18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skansenova - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

skansenova belka

SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

Projekt zrealizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Strona www projektu: www.skansenova.pl

logo projektu skansenova

Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych

 

interreg

Informujemy, że Muzeum ­– Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej realizuje projekt pod nazwą „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Strona www projektu: przywiejskiejdrodze.eu