18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przetarg 2: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą 34-484 Zubrzyca Górna na podstawie art. 253 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na: „Prace wykończeniowo -konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – postępowanie II” została złożona 1 oferta. 

W niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: IN PLUS Konserwacja obiektów zabytkowych Jan Szczurek z siedzibą ul. Bronowicka 84/49, 30-091 Kraków. Nie odrzucono żadnych ofert.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Oferta była ważna i odpowiadała warunkom określonym w SWZ. Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 307 ustawy Pzp.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .docx

Zawiadomienie o wyniku postępowania - pobierz .pdf


Przetarg: Prace wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. MB Śnieżnej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu ofert - pobierz .doc


Muzeum - Orawski Park Etnograficzny ogłasza przetarg na wykonanie prac wykończeniowo-konserwatorskich w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej.

Przedmiotem zamówienia są:

  1. Prace konserwatorskie: Prace konserwatorskie balustrady chóru mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przyczyn destrukcji, wzmocnieniu i ustabilizowaniu materii zabytkowej oraz zabezpieczeniu jej przed dalszym niszczeniem. Prace konserwatorskie obejmują czyszczenie, usunięcie nawarstwień, konserwację powierzchni, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, impregnację, prace snycerskie, prace stolarskie, odtworzenie pulmentów, rekonstrukcję polichromii na strukturze i płaskorzeźbach. Wykonane ma być również uzupełnienie ubytków mające na celu przywrócenie spójności estetycznej zabytku;
  2. Prace remontowo- wykończeniowe: Celem prac jest montaż istniejących listew ozdobnych na sklepieniu kościoła. Zamówienie przewiduje również wykonanie nowych listew na wzór istniejących malowanych na kolor złoty.

Termin składania oferty: 27.05.2022, do godziny 10.00

Zachęcamy do składania ofert! 

Pełna treść ogłoszenia:

Informacja - majówka 2022

Kategoria:

Informujemy, że w związku z reorganizacją zwiedzania w weekend majowy skansen będzie czynny dla zwiedzających:

30 kwietnia - 9:00-15:00

1 maja - 11:00-17:00

2 maja - 9:00-15:00

3 maja - skansen nieczynny

W pierwszym tygodniu dniem bezpłatnym będzie wyjątkowo nie poniedziałek, a środa 4 maja (zwiedzanie spacerowe bez wnętrz).

Jednocześnie przypominamy, że od początku maja w weekendy skansen będzie otwarty od 11:00 do 17:00, zaś od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00.

Moje nase moje - otwarcie sezonu

Kategoria:

grafika dekoracyjna - tradycyjny mojPoczątek weekendu majowego to zarazem czas na inaugurację sezonu turystycznego w zubrzyckim muzeum na wolnym powietrzu.

Tegoroczne otwarcie sezonu odbywa się pod hasłem „Moje nase moje” – jest to nawiązanie do wciąż żywego na Orawie zwyczaju stawiania moja w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Podobnie i otwarcie zostało podzielone na dwa dni. W sobotę pracownicy zapraszają do… wspólnej pracy, odbędą się pokazowe zasiewy na skansenowskich polach. Coś co dla naszych dziadków było oczywistością, dla młodszego pokolenia jest nieraz wyjątkowym doświadczeniem!

30 kwietnia – sobota: 13.00-14.30 pokazowe sianie owsa, lnu, kapusty, kwaków, grochu, bobu, sadzenie ziemniaków

Niedzielny program jest bardziej rozbudowany, rozpocznie się rzeczonym stawianiem moja (oraz stawaniem… dziada), w ciągu dnia zaplanowano pokazy, zajęcia edukacyjne, spotkanie z twórcami ludowymi, otwarcie wystawy znanego nie tylko na Orawie artysty – Andrzeja Dziubka związanego z zespołem De Press, na zakończenie członkowie Orawskiego Oddziału Związku Podhalan wraz Zespołem Skalniok zapraszają na pierwszą tegoroczną majówkę.

1 maja – niedziela:

11.00 stawianie moja z Zespołem OwCok przy Orawskim Centrum Kultury z Jabłonki przy chałupie Dziubka

11.30 stawianie dziada przy chałupie Kotta

12.00-15.00 pokazy - dawna wieś - wokół zabudowań dworskich, twórcy ludowi i jadło orawskie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Zubrzycy Górnej przy Czarnej Karczmie

13.00-14.00 wiosenna opowieść o pszczołach Jana Świdronia przy orawskiej pasiece

14.00-15.30 otwarcie wystawy Andrzeja Dziubka „Sacrum” i projekcja filmu „Z ciemności do światła” Dawida Pulita w plebanii z Podwilka

15.30 zajęcia edukacyjne - wynalazki Łukasiewicza w życiu codziennym - w szkole z Lipnicy Wielkiej - w ramach obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza 

16.30-17.30 majówka i pieśni maryjne z Zespołem Skalniok i Orawskim Oddziałem Związku Podhalan w Jabłonce przy dzwonnicy loretańskiej z Zubrzycy Górnej Zimnej Dziury

W trakcie obu dni będzie też możliwość zapoznania się z wystawą „Dwory Małopolski” w budynkach plebańskich z Orawki opowiadającą o tych, nieco już zapomnianych, a kiedyś przecież tak charakterystycznych dla krajobrazu wsi obiektach.

Oczywiście możliwe jest też zwiedzanie muzeum, jednak ze względu na ilość wydarzeń towarzyszących muzeum zachęca do samodzielnego spaceru z pomocą audioprzewodnika – aplikacji mobilnej do pobrania na smartfony.

Nie ulegają też ceny biletów za wstęp na teren muzeum: bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 12 zł.

Partnerami Muzeum w organizacji wydarzenia są: Zespół Skalniok z Zubrzycy Górnej, Koło Gospodyń Wiejskich z Zubrzycy Górnej, Zespół OwCoK działający przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy oraz Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce.

Partnerzy medialni:

TV Podhale, Tygodnik Podhalański, Podhale Region, goral.info.pl, podhale24.pl, malopolskaonline.pl