18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rada Muzeum

Uchwałą nr 589/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. powołano następujący skład Rady Muzeum przy Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej na lata 2020-2024:

prof. dr hab. Jan Święch – przedstawiciel Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, etnolog, kustosz dyplomowany, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Przewodniczący Rady Muzeum,

Robert Bylica – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

dr Marek Grabski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, etnolog, kustosz dyplomowany, członek Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
Monika Gubała – przedstawiciel organizatora, dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoolskiego,

Grażyna Karlak – przedstawiciel Gminy Jabłonka, radna Gminy Jabłonka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej,

Robert Kowalski – przedstawiciel stowarzyszeń naukowych i twórczych, historyk i muzeolog, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, kierownik Delegatury Wojwódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu,

Jan Piczura – przedstawiciel organizatora, radny Województwa Małopolskiego,

Franciszek Sojka – przedstawiciel Powiatu Nowotarskiego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej,

Julian Stopka - przedstawiciel Rady Muzeum,

Józef Szperlak – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, ekonomista, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jabłonce,

dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Trajdos – przedstawiciel fundacji i innych instytucji wspierających działalność muzeum, historyk sztuki, członek Towarzystwa Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya.