18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ETNOGRAFIA

 1. Biernacka Maria; Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Kraków 1966,
 2. Bochnak Adam; Historia sztuki nowożytnej; Warszawa 1983
 3. Brzozowska Krajka Anna; Stare i nowe nuty na orawskich gęślikach; Warszawa 1989,
 4. Brykowski Ryszard; Łemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce i na Słowacji; Wrocław 1986,
 5. Bujak Adam, Kwiaty Zalipia; Kraków 1988,
 6. Bystroń J.; Dzieje obyczajów w dawnej Polsce; Warszawa 1976,
 7. Chętnik Adam; Wieś, dwór i miasto; Warszawa1924,
 8. Chróscicki Leon; Porcelana – znaki wytwórni europejskich; Warszawa 1992,
 9. Chwaściński Bolesław; Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach; Warszawa 1988,
 10. Cocchiara G. Dzieje folklorystyki w Europie; Warszawa 1971,
 11. Czajkowski Jerzy;  Muzea skansenowskie w Polsce; Poznań1979,
 12. Daszkiewicz A.; Sympozjum – Góry w kulturze polskiej; Kraków 1975,
 13. Daszkiewicz  A.; Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego; Warszawa  1975,
 14. Dąbrowska Grażyna; W kręgu polskich tańców ludowych; Warszawa 1979,
 15. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor regionu opoczyńskiego; Warszawa 1974,
 16. Dekawski Jan P, Hanke Zbigniew; Folklor Ziemi Łęczyckiej; Warszawa 1981,
 17. Doroszewski W.; Kwestionariusz do badania słownictwa ludowego; Wrocław 1958,
 18. Damnicki Juliusz; Spichlerze polskie; Warszawa 1987,
 19. Fedorowski Michał; Lud białoruski; Warszawa 1981,
 20. Ficowski Jerzy; Cyganie polscy; Warszawa 1953,
 21. Ficowski Jerzy; Antologia poezji ludowej, żydów polskich; Wrocław 1988,
 22. Filar A., Leyko M.; Laury na śniegu; Warszawa 1974,
 23. Frankowska Maria; Mitologia Azteków; Warszawa 1987,
 24. Fryczkowa M.; Tradycyjne budownictwo ludowe Kujaw; Toruń 1961,
 25. Gajek Józef; Polski atlas etnograficzny; Wrocław 1964,
 26. Gąssowski Jerzy; Mitolog Celtów; Warszawa 1987,
 27. Gieysztorn Aleksander; Mitologia Słowian; Warszawa 1982,
 28. Gloger Zygmunt; Rok Polski; Warszawa b1983;
 29. Gołębiowski Łukasz; Ubiory w Polsce; Warszawa 1983,
 30. Gołębiowski T.; Lud polski, jego zwyczaje, zabobony; Lwów 1884,
 31. Gotkiewicz Marian; Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy; Katowice 1939,
 32. Rotkiewicz Marian; Poznajmy Górną Orawę; Kraków 1960,
 33. Górski R.; Między dawnymi a nowymi czasy; Wrocław 1970,
 34. Górski R.; Co wieś to inna pieśń; Warszawa 1975,
 35. Grabowski Józef; Sztuka ludowa w Europie; Warszawa,
 36. Grabowski Józef: Ludowe malarstwo na szkle; Warszawa 1968,
 37. Guriewicz Aron; Problemy średniowiecznej kultury ludowej; Warszawa 1987,
 38. Gusiew W.; Estetyka folkloru; Wrocław, Kraków 1974,
 39. Hennel Roman; Tatrami urzeczeni; Warszawa 1979,
 40. Hennel Roman, Kpiarze pod Giewontem; Warszawa 1987,
 41. Janicka – Krzywda Urszula; Atrybut, Patron, Symbol; Kraków 1988,
 42. Jasiewicz Zbigniew:  Kultura i życie społeczne Azji Środkowej; Poznań 1983,
 43. Jaworska – Mioduchowska Z.; Pieśń Podhala – antologia; Kraków 1971,
 44. Kapełuś H.; Dzieje folklorystyki polskiej; Kraków, Warszawa 1970,
 45. Kisielewska A.; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 46. Klimaszewski Mieczysław; Rzeźba Tatr Polskich; Warszawa 1988,
 47. Kolberg Oskar; Pieśni ludu polskiego; Wrocław, Poznań 1974,
 48. Kolberg Oskar; Przysłowia; Warszawa 1977,
 49. Komorowska T., Gaśparikowa V; Zbójnicki dar; Warszawa 1976,
 50. Konopka J.; Pieśń ludu krakowskiego; Wrocław 1974,
 51. Kotula Franciszek; Znak przeszłości; Warszawa 1976,
 52. Kotula Franciszek, U źródeł; Rzeszów 1983,
 53. Kotula Franciszek; Pojedynek z diabłem; Rzeszów 1988,
 54. Kowalska – Lewicka Anna; Pożywienie ludności wiejskiej; Kraków, Rzeszów 1973,
 55. Krawczyk Violetta; Współczesna wiedza o folklorze; Warszawa 1986,
 56. Krzyba Jerzy; Budownictwo ludowe Kaszub; Gdańsk 1987,
 57. Krzysik Franciszek; Nauka o drewnie; Warszawa 1978,
 58. Krzysztofowicz S.; O sztuce ludowej w Polsce; Warszawa 1972,
 59. Krzyżanowski Julian; W świecie bajki ludowej; Warszaw 1974,
 60. Krzyżanowski Julian; Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918, Warszaw 1982;
 61. Kutrzeba – Wojnarowa Anna; Kultura ludowa i jej badacze, Warszawa 1977,
 62. Leszczyki Stanisław; Region Podhala, Kraków 1938,
 63. Łabuda Gerard; Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy w średniowieczu; Wrocław 1987,
 64. Machala W.; Podtatrze – jesień, zima 1975; Zakopane 1976,
 65. Machay – Mikowa Józefa; Skubarki; Kraków 1937,
 66. Magnuszewski Józef; Tropami folkloru i literatury; Warszawa 1983,
 67. Malinowski Andrzej; Antropologia; Poznań, Warszawa 1985,
 68. Malinowski Bronisław; Mit, magia, religia; Warszawa 1990,
 69. Malinowski Longin; Powieść ludu na Śląsku; Kraków 1953,
 70. Matlakowski Władysław; Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu; Warszawa 1901,
 71. Matlakowski Władysław; Budownictwo ludowe na Podhalu; Warszawa 1892,
 72. Moszyński Kazimierz; Kultura Ludowa Słowian; Warszawa 1967,
 73. Ochmański Jerzy; Zbójnictwo góralskie; Warszawa 1950,
 74. Olędzki Stanisław; Polskie instrumenty ludowe; Kraków 1978,
 75. Pełka Leonard; Polska demonologia ludowa; Warszawa 1987,
 76. Pinkwart Maciej; Zakopane – przewodnik historyczny, Warszawa 1988,
 77. Pokropek Marian; Budownictwo ludowe w Polsce; Warszawa 1976,
 78. Pokropek Marian; Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce; Warszawa 1980,
 79. Pluciński Jan; Wesele spiskie; Kraków 1987,
 80. Pospiech Jerzy; Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku; Opole 1987,
 81. Pospiech Jerzy; Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w.; Warszawa 1977,
 82. Przemyska Anna; Czarownica z Babiej Góry; Kraków 1986,
 83. Rafacz J.; Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego; Warszawa 1935,
 84. Reychman J.; Peleryna, ciupaga i znaki tajemne,
 85. Seweryn Tadeusz; Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1971,
 86. Seweryn Tadeusz; Ludowa kultura materialna, Kraków 1954,
 87. Staszak Zofia; Słownik etnologiczny, Warszawa, Poznań 1987,
 88. Swatoń Józef; Pieśni Spisza i Orawy; Kraków 1939,
 89. Szyler Stefan; Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej; Warszawa 1917,
 90. Telakowska Wanda; W kręgu chłopskiej kultury; Warszawa 1970,
 91. Tłoczek Ignacy; Polskie budownictwo drewniane; Wrocław 1980,
 92. Vondruskova Alena; Tradycje twórczości ludowej, Praga 1988,
 93. Zawistowicz – Adamska K.; Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa 1976,
 94. Zigęza J.; Pieśni ludowe Polskiego Śląska; Kraków 1938,
 95. Żywirska M.; Puszcza Biała, jej dzieje i kultura; Warszawa 1973

CENNIK

ZWIEDZANIE:

WYSTAWA STAŁA:

 • bilet normalny: 20 PLN
 • bilet ulgowy (ulgi ustawowe): 12 PLN
 • bilet bezpłatny: dzieci do lat 7, ulgi ustawowe

Posiadacze Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny: 18 PLN
 • bilet ulgowy: 10,80 PLN
 • bilet na wystawę czasową: 5 PLN

W obecnym kształcie ekspozycję stałą można zwiedzać przy użyciu darmowej aplikacji na urządzenia mobilne i/lub z pomocą folderu możliwego do zakupu w kasie, wnętrza obiektów można oglądać przez okna oraz z zewnątrz bądź sieni - przez drewniane kraty.

Istnieje też możliwość zwiedzania muzeum z przewodnikiem w jednym z dwóch wariantów:

 1. Spacer z przewodnikiem obejmujący przejście po terenie Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego oraz zwiedzanie obiektów wyłącznie na zewnątrz, bez wejścia do wnętrz - koszt 50 zł od grupy do 30 os., czas zwiedzania - do 1,5 h;
 2. Spacer z przewodnikiem plus zwiedzanie wnętrz obiektów to bardziej rozbudowane opcja, która obejmuje zwiedzanie ekspozycji zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz - koszt to 100 zł od grupy do 30 os. czas zwiedzania - ok. 2 h.

Liczebność grupy w obu wariantach to od 10 do maksymalnie 30 osób. Grupy zorganizowane liczące powyżej 30 osób będą dzielone na dwie lub więcej w zależności od całkowitej  liczby osób - wówczas każda grupa otrzymuje przewodnika i od każdej grupy pobierana jest kolejna opłata za przewodnika za usługę przewodnicką.

Prosimy o dokonanie rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem najpóźniej na tydzień przed datą planowanego przybycia.

Poniedziałek jest dniem  bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie samodzielnego spaceru po parku etnograficznymy, bez przewodnika i wejścia do wnętrz.


WYSTAWY CZASOWE:

 • bilet: 5 PLN

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ceny różnią się w zależności od rodzaju zajęć, szczegółowy cennik w zakładce zajęcia edukacyjne

PLAC OGNISKOWY (w cenie szpikulce i drewno):

 • opłata: 60 PLN

SESJA ZDJĘCIOWA:

 • zdjęcia w plenerze: 100 PLN
 • zdjęcia w plenerze oraz wnętrza (kościół pw. MB Śnieżnej, dwór Moniaków, izba weselna w chałupie Dziubka): 200 PLN

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE:

 • fotografowanie na użytek prywatny: bezpłatnie
 • opłata za filmowanie: 20 PLN
 • fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych: konieczny kontakt z Dyrekcją muzeum

WYPOŻYCZENIE STROJU ORAWSKIEGO (męskiego lub damskiego):

 • opłata: 50 PLN

Prosimy zgłaszać chęć otrzymania FV przy zakupie biletów.

Akceptujemy płatność kartą lub gotówką

Rezerwacje

W celu dokonania rezerwacji prosimy napisać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwonić na numer telefonu 18 28 527 09 podając swoje dane kontaktowe, ilość osób oraz planowaną datę wizyty w muzeum (zgodnie z godzinami otwarcia). Przed zgłoszeniem zapoznać się z aktualnym regulaminem zwiedzania.

Pomóż nam odpowiednio przygotować się do Twojej wizyty, będziemy wdzięczni za informację czy jesteś/w Twojej grupie jest przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością o specjalnych potrzebach.

Zapraszamy!

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej muzeum - www.orawa.eu. Muzeum posiada ponadto aplikację mobilną ułatwiającą zwiedzanie, która posiada osobną deklarację - Deklaracja dostępności - aplikacja.

W naszej instytucji wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która, chce odwiedzić naszą placówkę. Poniżej zamieszczamy informacje, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu zaplanowanie wizyty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej: starsze materiały graficzne nie posiadają opisów alternatywnych, filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych, treści te w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nieustannie pracujemy nad poprawieniem dostępności strony i naszej instytucji starając się póki co zapewnić rozwiązania alternatywne. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2017-12-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Janiszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182852709 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jak dojechać?

Najłatwiej dotrzeć do nas własnym samochodem.
Przy skansenie, ok. 50 m od wejścia znajduje się parking na ok. 15 samochodów, do wejścia prowadzi ubita ścieżka.

Możliwe jest też dotarcie do nas środkami transportu zbiorowego (bus), drogą wojewódzką 957, przy której znajduje się skansen, kursują busy z Nowego Targu (38 km) i Jabłonki (12 km). Przystanek dla wysiadających przy skansenie znajduje się ok. 100 m za główną bramą do muzeum, trzeba zatem wrócić brukowanym chodnikiem i przejść na drugą stronę drogi, lecz na tym odcinku brak przejścia dla pieszych. Przystanek dla wracających ze skansenu znajduje się ok. 50 m na lewo od wyjścia, po tej samej stronie drogi, dotarcie do niego jest możliwe poboczem.

Warunki poruszania się po skansenie:

Droga od bramy do kasy to 50 m po utwardzonej ziemi. Budynek, w którym znajduje się kasa to zabytkowa Czarna Karczma, wchodzi się do niego po dwóch schodkach, idąc na wprost, po przemierzeniu sieni, wejdziemy do pomieszczenia, gdzie można zakupić bilety, pamiątki i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jest to także miejsce spotkania z przewodnikiem. W budynku położonym za Czarną Karczmą, oddalonym o ok. 30 m znajduje się toaleta, wiedzie do niej kamienista ścieżka oraz pięć schodów w dół i dwoje drzwi o szerokości poniżej 90 cm.

Po terenie muzeum na wolnym powietrzu poruszamy się w większości ścieżkami wysypanymi utwardzonym tłuczniem, ziemią, kamieniami, a także po trawie. Poruszanie się w takim terenie może być utrudnione, szczególnie zimą.

W przeważającej ilości wejścia do zabytkowych obiektów wiodą po dwóch/trzech schodkach, w budynkach są wysokie progi, a wewnątrz podłoże stanowi ubita glina (klepisko) oraz drewniane podłogi, drzwi w większości wypadków są szerokości powyżej 90 cm. W niektórych budynkach możliwe jest zastosowanie przenośnych szyn podjazdowych, którymi dysponuje skansen.

Na terenie muzeum znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, znajduje się ona w przeciwległej do kasy części skansenu (ok. 350 m), w sąsiedztwie placu zabaw, miejsca ogniskowego i budynków, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne.

W uzasadnionych przypadkach możliwy jest jednorazowy wjazd na teren muzeum samochodem/busem, w celu ułatwienia dotarcia osobom/grupom ze specjalnymi potrzebami np. na zajęcia edukacyjne, uroczystość, wystawę itp. Zwiedzanie skansenu poprzez poruszanie się ww. środkami transportu po skansenie jest niemożliwe Zezwolenie na wjazd wyraża każdorazowo obsługa muzeum.

W razie potrzeby muzeum dysponuje wózkiem inwalidzkim, który można pożyczyć na czas wizyty - fakt ten należy zgłosić w kasie muzeum.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na teren muzeum można wprowadzać psa przewodnika. W razie potrzeby udostępniamy przy budynku kasy miskę z wodą dla czworonoga.

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Inne przdatne informacje:

Z kim się kontaktować?

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Leszek Janiszewski 

telefon: 182852709 wew. 24 oraz 607 593 212 (tylko kontakt sms dla osób Głuchych lub słabo słyszących w godzinach 8.00-14.00)

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Muzeum posiada w swojej ofercie zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku - kliiknij, aby aby przejść do strony z opisem zajęć "Nie święci garnki lepią"

W sprawie rezerwacji zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych:

tel. 18 28 527 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli pożądane będzie zapewnienia asystenta w trakcie zwiedzania bardzo prosimy o kontakt z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ceny:

Osobom z niepełnosprawnościami oraz opiekunom przysługuje bilet ulgowy (kasa może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego status). Koszt biletu ulgowego to 12 zł.

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia dla zwiedzających

 • maj-wrzesień:

poniedziałek-piątek 9.00-15.00

sobota i niedziela 11.00-17.00 

 • październik-kwiecień:

codziennie 9.00-15.00

Poniedziałek jest dniem bezpłatnym, w którym możliwe jest zwiedzanie w formie spacerowej, bez przewodnika i zwiedzania wnętrz.

 

grafika projektu kultura wrażliwa, słowo dostępnośc, nad nim piktogramy różnych rodzajów niepełnosprawności

 

 

NASZ ZESPÓŁ

Dyrektor

Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn

tel. 18 28 527 09 wew. 31

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępca Dyrektora

Roman Ciok

tel. 18 28 527 09 wew. 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


p.o. Głównej Księgowej

Aneta Gołucka

tel. 18 28 527 09 wew. 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sekretariat 

Joanna Kubacka

tel.18 28 527 09 wew. 21

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgłoszenia I Rezerwacje

tel.18 28 527 09 wew. 21

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Administracja i Inwestycje

Krzysztof Świerczek

tel. 18 28 527 09 wew. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Eugeniusz Bugajski

tel. 18 28 527 09 wew. 25

Józef Knapczyk

tel. 18 28 527 09 wew. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Etnografia i Promocja

Jadwiga Pilch

tel. 18 28 527 09 wew. 24

Leszek Janiszewski

tel. 18 28 527 09 wew. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Kowalczyk

tel. 18 28 527 09 wew. 24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biblioteka

Zofia Warciak

tel. 18 28 527 09 wew. 35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Archiwum

Anna Ciok

tel. 18 28 527 09 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kasa, Przewodnicy, Edukatorzy

tel. 666 049 178

Zofia Warciak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Ciok

Katarzyna Hotała

Bogumiła Tyrała

Stanisława Wójciak


Dozorcy, Pracownicy Gospodarczy

tel. 662 242 528

18 28 5278 09 wew. 23

Władysław Kott

Marian Kulawiak

Kazimierz Misiniec

Helena Torba

Ludwik Wilczek

Emil Wójciak

Aniela Zaitz