18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapytanie ofertowe: przygotowanie i druk publikacji: „Rocznik Orawski”, t. 12. 2

W wyniku ogłoszonego postępowania z dnia 25.10.2023 r. oznaczenie sprawy: DIK-KS.271/9/2023 dot. wyboru wykonawcy na zadanie Przygotowanie oraz druk wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. 12., informujemy, że wybrano ofertę Firmy FAKTORIA WYRAZU Sp. z o.o., 31-982 Kraków, ul. Śliwkowa 4. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą i spełniła wszystkie niezbędne warunki postępowania.


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do skałdania ofert na Przygotowanie i druk publikacji: „Rocznika Orawskiego”, t. XII. Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz druk, a także kompleksowe przygotowanie wersji elektronicznej wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. XII oraz przygotowanie pliku PDF zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1 oraz w formatach EPUB i MOBI. Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załacznikach:

Zapytanie ofertowe [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 3 –  Wykaz wykonanych zamówień [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 4 –  Wykaz osób [pobierz plik .doc]

Załącznik nr 5 – Projekt umowy [pobierz plik .doc]