mail: leszek@orawa.eu, tel. 607 593 212 (kontakt sms w godzinach pracy muzeum).

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Jak dojechać?

Najłatwiej dotrzeć do nas własnym samochodem.

Przy skansenie, ok. 50 m od wejścia znajduje się parking na ok. 20 samochodów, do wejścia prowadzi kamienista ścieżka.

Możliwe jest też dotarcie do nas środkami transportu zbiorowego (bus), drogą wojewódzką 957, przy której znajduje się skansen kursują busy z Nowego Targu (38 km) i Jabłonki (12 km). Przystanek dla wysiadających przy skansenie znajduje się ok. 100 m za główną bramą do muzeum, trzeba zatem wrócić brukowanym chodnikiem i przejść na drugą stronę drogi, lecz na tym odcinku przejścia dla pieszych. Przystanek dla wracających ze skansenu znajduje się ok. 50 m na lewo od wyjścia, po tej samej stronie drogi, dotarcie do niego jest możliwe poboczem.

Warunki poruszania się po skansenie:

Droga od bramy do kasy to 50 m po utwardzonej ziemi,  budynek, w którym znajduje się kasa, to zabytkowa Czarna Karczma, wchodzi się do niego po dwóch schodkach, idąc na wprost po przemierzeniu sieni wejdziemy do pomieszczenie, gdzie można zakupić bilety, pamiątki i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jest to także miejsce spotkania z przewodnikiem. W budynku położonym za Czarną Karczmą, oddalonym o ok. 30 m znajduje się toaleta, wiedzie do niej kamienista ścieżka oraz pięć schodów w dół i dwoje drzwi o szerokości poniżej 90 cm.

Po terenie muzeum na wolnym powietrzu poruszamy się w większości ścieżkami wysypanymi utwardzonym tłuczniem, ziemią, kamieniami, a także po trawie.

W przeważającej ilości wejścia do zabytkowych obiektów wiodą po dwóch/trzech schodkach, w budynkach są wysokie progi, a wewnątrz podłoże stanowi ubita glina (klepisko) oraz drewniane podłogi, drzwi w większości wypadków są szerokości powyżej 90 cm. W niektórych budynkach możliwe jest zastosowanie przenośnych szyn podjazdowych, którymi dysponuje skansen.

Na terenie muzeum znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona w przeciwległej do kasy części skansenu (ok. 350), w sąsiedztwie placu zabaw, miejsca ogniskowego i budynków, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednorazowy wjazd na teren muzeum samochodem/busem, w celu ułatwienia dotarcia osobom/grupom ze specjalnymi potrzebami np. na zajęcia edukacyjne, uroczystość, wystawę itp. Nie jest możliwe zwiedzanie skansenu poprzez poruszanie się ww. środkami transportu po skansenie. Zezwolenie na wjazd wyraża każdorazowo obsługa muzeum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren muzeum można wprowadzać psa przewodnika. W razie potrzeby udostępniamy przy budynku kasy miskę z wodą dla czworonoga.

Ceny:

Osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekunom przysługuje bilet ulgowy (kasa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego status). Koszt biletu ulgowego to 12 zł.

Zapewniamy przewodnika bez dodatkowych opłat, który oprowadza po najważniejszych obiektach w naszym Skansenie (najstarsza część – z Dworem Moniaków,  zakładami przemysłu chłopskiego oraz kościół pw. MB Śnieżnej)

Godziny otwarcia:

od listopada do marca: 8.30 – 14.30

kwiecień, październik: 8.00 – 16.00

maj, czerwiec, wrzesień: 9.00 – 17.00

lipiec, sierpień: 9.00 – 19.00

Ostatnie wejście na teren skansenu dla zwiedzających jest na godzinę przed zamknięciem.


PROPOZYCJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DEDYKOWANYCH OSOBOM Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

 
Dotykam, więc jestem… w Skansenie.

 Tematyka i cel: Zajęcia odnoszą się do codziennych warunków życia społeczności dawnej Orawy i sprzętów, które znajdowały się w każdym gospodarstwie domowym. Stawiają sobie za cel zapoznanie i zainteresowanie zwiedzających regionem i dawnymi sprzętami, ich prostotą, użytecznością, a jednocześnie estetyką, rozwijanie pamięci oraz zdolności manualnych.

 Liczba uczestników: ok. 10-15 os.

 Wiek: 6-15 lat

 Koszt: 20 zł/os.

 Czas trwania: ok. 1,5 h

 Miejsce realizacji: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 Okres realizacji: całoroczne , pn-pt, wymagana wcześniejsza rezerwacja

 Scenariusz zajęć:

I etap: po przywitaniu z przewodnikiem uczestnicy udają się do Dworu Moniaków, gdzie zwiedzają wnętrza – czarną i białą izbę oraz salon Oprowadzający opisuje zgromadzone tam przedmioty, opowiada o ich przeznaczeniu i roli w orawskiej chałupie;

II etap: uczestnicy przy ew. pomocy prowadzącego dotykają  m. in. przygotowanych obiektów sensorycznych, mogą to być: pucek, łopata do chleba, ciosek, maśniczka, stępa oraz prasa do sera, miśnik, cyrpok i inne. Uczestnicy starają się zapamiętać nazwę, przeznaczenie oraz kształt jednego z przedmiotów;

II etap: uczestnicy z prowadzącym udają się do sali warsztatowej, gdzie przy użyciu masy modelarskiej odtwarzają w skali kształt wybranego obiektu, w ten sposób utrwala się on w pamięci, a samodzielnie wykonana rzecz stanowi jednocześnie najlepszą pamiątkę z zajęć i pobytu w Skansenie.

Deklaracja dostępności - pobierz 

Zajęcia edukacyjne - pobierz27.11.2017 r. - Seminarium Między dworem a wsią  – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej

Seminarium

Plakat - pobierz
Program seminarium - pobierz


06.11.2017 - Informacja z otwarcia ofert - pobierz

25.10.2017 r.
- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji managera projektu pn. Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w ramach osi I Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
1. Zaproszenie do składania ofert - pobierz,
2. Formularz ofertowy - pobierz,
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - pobierz,
4. Wykaz wykonanych usług - pobierz,
5. Projekt  umowy - pobierz,


 


28.08.2017 r - Ogłoszenie  o II naborze na dwa wolne stanowiska pracy

Dyrektor Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy: administrator (manager) projektu „Przy wiejskiej drodze” –
w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze - pobierz pdf

Zakres czynności - pobierz pdf

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzabnie danych osobowych - pobierz pdf01.08.2017 ZIOŁA MATKI BOŻEJ. KONKURS NA NAJPIEKNIJSZĄ BUKRETĘ NA ZIELNĄ

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Orawy i Gości do udziału w dorocznym Konkursie na najpiękniejszą "Bukretę na Zielną - Zioła Matki Bożej". Spotykamy się w kościele pw. MB Śnieżnej w Skansenie wniedzielę 13.08.2017 o godz. 15.00.

Nawiązujemy do nie tylko do polskiej, ale i europejskiej tradycji ludowej przygotowywania bukietów zielnych na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, które obchodzone jest 15 sierpnia.

Oprócz wyboru najpiękniejszego bukietu zielnego i przyznania nagród opowiemy też o szczególnej roli dziurawca i mięty w tradycji ludowej i będziemy wspólnie wymieniać się tajnymi zielarskimi przepisami:) 

KONKURS

 WARUNKI OGÓLNE KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 sierpnia 2017 r. o godz.15.00 na terenie Muzeum – Kościół Matki Bożej Śnieżnej.

PRZEDMIOT I CELE KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest  wykonanie tradycyjnego bukietu ziołowego z okazji Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Matki Boskiej Zielnej.

Celem Konkursu jest dokonanie przeglądu oraz wyłonienie najładniejszego bukietu, podtrzymywanie tradycji wykonywania bukietów  na Święto Matki Boskiej Zielnej w oparciu o tradycje orawskie, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętem Matki Boskiej Zielnej oraz dokumentowanie wzornictwa bukietów zielnych.. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych.

Do konkursu można zgłaszać bukiety wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych tradycji.

Jeden uczestnik może zgłosić jeden bukiet.

Bukiet powinien być wykonany wyłącznie z tworzyw naturalnych: ziół, kwiatów, warzyw i owoców i podpisany.

W dniu Konkursu tj. 13.08.2017 r. o godz.14.45  uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się w Muzeum- Kościół Matki Bożej Śnieżnej celem dokonania rejestracji.

 

REGUŁY KONKURSU

Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Muzeum  powołuje trzyosobową Komisję Konkursową.

Ocenie konkursowej podlegają: - walory artystyczne i estetyczne, - zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami wykonywania bukietów zielnych.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 13sierpnia 2017 roku przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za miejsca 1,2 i 3 oraz wyróżnienia.

 Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości uczestnikom i rozdane zostaną nagrody.


01.08.2017 INFORMACJA 

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE 15.08.2017 r. Z POWODU PRZYPADAJĄCEGO NA TEN DZIEŃ ŚWIĘTA SKANSEN BĘDZIE NIECZYNNY.


30.07.2017 - Święto Borówki

Święto borówki

powiększ plakat


zamy

25.04.2017 r Majówka w skansenie


Majówka 2017

powiększ23.03.2017 r. - Najpiękniejszy tradycykny orawski koszyczek wielkanocny

Koszyczek Wielkanocny

Regulamin konkursu23.03.2017 r. - BON KULTURY 2017

BON KULTURY 2017

Bon Kultury to innowacyjna w skali kraju inicjatywa Województwa Małopolskiego i regionalnych instytucji kultury. Realizowana jest już po raz kolejny, ma zachęcić do częstszego uczestnictwa w kulturze i czerpania z tych spotkań inspiracji, radości odkrywania siebie i otaczającej rzeczywistości.

BON KULTURY jednorazowo uprawnia do 75% zniżki na zajęcia i wydarzenia kulturalne realizowane w 2017 roku przez wybrane regionalne instytucje kultury pod szyldem tym szyldem.

W ramach tej inicjatywy Muzeum – Orawski Park Etnograficzny zaprasza do udziału w warsztatach ORAWSKIE SKRZYNIE NA SKARBY, w trakcie których uczestnicy nie tylko zobaczą i poznają przeznaczenie, zdobnictwo i technikę wykonania tych wyjątkowych mebli, ale będą mogli samemu przyozdobić miniaturową skrzyneczkę drewnianą kolorowymi markerami wybranym przez siebie ornamentem pod okiem instruktora. Pomalowane samodzielne skrzyneczki będą stanowić wyjątkową pamiątkę z pobytu w Skansenie.

Temat warsztatów:

Orawskie skrzynie na skarby

Cena zajęć:

6,25 zł/os.

Czas trwania zajęć:

1,5 h

Grupa:

10-20 osób

bon

 
Zajęcia w ramach Bonu Kultury przeznaczone są dla grup zorganizowanych (szkoły podstawowe i gimnazja) i są realizowane od marca do października – od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym zgłoszeniu i dokonaniu rezerwacji.

Informacje o tych i innych zajęciach oferowanych przez Muzeum znajdziecie Państwo naszej stronie www.orawa.eu w zakładce Zajęcia edukacyjne oraz pod nr tel. 18 28 527 09 wew. 23, pod którym można dokonywać zgłoszeń rezerwacji. Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu www.facebook.com/OrawaSkansen. 

Do zobaczenia na zajęciach!


powiększ06.01.2017 r. Wieczór kolęd


Zostaw swój 1% w Małopolsce

Zostaw 1% podatku w Małopolsce08.02.2017 Skubarki w Skansenie

Skubarki 201706.01.2017 r. Wieczór kolęd

Kolęda 2017

powiększ
16.12.23016 r. "Słowem i smykiem"

Wystawa


01.12.2016 r. Spotkan
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej uprzejmie informuje, iż
  • dnia 24.12.2016 r (Wigilia) Skansen będzie czynny dla zwiedzających do godz. 11.00
  • dnia  31.12.2016 r. (Sylwester) Skansen będzie czynny dla zwiedzających do godz. 13.00
01.12.2016 r. Spotkanie z poezją Zbigniewa Tlałki

Plakat14.07.2016 r.  VIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ

Festiwal Muzyki Kameralnej Zubrzyca Górna 2016 to cykl koncertów
w malowniczej scenerii Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego. W otoczeniu przyrody i zabytków kultury rozbrzmiewa muzyka kameralna od XVIII do XXI wieku. Tegoroczna edycja Festiwalu skoncentrowana tematycznie bazuje na prezentacji piękna i różnorodności instrumentów smyczkowych.

Inauguracja cyklu Fantazja smyczkowa - to koncert kwartetu smyczkowego. Nie jest to jednak kwartet, do którego publiczność festiwalowa zwykła już przywyknąć. Tym razem bowiem czworo instrumentów smyczkowych to dwoje skrzypiec, altówka i kontrabas. Zespół o nazwie Contra-Bass-Quartett powstał z myślą o realizacji wielu kompozycji smyczkowych w nietypowym układzie kwartetowym, z kontrabasem w roli basowego fundamentu całości. Członkowie zespołu to – oprócz stałych wykonawców festiwalowych: Ilony Nieciąg i Krzysztofa Leksyckiego – wybitni instrumentaliści sceny krakowskiej: altowiolistka Aneta Dumanowska i basista Michał Skiba. Program koncertu zawiera znakomite dzieła muzyki orkiestrowej, w tym 4 Pory roku Antonio Vivaldiego, czy Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Koncert Młode talenty skierowany głównie do najmłodszych odbiorców jest podsumowaniem V Babiogórskich Eksploracji Wiolinistycznych, a także idealną okazją do poznania młodych, wybitnych talentów gry skrzypcowej oraz zaproszonych gości.

W finale Festiwalu wystąpi znakomita skrzypaczka oraz popularyzatorka instrumentów barokowych Anna  Śliwa. W autorskim koncercie Instrumenty z duszą artystka zaprezentuje instrumenty smyczkowe dawnych eopok: fidel, pochette, lira da braccio, viola d’amore, skrzypce barokowe. Będzie to okazja to wyjątkowej podróży w świat estetyki renesansu i baroku. Dzięki zróżnicowanemu programowi usłyszymy utwory zarówno barokowe jak i współczesne, pisane w stylu pastiszowym. Koncert połączony jest z prelekcją na temat historycznego instrumentarium wraz z praktycznym pokazem gry. Autorka opowie skąd się wzięły skrzypce i  czy łuk to broń, czy instrument. Prezentowane Instrumenty są kopiami oryginalnych egzemplarzy z mistrzowskich warsztatów lutniczych, bądź autorskimi wersjami lutnika Adama Bartosika z podkrakowskich Myślenic.

Festiwalowi towarzyszy wystawa ikon autorstwa Małgorzaty Stańdo , której prace można oglądnąć  w kruchcie kościoła podczas koncertów, a także w pozostałe dni w ciągu trwania Festiwalu

Festiwal

powięszZapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej 3 obiektów:

więcej…


BON KULTURY - 2016


Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

w związku z realizacją projektu

"Wolontariusze Podhala, Spisza i Orawy na rzecz dziedzictwa swojego regonu"

dofinansowanego przez

Narodowy Instytut Dziedzictwa

w ramach programu „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”

ogłasza nabór uczestników,

chcących wziąć udział w obozach wolontariackich w terminie:

20-21 czerwiec 2016 –Obóz na Orawie

28-29 czerwiec 2016 – Obóz na Podhalu

4-5 lipiec 2016 – Obóz na Spiszu

więcej…


BON KULTURY - 2016

Bon kultury

więcejBudżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Budżet Obywatelski


Ulotka: pobierz
Harmonogram spotkań - pobierz


Nowa oferta dla Szkół!

Muzeum- Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej organizuje  wyjazdowe lekcje, zajęcia edukacyjne. Szkołom z regionu Orawy proponujemy możliwość zrealizowania lekcji, zajęć edukacyjnych we własnych siedzibach. Pracownicy muzeum  przyjadą do placówki szkolnej celem zrealizowania zamówionego tematu.

Tematy zajęć:

- Orawskie zabawki szmaciane - szycie dawnej szmacianej lalki – 11zł od osoby,

- Ozdoby z bibuły - wykonywanie kwiatów piórowych bądź pająków słomianych albo ozdób bożonarodzeniowych w zależności od wyboru-11 zł od osoby,

- Pasterstwo na Orawie – zapoznanie uczestników z kulturą pasterską, poznanie instrumentów pasterskich, wykonanie przez uczestnika pamiątki z filcu- 14 zł od osoby.

 

Informujemy, że w cenie zajęć mieszczą się materiały potrzebne do wykonania przez uczestników pamiątek i pomoce dydaktyczne.

Oferta obejmuje miesiące od początku stycznia  do 15 kwietnia oraz miesiąc listopad i grudzień.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu 18 28 527 09 wew.23

Szkoły nie ponoszą kosztów dojazdu.
Karta Dużej Rodziny


Rodzina

 

Miło nam poinformować, że Muzeum – Orawski Park Etnograficzny uczestniczy w programie rządowym dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.


W związku z powyższym wszyscy członkowie rodzin wielodzietnych posiadający ww. kartę mogą w naszym Muzeum skorzystać z tańszych biletów wstępu na wystawy stałe (zniżka w wysokości 10%).


Poniżej podajemy ceny biletów z uwzględnioną zniżką:

Zwiedzanie jednego sektora Muzeum:

- bilet ulgowy: 6,30 zł/os. (cena regularna: 7,00 zł/os.)

- bilet normalny: 9,90 zł./os. (cena regularna: 11 zł/os.)

Zwiedzanie całego Muzeum:

-bilet ulgowy: 10,80 zł/os. (cena regularna: 12 zł/os.)

-bilet normalny: 16,20 zł (cena regularna: 18 zł/os.)


INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że od 7.06. 2014 w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej został otwarty weekendowy punkt gastronomiczny w Czarnej Karczmie. W ofercie moskol Johanki z babiogórskim twarożkiem i masłem czosnkowym, ogórkiem kwaszonym z beczki oraz orawska herbata.

W tygodniu istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia ww. produktów przez grupy zorganizowane. Chętnych prosimy o rezerwację produktów i podania dokładnej ilości porcji minimum dwa dni przed przyjazdem do Muzeum.

Cena małego zestawu ( 1 moskol, twarożek, masło, ogórek) - 5 zł

Cena dużego zestawu ( 2 moskole, twarożek, masło, ogórek) - 7 zł

Herbata orawska - 3 zł

english

English

deutsche

Deutsch

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

tel.:18 28 527 09, email: biuro@orawa.eu


logo wm

 

Wykonanie i administracja: Krzysztof Świerczek