18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zapytanie ofertowe: przygotowanie i druk publikacji: „Rocznik Orawski”, t. 12.

Postępowanie unieważnione.


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zaprasza do skałdania ofert na Przygotowanie i druk publikacji: „Rocznika Orawskiego”, t. XII. Zamówienie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz druk, a także kompleksowe przygotowanie wersji elektronicznej wydawnictwa pn. Rocznik Orawski, t. XII oraz przygotowanie pliku PDF zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1 oraz w formatach EPUB i MOBI. Szczegółowy zakres oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załacznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Formularz oferty,

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 4 - Wykaz osób,

Załącznik nr 5 – Projekt umowy.