18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapytanie ofertowe: produkcja filmu informacyjno-promocyjnego

Kategoria:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do składania ofert: przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego realizacji projektu „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja dla Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach. W przypadku chęci współpracy proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z wykazem zrealizowanych zamówień do dnia 11.07.2018 do godziny 12.00.

Pliki:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty.doc

Załącznik_nr_2_Wykaz_wykonanych_zamówień.doc

Załącznik_nr_3_Specyfikacja_techniczna.pdf

Załacznik_nr_4_Projekt_umowy.pdf

Zestawienie ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

Kategoria:

Poniżej udostępniamy zestawienie ofert dotyczących zapytania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektów wraz  z infrastrukturą techniczną w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej” w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Usług Inwestycyjnych MAR-KA Marek Pawlus.

Dziękujemy za złożone oferty!

Zestawienie ofert [pdf]