18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko: specjalista ds. administracyjno-biurowych

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Kubacka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Kubacka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  specjalisty ds administracyjno-biurowych. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała największą liczbę punktów. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała dobrą znajomość zagadnień wymaganych w naborze.


Informujemy, że zakończony został 1 etap naboru na stanowisko specjalista ds. administracyjno-biurowych. Spośród 6 przesłanych kandydatur 5 spełnia wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do następnego etapu - o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostali poinformowani telefonicznie.


Poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko specjalista ds. administracyjno-biurowych.

Dokumenty można składać osobiście w biurze lub przesyłać do 21 września 2021 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu na dziennik podawczy w muzeum).
Zapraszamy do aplikowania!

Szczegółowe informacje, wymagania i zakres obowiązków znajdują się w załącznikach:

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. administracyjno-biurowych [pobierz DOC]

Zakres czynności specjalista ds. administracyjno-biurowych [pobierz DOC]

Wzór umowy o pracę specjalista ds. administracyjno-biurowych [pobierz DOC]

załącznik nr 1 - Dane osobowe kandydata i zgoda [pobierz DOC] 

załącznik nr 2 - Kwestionariusz osobowy [pobierz DOC]

załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia [pobierz DOC]

załącznik nr 4 - Klauzula RODO [pobierz DOC]