18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SZTUKA

 1. Abramowicz Andrzej; Dzieje zainteresowań starożytnych w Polsce: Wrocław 1987,
 2. Albertowa Zofia: O sztuce Japonii: Warszawa 1983,
 3. Ałpatow Michał: Historia sztuki, t I – IV, Warszawa 1986,
 4. Banach Andrzej; Granice sztuki; Kraków 1988,
 5. Bernard Maria: Sztuka grecka V w.p.n.e.: Warszawa 1991,
 6. Białostocki Jan: Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I - II: Warszawa 1974,
 7. Bochniak Adam: Historia sztuki nowożytnej t. I; Warszawa 1983,
 8. Boranowski Bohdan: Łódź – dzieje miasta; Łódź 1980,
 9. Bujak Adam; Nekropolie królów i książąt polskich, Warszawa 1988,
 10. Charytonow Edward; Zarys historii architektury; Warszawa 1963,
 11. Chrzaniwski Tadeusz; Wędrówki po Sarmacji europejskiej; Kraków 1988,
 12. Ciechanowicz Jerzy; Rzym – ludzie i budowle; Warszawa 1989,
 13. Couchoud Jean Paul; Sztuka francuska: Warszawa 1981,
 14. Dobrowolski Tadeusz; Sztuka polska od czasów najdawniejszych do ostatnich; Kraków 1974,
 15. Dockstader J. F.; Sztuka Ameryki;  Warszawa 1977,
 16. Fryś Ewa, Prokopem Marian; Sztuka ludowa; Warszawa 1988,
 17. Grabowski J.; Polska sztuka ludowa; Warszawa 1990,
 18. Hartwig Edward; Kazimierz Dolny; Warszawa 1991,
 19. Hausbrandt Andrzej: Teatr w społeczeństwie; Warszawa 1983,
 20. Hauser A; Społeczna historia sztuki i literatury; Warszawa 1974,
 21. Hansel Władysław; Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna; Warszawa 1956,
 22. Hopliński Jan; Farby i spoiwa malarskie; Wrocław 1990,
 23. Frankowska T; Sztuka II poł. XIX wieku, Warszawa 1973,
 24. Huml Irena; Współczesna tkanina polska; Warszawa 1989,
 25. Jabłońska Teresa; Katalog malarstwa na szkle; Zakopane 1997,
 26. Jackowski Aleksander.; Sztuka Ludu Polskiego; Warszawa 1967,
 27. Jackowski Aleksander; Sztuka zwana naiwną; Warszawa 1995,
 28. Jahimowicz Andrzej; Sztuka Indonezji; warszawa 1974,
 29. Jost Henryk; Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, Warszawa 1974,
 30. Kaczorowski Bartłomiej; Dzieje Polski – o sztuce w Polsce; Warszawa 1991,
 31. Karpowicz Mariusz; Barok w Polsce; Warszawa 1988,
 32. Kłębowski Janusz; Polska sztuka gotycka; Warszawa 1983,
 33. Kłębowski Janusz; Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987,
 34. Knoblach Mieczysław; Polska biżuteria; Wrocław 1980,
 35. Kosiński Czesław; Rysunek zawodowy w meblarstwie; Warszawa 1977,
 36. Kosmowska – Ceramowicz Barbara; Tajemnice bursztynu; Warszawa 1987,
 37. Kot Stanisław; Polska złotego wieku a Europa; Warszawa 1987,
 38. Kozakiewicz Stefan, Helena; Renesans w Polsce; Warszawa 1976,
 39. Kozakiewicz Helena; Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984,
 40. Krassowski Witold; Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich; Warszawa 1989,
 41. Kroh Antoni; Współczesna rzeźba ludowa; Wrocław 1979,
 42. Kuciński Leon; Zegary; Warszawa 1987,
 43. Lepkowski Józef; O zabytkach Kruszwicy, Gniezna , Krakowa,
 44. Lorenz Stanisław; Klasycyzm w Polsce; Warszawa 1984,
 45. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Kraków 1892,
 46. Moles Abraham; Kicz, czyli sztuka szczęścia; Warszawa 1978,
 47. Nedo Paweł; Sztuka ludowa Łużyczan; Wrocław 1973,
 48. Nicole A; Dzieje teatru; Warszawa 1974,
 49. Niedziela Zdzisław; Słowacja znana i nieznana, literatura- szkice; Kraków 1995,
 50. Olszewski Andrzej; Dzieje sztuki polskiej 1890 – 1980; Warszawa 1988,
 51. Orlof Ewa; Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938 – 39, Kraków 1980,
 52. Niemirowski Aleksander; Etruskowie; Łódź 1990,
 53. Okołowicz Stefan; Przeciw Nicości;  Kraków 1986,
 54. Pawłowski Paweł; Budownictwo ogólne; Warszawa 1983,
 55. Pietkiewicz – Dereniowa Maria; Artystyczna Ceramika Europejska w Zbiorach Polskich; Warszawa 1991,
 56. Pieniążek Józef; Podhale w obrazach; Lwów 1937,
 57. Piskało Antoni; Sto najsłynniejszych budowli; Warszawa 1988,
 58. Pisutova Irena; Malowane sny – słowackie malarstwo ludowe na szkle,
 59. Piwocki Ksawery; Dzieje sztuki w zarysie t. II i III; Warszawa 1989,
 60. Polański Janusz; Moje hobby – drewno; Warszawa 1988,
 61. Puchalski Tadeusz; Broń śrutowa i technika strzelania; Warszawa 1986,
 62. Radajewski Adam; Żywa sztuka współczesności; Wrocław 1982,
 63. Rączka Jan Władysław; Architektura drewniana; Kraków 1990,
 64. Reinfuss Roman; Garncarstwo ludowe; Warszawa 1975,
 65. Reinfuss Roman; Meblarstwo ludowe w Polsce, Wrocław 1977,
 66. Reinfuss Roman; Ludowe  kowalstwo artystyczne w Polsce; Wrocław 1983,
 67. Reinfuss Roman; Ludowa rzeźba kamienna w Polsce; Wrocław 1989,
 68. Reiss J.; Skrzypce, ich budowa i technika; Warszaw, Kraków 1924,
 69. Radzikowski Stanisław; Styl zakopiański; Kraków 1901,
 70. Ryszkiewicz Andrzej; Współczesna sztuka polska; Warszawa,
 71. Rzepińska Maria; Siedem wieków malarstwa europejskiego; Wrocław 1988,
 72. Samek Jan; Polskie złotnictwo; Wrocław 1988,
 73. Schelling Joseph; Filozofia sztuki; Warszawa 1983,
 74. Składankowa Maria; Bohaterowie, Bogowie i demony dawnego Iranu; Warszawa 1984,
 75. Staszak Kazimierz; Rysunek zawodowy; Warszawa 1977,
 76. Swaczyna Irena; Meble – naprawa i odnawianie; Warszawa 1995,
 77. Szafer Przemysław; Współczesna architektura polska; Warszawa 1988,
 78. Szelest Dmitrij; Lwowska galeria obrazów – malarstwo polskie; Warszawa 1990,
 79. Szuman Stefan; O sztuce i wychowaniu; Warszawa 1990,
 80. Szydłowski Tadeusz; Zabytki sztuki w Polsce; Warszawa 1917,
 81. Tates Frances A.; Sztuka pamięci; Warszawa 1977,
 82. Tondos Barbara; Zapomniana  sztuka góralska;
 83. Torcznova Eva; Złotnictwo w Słowacji;
 84. Trojan Alina; Sztuka Czarnej Afryki; Warszawa 1973,
 85. Trzeciak Przemysław; 1000 tajemnic architektury; Warszawa 1988,
 86. Vasari Saorgio; Żywoty najsławniejszych malarzy; Kraków 1980,
 87. Voellnagel Andrzej; Kaprysy koloru w fotografii, Warszawa 1984,
 88. Walicki M.; Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XVIII wieku; Warszawa 1971,
 89. Wiercińska Janina; Sztuka i książka; Warszawa 1986,
 90. Zatour Stanisław; Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim; Warszawa 1981,
 91. Zin Wiktor; Opowieści o polskich kapliczkach; Kraków 1995,
 92. Zis Henryk; Historia Afryki wschodniej; Wrocław 1986,
 93. Żygulski Zdzisław; Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987.